.

05/03/18 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Αυτές είναι οι νέες ταυτότητες με το ειδικό τσιπ


                       Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ακόμα δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει το έργο έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, οπότε δεν υπολογίζεται πριν τις αρχές του 2019 να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, αρχικά για εκείνους που βγάζουν για πρώτη φορά ταυτότητα και εν συνεχεία για τους υπολοίπους και πάλι όχι μαζικά αλλά ανάλογα με την παλαιότητα των ταυτοτήτων που είναι προς αντικατάσταση, ώστε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 5ετίας να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναφορικά με την όλη διαδικασία όταν θα είναι όλα έτοιμα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ., άρα δεν χρειάζεται βιασύνη για κάτι που στην ουσία το μόνο που είναι έτοιμο είναι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και το ΦΕΚ και στην ουσία τίποτε άλλο, που να αφορά την υποδομή, μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση (άρθρο 13), η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440).

Έτσι θα είναι η όψη τους:


Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας

Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.

Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.

Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

Παράβολο

1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης - προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου.

Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής :

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά.

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α.Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.

β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β' Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης - αντικατά- στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας.

Σε περίπτωση έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.


Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ: Φ.Ε.Κ