.

11/21/20 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (AKE) της Π. Πέρκα με θέμα: Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίωνΣτην προκήρυξη του Yπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex παρατηρήθηκε ότι οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων.
Οι αποσπάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ειδική αποστολή και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex. Οι θέσεις είναι περιζήτητες. Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση διαδικασία χωρίς κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων.
Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών ιεραρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
1. Το Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατ' εφαρμογή των υπ' αριθμ. 1027/16/26-ιδ΄/16/06/2010 (Β΄ 845) και 1027/16/26-ιστ΄/12/09/2011 (Β΄ 2029) Κ.Υ.Α. εξέδωσε την υπ' αριθμ. 1533/20/1213797/ 11.06.2020 προκήρυξη για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex. Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή επιτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει των απαιτήσεων που έθεσε ο Οργανισμός της Frontex, των επιπλέον απαιτήσεων που έθεσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και των θετικών προτάσεων των υποψηφίων από τους Διοικητές Υπηρεσιών τους.
2. Επί του διαγωνισμού εξεδόθη η από 30/06/2020 Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και το υπ' αριθμ. έγγραφο 1533/20/1386542/01/07/2020 - πίνακας επιλεγέντων αστυνομικών που θα διατεθούν προς βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής & Ακτοφυλακής, για το έτος 2021.
3. Λόγω των ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσεων της Frontex και του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεισφοράς σε προσωπικό στην Frontex, η απόσπαση χαρακτηρίζεται ως ειδική αποστολή βάσει του άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄ 845). Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση, του άρθρου 2 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ, διαδικασία βάσει του άρθρου 3 παρ.16 της ανωτέρω ΚΥΑ. Στην κατά παρέκκλιση αυτή διαδικασία δεν προκύπτουν κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί μια βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων. Σε κάθε περίπτωση δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Πέραν των άλλων τίθεται και ζήτημα διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων (μιας και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις θα καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex).
4. Επί της ανωτέρω διαδικασίας παρατηρούνται κάποιες παρατυπίες:
Α) Δεν έχουν εκδοθεί πίνακες επιλαχόντων- Αναπληρωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Προκήρυξης και δεν κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψηφίους.
Β) Προκρίθηκε μικρότερος αριθμός επιτυχόντων, ογδόντα επτά (87) έναντι των αρχικώς προκηρυχθέντων ενενήντα (90).
5. Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Για όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των επιτυχόντων; Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σειρά επιτυχίας των προκρινόμενων; Πως εξασφαλίζεται η βασική διοικητική αρχή της αξιοκρατίας βάσει της κατά παρέκκλιση διαδικασίας που εφαρμόζεται για περιπτώσεις ειδικών αποστολών (άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ και άρθρο 3 παρ.16 της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄845) ; Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα που εξασφαλίζουν την προάσπιση του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος λόγω και της φύσεως της απόσπασης ως ειδική αποστολή;
2. Για ποιο λόγο δεν καλύφτηκαν και οι 90 θέσεις της προκήρυξης; Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν διαθέτει τα προσόντα κάλυψης των θέσεων που προκηρύχτηκαν;
3. Εξεδόθησαν πίνακες επιλαχόντων - αναπληρωματικών σύμφωνα με την παρ. 4 της Προκήρυξης; Kοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψήφιους;
4. Προτίθεται ο Υπουργός να διερευνήσει ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαδικασία και να εντάξει αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής στις αποσπάσεις ειδικών αποστολών;
Αιτούμαστε επίσης τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων - αναπληρωματικών, τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και την εισήγησή της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτριος
Γκιόλας Ιωάννης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσης - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σπίρτζης Χρήστος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος


Ημέρα εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων-Δήλωση Θοδωρή Δρίτσα, Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική ΣυμμαχίαΣάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων φέτος, λόγω της πανδημίας, θα εορταστεί με τρόπο περιοριστικό. Αυτό σε τίποτα δεν μειώνει την έντονη φόρτιση που έχει το μήνυμα αυτής της ημέρας. Γιατί είναι μέρα, τιμής και αναγνώρισης στην προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν αφορά μόνο τις ίδιες αλλά συνδέεται άμεσα με τους αγώνες και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού, για ελευθερία, δημοκρατία, ειρήνη, ανεξαρτησία και κυριαρχία.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα, μετά και από τις οδυνηρές και επώδυνες εμπειρίες του παρελθόντος, στη συντριπτική τους πλειοψηφία εργάζονται με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση για την Άμυνα της χώρας, αλλά και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής δημοκρατικής ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.
Σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες μάλιστα, η Άμυνα και η ακεραιότητα της χώρας, εξαρτώνται πάνω απ' όλα από την κοινωνική συνοχή, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η ενότητα λαού και στρατού. Δεν είναι διόλου τυχαίο άλλωστε, ότι ιδιαίτερα από το 2015 και έπειτα, τόσο στο προσφυγικό όσο και σε άλλα κρίσιμα πεδία των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, εμπιστεύεται, τιμά και στηρίζει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, την ηγεσία, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους στρατευμένους στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, που επικουρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κρίσιμα και χρήσιμα πεδία. Εύχεται σε όλες και όλους, χρόνια πολλά και δύναμη. Η σημερινή Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων να τους γεμίζει με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση, ώστε με την αναγνώριση και τη στήριξη του ελληνικού λαού την οποία δικαιούνται, να είναι πάντα πηγή δημοκρατικής έμπνευσης και ευθύνης, για την υψηλή αποστολή τους.Έφη Αχτσιόγλου: Προϋπολογισμός κοινωνικού δαρβινισμού και αναλγησίαςΔήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, βουλευτή Επικρατείας και τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία


Ο Προϋπολογισμός του 2021 αποτελεί μνημείο κοινωνικής αναλγησίας και νεοφιλελεύθερων εμμονών. Των ίδιων στοιχείων που οδήγησαν ήδη το 2020 στη βαθιά ύφεση, στην αύξηση της ανεργίας, στη δραστική μείωση μισθών και εισοδημάτων, στην οικονομική ασφυξία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την πρόβλεψή μας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης όχι μόνο δεν συγκράτησαν αλλά βάθυναν την ύφεση. Το 2020 η χώρα μας θα έχει μια από τις βαθύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, 10,5%, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,8% για το 2021 και αυτή στη βάση έωλων παραδοχών, αποδεικνύει ότι οι υποσχέσεις των κυρίων Μητσοτάκη και Σταϊκούρα περί ανάκαμψης τύπου V έχουν πάει περίπατο.
Το κρισιμότερο: ο Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει πλήρως ότι η μέχρι σήμερα καταστροφική διαχείριση της πανδημικής και οικονομικής κρίσης δεν ήταν αποτέλεσμα ανικανότητας αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης. Επιλογές που η ίδια δηλώνει ευθαρσώς στον προϋπολογισμό ότι θα συνεχίσει και το 2021:
- Μηδενική δαπάνη για εξοπλισμό και υποδομές στο ΕΣΥ,
- Μηδενική ενίσχυση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό,
- Μηδενική ενίσχυση των εποχικών εργαζομένων,
- Μηδενική ενίσχυση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες,
- Μηδενική ενίσχυση για τους μακροχρόνια άνεργους,
- Μηδενική ενίσχυση για τον πολιτισμό,
- Μηδενική ενίσχυση για τους αγρότες,
- Μηδενική ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το κράτος, ούτε καν η συνέχιση του δανείου της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόσχεται η κυβέρνηση
- Μηδενική ενίσχυση των μισθωτών
Ο Προϋπολογισμός δεν έχει βέβαια μηδενικά παντού.
-Προβλέπει ότι οι βρισκόμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο πολίτες θα πληρώσουν 3,6 δισ. περισσότερα σε φόρους, δηλαδή αύξηση 8,1%! Καμία τέτοια αύξηση φυσικά δεν δικαιολογείται από την προβλεπόμενη ανάπτυξη, απλώς θα την πληρώσουν οι πολίτες.
- Προβλέπει ότι 2,5 δισ. θα δοθούν σε εξοπλιστικά.
Η στρατηγική του κοινωνικού δαρβινισμού επιβεβαιώνεται. Οι μάσκες έπεσαν.