.

06/19/13 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών σε ΦΕΚ ο νέος κανονισμόςΣε ΦΕΚ εκδόθηκε η τροποποιήση του κανονισμού που αφορούν τις προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών .
Συγκεκριμένα οι εποχικοί πυροσβέστες θα προσλαμβάνονται για 5 μήνες αντί για 8 που ισχύει εως τώρα.

Α. Χατζηστεφάνου: Πράσινοι φρουροί στο ραδιομέγαρο

Από τον Άρη Χατζηστεφάνου.
Για τη διάδοχη κατάσταση...

Όποιος δεν αδράξει την ευκαιρία που προσφέρει η κατάληψη της ΕΡΤ δεν δικαιούται να επικρίνει ξανά το μνημόνιο

'Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί'...            Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί....


"Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα"...ΠΡΟΣ:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΚΟΙΝ.:
1. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
3. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/Α.Ε.Α.
4. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
  ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ευεργετημάτων στα μέλη οικογενειών των αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, που τραυματίζονται θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής».
 ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. 104 από 19-4-2013 επιστολή μας, που αναφερόταν στο αντικείμενο του θέματος.
            β) Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/108/οικ. 14544 από 23-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Κύριε Υπουργέ,


Με την ανωτέρω [α] σχετική, παρακαλέσαμε όπως ενεργήσετε, μέσω των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου, αφενός για την άμεση εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3387/2005, προς δε και των ομοίων το άρθρου 18 του Ν. 3448/2006, από τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού μελών της οικογένειας αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος ή στο δημόσιο σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας αυτού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. Με την ενέργειά μας αυτή αποσκοπούμε στην έγκαιρη, αν είναι εφικτό, παροχή πληρέστερης προστασίας των μελών των οικογενειών των θυμάτων του καθήκοντος αστυνομικών και πυροσβεστών, προς δε και στην άμεση εκπλήρωση του ιδιαίτερου ηθικού χρέους της Πολιτείας έναντι αυτών, καθόσον, μετά από ένα τέτοιο θλιβερό συμβάν, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, δεν διασφαλίζεται ο επέκεινα βιοπορισμός της οικογένειας του αποβιώσαντος «κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας» και «ένεκα αυτής» αστυνομικού, ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα.
Την ίδια επιστολή απευθύναμε και προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να θέσουμε το ζήτημα και ειδικότερα το θέμα της «επικαλούμενης», λόγω μνημονίων, απαγόρευσης προσλήψεων/διορισμών στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Δημόσιο, δεδομένης της μέχρι σήμερα άρνησης των Υπηρεσιών να προβούν στις οφειλόμενες ενέργειες για πρόσληψη ή διορισμό των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
Για εμάς, ως αιρετούς εκπροσώπους των χιλιάδων μελών μας, αλλά, στην περίπτωση αυτή, και των συναδέλφων μη μελών μας και των οικογενειών τους, που «παθαίνουν» τα πάνδεινα μετά από μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή τους, δεν γεννάται κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι πρόκειται για εξαιρετικές, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά και στο κείμενό τους, διατάξεις, με τις οποίες αντιμετωπίζεται κοινωνικά και πολιτικά αυτό το μείζον σημασίας ζήτημα, στις οποίες (διατάξεις) περιλαμβάνεται και ειδική ρύθμιση που επιβάλει την πρόσληψη μέλους οικογένειας θύματος στην Ελληνική Αστυνομία ή το διορισμό του ως υπαλλήλου στο Δημόσιο, κατ΄ απόκλιση από επιτακτικούς κανόνες δημόσιας τάξης (ΓνμΝΣΚ 75/2012).


Κύριε Υπουργέ,
               Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ευαισθητοποιημένο προφανώς περισσότερο από το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ουδείς ασχολήθηκε με αυτό το «ήσσονος σημασίας» ζήτημα, μας απάντησε με το [β] σχετικό έγγραφό του,ότι ο αριθμός των προσλήψεων και διορισμών προσωπικού, κατά τα έτη 2011 έως 2016, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα προς διορισμό ή πρόσληψη μέλη οικογενειών αστυνομικού προσωπικού που «έπαθε» κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, δεν μπορεί μεν να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο: ένας διορισμός/πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού, αλλά η ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης και προσωπικού αυτής της κατηγορίας (μελών των θυμάτων) εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας και των Υπηρεσιών του, καθόσον πρέπει να μεριμνήσουν να συμπεριληφθούν και τέτοιοι δικαιούχοι στην απόφαση κατανομής επί του συνολικού αριθμού των προσλαμβανόμενων, που θα ζητήσουν να εκδοθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, εντός βεβαίως των πλαισίων του ανωτέρω προβλεπόμενου λόγου.
               Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες σας κ. Υπουργέ οφείλουν να μεριμνήσουν και για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων, που προβλέπουν τα ίδια ζητήματα για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να μην γίνεται διάκριση των δικαιούχων και του χρόνου εντός του οποίου ασκείται το σχετικό δικαίωμα και για το σύνολο των ένστολων.   
             
  Κύριε Υπουργέ,
               Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και, εφόσον εκτιμάτε, όπως και εμείς, ότι το ζήτημα αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, φρονούμε ότι πρέπει να δώσετε τις απαιτούμενες οδηγίες σε κάθε αρμόδιο, να ενεργήσει άμεσα, ενόψει προσλήψεων προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΜΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣπηγή:sefeaa

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΑΣΥ ΠΟΑΞΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013Μετά τις παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών μας στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρ όπος φορολόγησης των ποσών που προκύπτουν από τις μειώσεις που επήλθαν με τον Ν. 4093/2012 στις αποδοχές μας, αναδρομικά από την 01-08-2012 έως και 31-12-2012, εκδόθηκε από την Γενική Δ/νση Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών διευκρινιστική Εγκύκλιος που διαβιβάστηκε στην Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., η οποία κατ’ εφαρμογή αυτής εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1543Α/13/899735 από 17-06-2013 διαταγή σύμφωνα με την οποία:
α) για όσους ήδη ολοκληρώθηκε η μηνιαία παρακράτηση των αναδρομικών μειώσεων (εντός του 2013) θα εκδοθούν άμεσα συμπληρωματικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αναγράφεται το συγκεντρωτικό ποσό που παρακρατήθηκε, το οποίο και θα αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα (καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) που αναγράφουν τα αρχικά εκκαθαριστικά (οι φόροι θα δηλωθούν όπως γράφονται στα αρχικά εκκαθαριστικά) και το ποσό που θα προκύψει θα αποτυπωθεί ως εισόδημα (κωδ. 301) κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2012.

Οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί των Αθηνών...              Οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί των Αθηνών...
Εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια φαίνεται ότι θα μείνουν οι αστυνομικοί στην Αθήνα καθώς το άνοιγμα των θέσεων στις Διευθύνσεις επιθυμίας τους κάθε χρόνο μειώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Πρωτοφανές ήταν φέτος η επιθυμία για μετακίνηση από τις νησιωτικές περιοχές που ήταν μέχρι πρότινος περιζήτητες λόγω της συλλογής μεγαλύτερου αριθμού μορίων σε Υπηρεσίες της Αττικής. Παράλληλα, ο
διάτρητος πλέον Κώδικας Μεταθέσεων με τα πολλά "παράθυρα" σκορπίζει την απογοήτευση στην πλειονότητα των έντιμων και ηθικών αστυνομικών που δεν χρησιμοποιούν πλάγιες οδούς και περιμένουν στωικά τη σειρά τους.
Αυτό που έπρεπε να γίνει "χθες" ας γίνει επιτέλους "σήμερα" και με τέτοιο τρόπο που θα εμπεδώσει την αξιοπιστία του Κώδικα Μεταθέσεων, όπως την είχε παλαιότερα, σε όλους τους ένστολους. Τα Συνδικάτα όχι μόνο δεν πρέπει να χρονοτριβούν άλλο, αλλά να θέσουν ως πρώτη σε σειρά προτεραιότητας την βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων και να σύρουν την Ηγεσία να αποδεχτεί τις προτάσεις τους που θα έπρεπε ήδη να έχουν παρουσιάσει δημόσια.
Η Α.Σ.Κ.Α. έχει καταθέσει τις προτάσεις της για να κλείσουν όλα τα παράθυρα των εικονικών γάμων, των "περίεργων" ασθενειών, των παράξενων επιμελειών, μα κυρίως στον καθορισμό - θεσμοθέτηση ποσοστιαίας κατ' έτος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων ανά Αστυνομική Διεύθυνση.


http://askapoasy.blogspot.gr

'Ανησυχία για την κατάργηση και μετάταξη υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής'.(ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.)
17/06/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τoν κ. Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου


Θέμα: Ανησυχία για την κατάργηση και μετάταξη υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Ανησυχία προκαλεί στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας, ότι επίκεινται άμεσα, καταργήσεις και μετατάξεις (υποβαθμίσεις) υπηρεσιών του Σώματος. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), οι οποίες εκφράζουν μεταξύ άλλων, τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για μια σειρά από ζητήματα, που αφορούν στη σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτών των ενεργειών, στη διασφάλιση των οργανικών θέσεων του προσωπικού, στη διάρθρωση και στη λειτουργία των Υπηρεσιών, καθώς και στους λόγους για τους οποίους επιχειρείται η αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών να ολοκληρωθεί μέσα από διαδικασίες fasttrack, σε διάστημα μόλις 10 ημερών !!!