Απ' όλες τις πτυχές της εγκληματικής δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής μία είναι αυτή που σχηματοποιεί τη διείσδυσή της στο κράτος και τις περιπλοκές που αυτή η διείσδυση μπορεί να επιφέρει και στη Δημοκρατία αλλά και στην καθημερινή ζωή.