.

02/23/23 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Zαχαρούλα Τσιριγώτη : Αυτή είναι η αστυνομία που θέλουμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε


Ο κύριος ρόλος και σκοπός της Αστυνομίας είναι να υπηρετεί και να προστατεύει τον πολίτη, όμως σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ο ρόλος της μπορεί και να είναι κατασταλτικός. Αστυνομία δεν είναι μόνο οι διμοιρίες αποκατάστασης τάξης ή μέτρων τάξης ή οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει και η Ασφάλεια, η Τροχαία, όλοι εκείνοι οι αστυνομικοί που επιχειρούν στα νησιά, στα σύνορα κτλ. Όταν όμως ο κόσμος λέει αστυνομία συνήθως αναφέρεται στις δυνάμεις εκείνες που επιχειρούν στις διαδηλώσεις και στις πορείες, τους μάχιμους αστυνομικούς. Εκεί ο ρόλος του σώματος είναι και κατασταλτικός.
Το πρόσφατο όμως συμβάν στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο 16χρονου παιδιού, είναι αναμφίβολα ένα περιστατικό που γεννά θλίψη και οδύνη και αναδεικνύει την αναγκαιότητα για θεσμικές αλλαγές στην Ελληνική Αστυνομία. Παρατηρείται ότι η παρούσα πολιτική Ηγεσία αρκείται στην επικοινωνιακή και μικροκομματική εκμετάλλευση της Αστυνομίας και του εργαζομένου αστυνομικού. Προσλαμβάνει αστυνομικούς, εκτός συστήματος πανελλήνιων εξετάσεων και με ελάχιστη εκπαίδευση τους διαθέτει στην αστυνόμευση, με τραγικές επιπτώσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια, τα περιστατικά είναι αρκετά, ενώ το διακύβευμα αφορά στο ύψιστο αγαθό της ζωής των πολιτών αλλά και των ίδιων των αστυνομικών. Η παρούσα Κυβέρνηση, αποσκοπώντας σε μικροκομματικά οφέλη, εργαλειοποιεί την Αστυνομία και καπηλεύεται συστηματικά το έργο και το μόχθο των αστυνομικών,προπαγανδίζοντας τις επιτυχίες των αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ αδιαφορεί προκλητικά για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων, που ταλανίζουν το Σώμα και τον εργαζόμενο αστυνομικό.Ο λόγος είναι απλός και προφανής. Αντιλαμβάνονται την Αστυνομία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνονται το Κράτος και τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Τη θεωρούν ως ιδιοκτησία, ως φέουδο, ως λάφυρο του στρεβλού συστήματος εξουσίας που έχουν εγκαθιδρύσει και επιχειρούν να εδραιώσουν. Θεωρούν τους αστυνομικούς ως εκφραστές ενός μηχανισμού καταστολής και περιστολής κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων.
Αυτή είναι η δική τους οπτική και πρακτική. Και αυτή ακριβώς είναι η βασική, η δομική, η ειδοποιός διαφορά μας, η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία.
Εμείς δεν θεωρούμε την Αστυνομία ιδιοκτησία κανενός, γιατί ανήκει κυρίαρχα στον ελληνικό λαό. Δεν αντιλαμβανόμαστε την Αστυνομία ως φέουδο, γιατί η Αστυνομία έχει
θεσμικό ρόλο και αποστολή. Για εμάς, η έννοια της ασφάλειας δεν είναι προνόμιο για λίγους αλλά συλλογικό δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό.
Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία για τα θέματα της ασφάλειας και τη λειτουργία της Αστυνομίας.Έχουμε σχεδιάσει το πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής, που είναι απόλυτα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και στοχεύει στον καθορισμό συνθηκών και περιβάλλοντος ασφάλειας για όλους, με απόλυτο σεβασμό στα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα. Έχουμε σχεδιάσει μια σειρά παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων στον βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των αστυνομικών, με την καθιέρωση συστήματος δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης. Προβλέπουμε ακόμα αλλαγές στην επιχειρησιακή ανταπόκριση της Αστυνομίας, με τον καθορισμό κανόνων εμπλοκής στα περαστικά, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.Θα προχωρήσουμε ακόμα σε αλλαγές στην οργανωτική δομή και λειτουργία των
αστυνομικών Υπηρεσιών της Αστυνομίας, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και το χρόνο ανταπόκρισης των Υπηρεσιών. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Αστυνομίας είναι για εμάς επαγγελματίες εργαζόμενοι στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου και της προστασίας των πολιτών. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων είναι απαραίτητη, ώστε να είναι υπερήφανοι για το λειτούργημα που επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει μια σειρά καίριων παρεμβάσεων για το θέμα των κρίσεων και το σύστημα προαγωγών, τοποθετήσεων και μετακινήσεων, με γνώμονα την αξιοκρατία και τη συνολική αναβάθμιση του αστυνομικού, ως εργαζομένου.
Αυτή είναι συνοπτικά η Αστυνομία που θέλουμε, και θα επιδιώξουμε να έχουμε. Μια Αστυνομία καταξιωμένη στην κοινωνική συνείδηση, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
των πολιτών.
Είναι η νέα Αστυνομία, που μετουσιώνεται στο τρίπτυχο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ την κοινωνία - ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ τον πολίτη - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ παντού.

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
Αντιστράτηγος ε.α

Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων