.

Χαρά Καφαντάρη για τα θέματα του Λιμενικού στο Ν/Σ Ναυτιλίας ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Χαρά Καφαντάρη για τα θέματα του Λιμενικού στο Ν/Σ Ναυτιλίας

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι και κυρίες Βουλευτές, πολλά θέματα ανοίγουν σ’ αυτό το εν λόγω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Εγώ θα αναφερθώ αποκλειστικά στο Λιμενικό Σώμα και στη διάρθρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Σχετικά με διατάξεις που αφορούν την οργάνωση του Υπουργείου, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά το Αρχηγείο του Λιμενικού υποτάσσεται στα μέτρα του Υπουργείου. Οι αρμοδιότητες εξαφανίζονται και ο χαρακτήρας του Λιμενικού Σώματος αλλοιώνεται. Επαναφέρονται κάποιες δομές του παρελθόντος που δεν μπορούν να έχουν καμμία σχέση με τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις της χώρας.
Επιχειρείται κατά κάποιον τρόπο η επιστροφή στο διοικητικό μοντέλο του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Επί της ουσίας, φτιάχνετε μια ιεραρχική δομή υπουργοκεντρική. Ο Υπουργός κατευθύνει και ελέγχει το σύνολο των υπηρεσιών, υποστηριζόμενος από μια ομάδα αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Το Υπουργείο στρατιωτικοποιείται και τυπικά, καθώς το Λιμενικό Σώμα εμπλέκεται στο σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της εμπορικής ναυτιλίας. Οι πολιτικές διευθύνσεις που λειτουργούσαν και με στρατιωτικό προσωπικό, ουσιαστικά μπαίνουν σε στρατιωτική ιεραρχία και οι πολιτικοί υπάλληλοι περιθωριοποιούνται.
Η νέα ιεραρχική δομή που προτείνετε, αποτελεί απαίτηση –εκτιμάμε- των εφοπλιστών που θέλουν μέσω και του Υπουργού να ελέγχουν το σύνολο της λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η δομή αυτή ουσιαστικά είναι πρωτότυπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα θέματα ναυτιλίας τα χειρίζονται Υπουργεία με πολιτική δομή και στελέχωση. Η ιεραρχική δομή γίνεται περισσότερο γραφειοκρατική και δεν είναι διακριτός ο αναπτυξιακός ρόλος του Υπουργείου σε σχέση με τις υπηρεσίες Ακτοφυλακής, που αποτελούν και την κύρια αποστολή του Λιμενικού.
Το Λιμενικό Σώμα υποβαθμίζεται ως προς την κύρια αποστολή του και περιορίζεται στη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας. Επίσης, το ίδιο το Λιμενικό Σώμα αναγνωρίζεται πλέον ως στρατιωτικό σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και όχι ως σώμα ασφαλείας.
Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ήταν και είναι ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας που έχουν αναπτυξιακό, παραγωγικό χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν πολιτική δομή και στελέχωση και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή θα πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθμισθεί επιχειρησιακά. Για την ουσιαστική μετάβαση στην πολιτική δομή και στελέχωση των αναπτυξιακών παραγωγικών υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος στην οποία θα αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Σ’ αυτό το νομοσχέδιο το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Υπουργός θα ήταν να αποσύρει διατάξεις που ουσιαστικά προκαθορίζουν τη δομή του Υπουργείου, η οποία θα περιγραφεί με Προεδρικό Διάταγμα. Η επαναφορά του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει να μείνει μόνο στο όνομα αλλά θα πρέπει να είναι ουσιαστική με τις δικές του υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή του ικανότητα και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Αντί στο νομοσχέδιο αυτό να δίνονται λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα του Λιμενικού Σώματος και του προσωπικού, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του
Σώματος όπως αυτές περιγράφονται και στο ν. 3922/2011, με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η μετατροπή του Λιμενικού Σώματος σε ένα γραφειοκρατικό σώμα που θα χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Υπουργός για να εξυπηρετεί κυρίως συμφέροντα εφοπλιστών.
Επί της ουσίας και ο όρος «Ελληνική Ακτοφυλακή» να μπει δίπλα στο «Λιμενικό» δεν επιλύει ουσιαστικά κανένα από τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει το προσωπικό καθημερινά στα λιμεναρχεία, στα επιχειρησιακά μέσα. Δεν λύνει προβλήματα αντικειμενικών κρίσεων, προαγωγών και εξέλιξης του προσωπικού. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και διαρκούς μετεκπαίδευσης. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ακαδημία Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής που παραμένει στα χαρτιά. Και φυσικά ούτε λόγος δεν γίνεται για εισαγωγή στο Σώμα μέσω Πανελλαδικών.
Εδώ θα ήθελα να πω πως δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε, ότι είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν λιμενικοί που να ελέγχονται και να έχουν Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας έγινε για να αντιμετωπιστούν αδικήματα σε περιόδους πολέμου και για να διοικηθούν στρατόπεδα. Οι λιμενικοί συναναστρέφονται κάθε μέρα με πολίτες και δεν μπορεί να οδηγούνται σε Ναυτοδικεία. Το Υπουργείο και τα Λιμεναρχεία εξυπηρετούν πολίτες, δεν είναι στρατόπεδα.
Σε ό,τι αφορά την Πλοηγική Υπηρεσία, θα πούμε για την αντίθεσή μας στο άρθρο 49 του νομοσχεδίου με το οποίο προβλέπεται η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει δρόμος για την ιδιωτικοποίησή της. Αυτό το οποίο είναι περίεργο –να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς- είναι ότι ουσιαστικά νομοθετείτε το πρωτοφανές, δηλαδή απόλυση μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Πλοηγικής Υπηρεσίας και την επαναπρόσληψη αυτών των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μια και προβλέπεται η δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας.
Εμείς πιστεύουμε ότι η Πλοηγική Υπηρεσία πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της γιατί η λειτουργία της είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων των πλοίων καθώς και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που μπορεί να ισχύσουν.
Τέλος, έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες και στην Επιτροπή και σήμερα στην Ολομέλεια που αφορούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και πρέπει να γίνουν δεκτές γιατί λύνουν χρονίζοντα προβλήματα, επιφέρουν ισορροπία στην Υπηρεσία και αίρουν αδικίες σε βάρος του προσωπικού του Λιμενικού έναντι και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, όπου ισχύουν ήδη οι αντίθετες ρυθμίσεις.
Αυτές τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, νομίζουμε ότι πρέπει να τις κάνετε δεκτές γιατί το Λιμενικό Σώμα και οι Έλληνες Λιμενικοί είναι οι φύλακες των πυλών εισόδου και εξόδου της χώρας μας, είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την εθνική ασφάλεια, με τη διακίνηση των επιβατών και των αγαθών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας και δουλεύουν με το φιλότιμό τους τόσα χρόνια, βάζοντας πολλές φορές και από την τσέπη τους για να συντηρήσουν τα μέσα που δεν έχουν αντικατασταθεί ή είναι σε κακή κατάσταση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.