Όλες οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν σφιχτοδεθεί σε έναν κόμπο. Η ύφεση σαρώνει την κοινωνία και επιδεινώνει την κρίση πολιτικής νομιμοποίησης της δικομματικής κυβέρνησης.