.

Ιουνίου 2020 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξειςΤης Έλλης Ζώτου

Με φόρα προς τα πίσω το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις - Περιορισμοί και στο συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, στο οποίο προβλέπεται ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα η συμμετοχή σε απαγορευμένη από την αστυνομία διαδήλωση, η μη συμμόρφωση προς τας υποδείξεις των αρχών, η παρεμπόδιση διαδήλωσης και τα επεισόδια (άρθρο 13), ενώ εισάγεται και η υποχρέωση ορισμού διοργανωτή της διαδήλωσης, ακόμα και σε περιπτώσεις αυθόρμητης διαμαρτυρίας, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις αρχές την πρόθεσή του να διοργανώσει τη διαδήλωση και φέρει και την ευθύνη περιφρούρησης της διαδήλωσης, πέραν την υποχρέωσης συνεννόησής του με τον "αστυνομικό / λιμενικό διαμεσολαβητή".

Εκτός όμως των απαγορεύσεων και περιορισμών των διαδηλώσεων, με τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει σιωπητήριο στην κοινωνία, το κατατεθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες δεν υπήρχαν στο κείμενο του νομοσχεδίου που το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε θέσει σε ηλεκτρονική διαβούλευση στα τέλη Φεβρουαρίου.

Συστήνει αυτοτελή υπηρεσία για την «πρόληψη της βίας»

Συγκεκριμένα, με μια τέτοια διάταξη, το άρθρο 19 συστήνει αυτοτελή υπηρεσία με τίτλο Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό και έχει ως αποστολή τον "σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής πρόληψης της βίας".

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 "αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας είναι η επιστημονική μελέτη και ανάπτυξη δράσεων που αφορούν ιδίως την πρόληψη διαφόρων μορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως ιδίως η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός, η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία, η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός, καθώς και η ρατσιστική βία".

Επιπλέον προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, "το οποίο εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους".

Υπηρεσία για τη "ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία"

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρότι οι διατάξεις δεν περιλαμβάνονταν στην ηλεκτρονική διαβούλευση, την πρόθεση για σύσταση της εν λόγω υπηρεσίας είχαν προαναγγείλει τόσο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το φθινόπωρο όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση για τα θύματα της τρομοκρατίας τον περασμένο Ιανουάριο.

Τότε είχε κάνει λόγο για ένα «ειδικό επιτελείο με αιχμή του ενδιαφέροντός του τη ριζοσπαστικοποίηση που τροφοδοτεί την τρομοκρατία» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το πεδίο δράσης της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας θα απλώνεται παντού: «Από τα σωφρονιστικά καταστήματα μέχρι τις οργανώσεις φιλάθλων».

Απαγορεύσεις και περιορισμοί

Για τις "δημόσιες συναθροίσεις" στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου "ορίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο της απαγόρευσης της συνάθροισης επί τη βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του συντάγματος δύναται να ληφθεί, για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή αν ο σκοπός της συνάθροισης αντιτίθεται στον σκοπό άλλης συνάθροισης, η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί αρμοδίως κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν έχει απαγορευθεί και προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή κοντά στην περιοχή αυτή και κατά τον ίδιο χρόνο ή λόγω σοβαρής απειλής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής συγκεκριμένης περιοχής, η οποία συντρέχει ιδίως όταν απειλείται από τη συνάθροιση η διατάραξη της κοινής ειρήνης ή της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ειδικά ως προς τη δεύτερη και τρίτη από τις εν λόγω περιπτώσεις του άρθρου ορίζεται ότι η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτική επιλογή, άλλες περιοχές, κατάλληλες για τη διεξαγωγή της συνάθροισης".

Προβλέπεται επίσης η έγκαιρη κοινοποίηση της έγκρισης ή απαγόρευσης στον διοργανωτή.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών "σε σχέση με επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω ιδίως των ειδικότερων κυκλοφοριακών και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών.

Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν η διεξαγωγή της προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, λόγω ιδίως του αριθμού των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ειδικότερες κυκλοφοριακές και άλλες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες".

Διάλυση διαδήλωσης και ιδιώνυμο αδίκημα συμμετοχής

Επιπλέον μια διαδήλωση μπορεί να διαλυθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9, όχι μόνο αν ξεσπάσουν επεισόδια, αλλά και αν δεν έχει γνωστοποιηθεί στις αρχές ή έχει απαγορευτεί από αυτές ή ακόμα και αν "οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς".

Το άρθρο 13 περιέχει το ιδιώνυμο αδίκημα της συμμετοχής σε "απαγορευμένη" διαδήλωση ή στη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις αστυνομικών ή λιμενικών, ενώ προβλέπονται και ζητήματα αστικής ευθύνης του οργανωτή, για την αποκατάσταση των ζημιών όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.

"Από την ευθύνη αυτή ο οργανωτής απαλλάσσεται αν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη συνάθροιση και αποδεικνύει ότι είχε λάβει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημίας φέροντας ο ίδιος, εν προκειμένω, το βάρος της απόδειξης" σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Άρθρο - κόλαφος από τους προέδρους  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και Πρωτοδικών

Επισημαίνεται ότι στις 5 Μαρτίου είχε δημοσιευτεί ένα άκρως επικριτικό άρθρο των Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ - εφέτη, προέδρου της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, και της Ιωάννας Ξυλιά, προέδρου Πρωτοδικών, στον ιστότοπο της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις επιχειρούμενες αλλαγές.

Με τίτλο "Ασφυκτικοί περιορισμοί και για το δικαίωμα της συνάθροισης. Μία πρώτη προσέγγιση του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου", οι δύο ανώτατοι δικαστικοί κάνουν λόγο για "θεσμική αναίδεια" και σημειώνουν ότι "από την εποχή της δικτατορίας ισχύει το Ν.Δ. 794/1971, ενώ καμία κυβέρνηση της μεταπολίτευσης δεν έφερε προς ψήφιση εκτελεστικό νόμο αφήνοντας διευρυμένα τα όρια του δικαιώματος. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποπειράται μετά από 45 χρόνια δημοκρατίας να προβεί σε ρυθμίσεις - περιορισμούς εισάγοντας αμφίβολης συνταγματικότητας νεωτερισμούς".

"Δίνει τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να απαγορεύσουν συναθροίσεις πολυπληθείς και ογκώδεις, οι οποίες δεν δημιουργούν κίνδυνο ούτε για τη δημόσια ασφάλεια ούτε για την κοινωνικοοικονομική ζωή. Ενώ δηλαδή υποτιθέμενη αφορμή για την ψήφιση του νομοσχεδίου αποτέλεσαν οι ολιγομελείς πορείες στα κέντρα μεγάλων πόλεων που δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, καταλήγει -πέρα από οποιαδήποτε συνταγματική επιταγή- σε μέσο απαγόρευσης των συναθροίσεων που λόγω του μεγάλου μεγέθους τους δεν μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς από τις αστυνομικές αρχές" επισημαίνουν μεταξύ άλλων.

Γ. Ραγκούσης: Αναβιώνει νόμο της χούντας

«Στην Ελλάδα τελευταία φορά που υπήρξε νόμος για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες ήταν επί χούντας, το 1971. Ένας νόμος που παρέμεινε νεκρός σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αλλά τον αναβιώνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη» σχολίασε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ραγκούσης.


εφημ. Η ΑυγήΤο «ψηφιακό κράτος» της ΝΔ είναι απλώς «καθρεφτάκια σε ιθαγενείς»H σπατάλη 48 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση για την αγορά αδειών λογισμικού για εφαρμογές της Microsoft, που διατίθενται δωρεάν μέσω ανοιχτού κώδικα, είναι το τελευταίο από μια σειρά κατορθωμάτων που η κυβέρνηση διαφημίζει στο πλαίσιο του μύθου του "ψηφιακού κράτους" , ενώ οι ειδικοί του χώρου το καταγγέλλουν.

Μάλιστα, στην τελευταία αυτή περίπτωση της  προμήθειας που γίνεται μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως καταγγέλλει η Ένωση Πληροφορικών, σε εποχή σκληρής οικονομικής κρίσης από κάθε άποψη, η δαπάνη αυξήθηκε από κατά 30% από τον αρχικό της προϋπολογισμό. 

την πραγματικότητα, το "ψηφιακό κράτος" που με έπαρση διαφημίζουν ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός, επιχειρώντας να ενδυθούν το κοστούμι των μεγάλων "μεταρρυθμιστών" δεν είναι κάτι λιγότερο ή περισσότερο από ανακύκλωση παρωχημένων πρακτικών, χωρίς στοιχεία καινοτομίας και εκσυγχρονισμού αλλά με πολλά πολλά εκατομμύρια σε εργολαβίες ή σε παρασκηνιακές "δωρεές" την κρίσιμη στιγμή, που εγκλωβίζουν το δημόσιο στο μέλλον σε ένα και μοναδικό προμηθευτή. Και τον Αμερικανό Πρέσβη σε όλες τις σχετικές εκδηλώσεις  στην πρώτη σειρά να χειροκροτεί...

Το πολυδιαφημισμένο gov.gr και οι "μεταρρυθμίσεις"  δεν έχουν καταπολεμήσει επ' ουδενί τη γραφειοκρατία αλλά απλώς την ψηφιοποιούν, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο το ψηφιακό χάσμα. Ακόμη και για μια υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης είναι πλέον υποχρεωμένος να διπλο-πιστοποιηθεί μέσω taxisnet και μέσω e-banking, και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό για ένα συνταξιούχο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε την cash card, πόσο μάλλον να έχει λογαριασμό e-banking. Αντίστοιχα παρελκυστική είναι η λογική να πληρώνει το δημόσιο για την απόκτηση ψηφιακών υπογραφών μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο όταν αυτό που χρειάζεται είναι η ανάπτυξη των εφαρμογών που πιστοποιούν το περιεχόμενο και όχι η ψηφιακή υπογραφή, όπως για παράδειγμα το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης. 

Όπως ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μια μεταρρύθμιση-τομή  με την οποία ο νυν Πρωθυπουργός δεν είχε καθόλου καλή σχέση στο παρελθόν, η οποία έχει εγκαταλειφθεί δίχως συντήρηση, συχνά με "πεσμένο ευρετήριο", στα όρια της κατάρρευσης ενώ ο αρμόδιος Υπουργός δεν μπαίνει καν στον κόπο να απαντήσει στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Μια ΔΙΑΥΓΕΙΑ που μετά από 10 χρόνια θα έπρεπε  να περνάει σε λογική βάσεων δεδομένων που διαλειτουργούν και όχι να διογκώνεται με άχρηστη πληροφορία από... σκαναρισμένα pdf. 

Η κυβέρνηση συστηματικά μετατρέπει την στρόγγυλη σφραγίδα σε ψηφιακή, χωρίς η πρόσβαση του πολίτη να έχει βελτιωθεί, χωρίς η γραφειοκρατία να μειώνεται και, κυρίως, χωρίς να αξιοποιούνται οι βάσεις δεδομένων αφού συστηματικά τα "μεγάλα δεδομένα" γίνονται χαοτικά και η πληροφορία δεν είναι μηχαναγνώσιμη. Ενώ θεσμικά,  αναζητά παράθυρα και "κρύβει" σε αθέατα σημεία, κρίσιμα δεδομένα.

Ένα μοντέρνο, σύγχρονο και επιτελικό κράτος, πρέπει να βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, να εξυπηρετεί την ανοιχτότητα των δεδομένων και να προωθεί τη διαφάνεια, μια έννοια που προκαλεί αλλεργία στη σημερινή ΝΔ. Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν είναι τίποτε άλλο παρά αχρείαστη σπατάλη και ... "καθρεφτάκια σε ιθαγενείς".

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία δράσεων πρόληψης πυρκαγιών και την υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών εν μέσω αντιπυρικής περιόδουΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: «Υποστελεχωμένες Δασικές Υπηρεσίες, τόσο σε μόνιμο όσο και σε εποχιακό προσωπικό, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου»

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν και διακηρύττει την ετοιμότητα της για την διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, ανέστειλε το νόμο που η ίδια ψήφισε στις αρχές του χρόνου για την πολιτική προστασία και υποτιμά την σημασία της πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή δασική στρατηγική, αλλά και την Εθνική Στρατηγική για τα δάση ο στόχος είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη και όχι στην καταστολή που κοστίζει πολύ περισσότερο και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και το λιγότερο δαπανηρό από τα στάδια πυροπροστασίας και αποτελεί έργο των Δασικών Υπηρεσιών.
Για την αποτροπή του ενδεχομένου έναρξης και επέκτασης των δασικών πυρκαγιών απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δίνονται πόροι και κατευθύνσεις σε ετήσια βάση για τη διαχείριση δασών (παραγωγικών και μη), τη μερική απομάκρυνση των υπολειμμάτων των υλοτομιών, την ειδική διαχείριση δέντρων προσβεβλημένων από ασθένειες ή έντομα, αλλά και την αποκατάσταση και αναδάσωση (φυσική και τεχνητή) σε πληγέντες δασικές περιοχές και δάση. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί ότι η φύλαξη από παραβατικές ενέργειες αλλά και η εποπτεία για προστασία από δασικές πυρκαγιές (ειδικά σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς) είναι ιδιαίτερα κρίσιμα εργαλεία.
Την σημασία της πρόληψης αναγνώρισε ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στις 16.8.2017, όπου ανακοίνωσε τις έξι προτάσεις του για μια νέα πολιτική αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Πρώτη πρότασή του ήταν «ο προληπτικός καθαρισμός των δασών από οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη, διάνοιξη και άλλων αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων και τοποθέτηση δεξαμενών ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων τουλάχιστον στα οικολογικά κρίσιμα περιαστικά δάση της Αττικής». Κλείνοντας την τοποθέτησή του δήλωσε ότι «η πρόληψη είναι σαφώς προτιμότερη και έχει μικρότερο κόστος από την κατάσβεση και την αποκατάσταση και ότι αυτονοήτως αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας».
Για να υλοποιηθούν όμως οι απαιτούμενες δράσεις πρόληψης χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό και πόροι. Δυστυχώς στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας, σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές δηλώσεις, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ακυρώνει την εγκεκριμένη πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε την χρηματοδότηση με 140 εκ. € των Δασικών Υπηρεσιών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, την πρόσληψη 550 δασολόγων και δασοπόνων (200 εκ των οποίων ως μόνιμοι και ενταγμένοι στον απαραίτητο προγραμματισμό για το 2019) με εξασφαλισμένη την ένταξη της χρηματοδότησης στο ΠΔΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ειδικότερα, από τις 550 προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων που είχαν προγραμματιστεί και εγκριθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υλοποιηθεί καμία, παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουμε καταθέσει και παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας είναι η παραδοχή της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ ότι οι Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και ότι η ίδια η Γενική Διεύθυνση Δασών λειτουργεί με λιγότερο από τα 2/3 του προσωπικού, που προβλέπεται στα περιγράμματα θέσεων σύμφωνα με την προβλεπόμενη δομή της υπηρεσίας. Σε πρόσφατη απάντηση του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι έχουν δεσμευτεί οι πιστώσεις για τις υπερωρίες των δασικών υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος δασοπροστασίας, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ανάγκη που υπάρχει για στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας.
Όμως και στον τομέα του εποχιακού προσωπικού οι Δασικές Υπηρεσίες υστερούν σημαντικά αφού οι συμβάσεις εργασίας των 5.066 απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας, έληξαν στο τέλος Ιανουαρίου 2020 και έκτοτε δεν εφαρμόζεται κανένα πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων πρόληψης δασικών πυρκαγιών που διενεργούνταν από τους εργαζομένους του κοινωφελούς προγράμματος, που ήταν: δασολόγοι, δασοπόνοι, ειδικοί δασικής προστασίας, διοικητικοί Δ.Ε., οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργων, φύλακες, δασεργάτες κλπ.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σύμφωνα και με την αριθ. 170381/3292/7-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ προσελήφθησαν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες σε προσωπικό, των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας, καθώς και για τη διαχείριση των καμένων εκτάσεων με καθαρισμούς και υλοτομίες συσσωρευμένης βιομάζας, διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων κλπ. Ταυτόχρονα και στο πλαίσιο εφαρμογής του κοινωφελούς προγράμματος προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε κατά προτεραιότητα η εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού προκειμένου για την απόκτηση δεξιοτήτων, που περιλάμβανε τόσο την θεωρητική όσο και την πρακτική εξάσκηση των εργαζομένων σε συναφή ζητήματα. Επιπλέον και για την εκτέλεση των εργασιών αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων διατέθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την προμήθεια τόσο εξοπλισμού και εργαλείων όσο και Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ειδικά φέτος, η ανάγκη για ενίσχυση του σταδίου της πρόληψης μέσω εξειδικευμένου προσωπικού καθίσταται επιτακτική. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο αρμόδιος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «οι ξηρές κλιματικές συνθήκες θα προκαλέσουν ασυνήθιστα εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στην ήπειρο κατά τους ερχόμενους μήνες. Η περίοδος των πυρκαγιών φέτος αναμένεται να είναι άνω του συνήθους μέσου όρου, όσον αφορά τον αριθμό των πυρκαγιών και των αποτεφρωμένων περιοχών στην Ευρώπη. Οι ξηρές συνθήκες έχουν αρχίσει επίσης να επεκτείνονται και σε συνήθως υγρές περιοχές, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς και πέραν των παραδοσιακών "διακεκαυμένων ζωνών"».
Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες έρχεται να προστεθεί και ένα ακόμη πρόβλημα που δημιούργησε η ηγεσία του ΥΠΕΝ με τις επιλογές της. Με τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο 4685/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 48 νομοθετήθηκε η «αναμόρφωση και των κυρωμένων δασικών χαρτών» μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την ψήφιση του νόμου. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις και κατά συνέπεια δεν έχει εκκινήσει αυτή η διαδικασία αναμόρφωσης επομένως οδηγούμαστε σε ακύρωση των δασικών χαρτών κάτι που επιδρά άμεσα στην προστασία των εκτάσεων αυτών καθώς ανοίγει πάλι η διαδικασία αμφισβήτησης της μορφής τους και παρέχεται έρεισμα για νέες προσπάθειες διεκδικήσεων και καταπατήσεων δασικών εκτάσεων.
Ενώ διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο και ο κίνδυνος για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα έντονος οι Δασικές Υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες σε μόνιμο προσωπικό αλλά και σε εποχιακό και δεν έχουν υλοποιηθεί έργα και δράσεις κρίσιμες για την ασφάλεια και προστασία των δασών, που είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19.5.2020 κατά την παραλαβή πυροσβεστικών οχημάτων δήλωσε (μόνο για επικοινωνιακούς λόγους) ότι φέτος είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ στην πραγματικότητα έχουν διακοπεί και δεν έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις πρόληψης.
Παράλληλα ο Υπουργός ΠΕΝ κ. Χατζηδάκης επαίρεται για τα προγράμματα αναδάσωσης που απλά ανακοίνωσε χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε κάποια ουσιαστική ενέργεια στην κατεύθυνση της πρόληψης των πυρκαγιών.
Επειδή, ήδη διανύουμε την πλέον επικίνδυνη χρονική περίοδο του έτους και ο αριθμός δασικών πυρκαγιών αυξάνεται καθημερινά
Επειδή, η έγκαιρη υλοποίηση δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πυροπροστασίας
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και η αδράνεια εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.
Επειδή, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν οι Δασικές Υπηρεσίες με προσωπικό και πόρους ώστε να επιτελέσουν το σημαντικό έργο τους .

Ερωτώνται ο κ.κ Υπουργοί:
1. Θα αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της πολιτικής Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών (πρώτου Σχεδίου Δράσης της ΕΣΔ) και πότε;
2. Πότε θα αποδοθούν οι πόροι που προβλέπονται σε αυτό το Σχέδιο Δράσης στις δασικές υπηρεσίες ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών διά μέσου της διαχείρισης των δασών;
3. Πότε και πως θα ενισχύσει η κυβέρνηση τις δασικές υπηρεσίες σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό; Θα προχωρήσει η πρόσληψη των 550 δασολόγων και δασοπόνων που είχε προγραμματιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
4. Πρόκειται να καλυφθούν οι 5.066 θέσεις που κάλυπταν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που απασχολήθηκαν στην αντιπυρική προστασία και πότε θα γίνει αυτό; Υπάρχει πρόβλεψη για να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ως άνω εργαζομένων;
5. Έχουν πραγματοποιηθεί τα έργα αντιπυρικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας που διενεργούνταν από τους εργαζομένους του κοινωφελούς προγράμματος πυροπροστασίας, από ποιόν φορέα και σε ποια έκταση σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019;
6. Το Δημόσιο Συμφέρον υπηρετείται στην περίπτωση της πρόληψης δασικών πυρκαγιών με την παροχή επιδομάτων ανεργίας ή με την αξιοποίηση ειδικευμένων πρώην εργαζομένων ή/και νέων εργαζομένων, σε προγράμματα όπως αυτό της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ;
7. Πότε θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 48 του ν.4685/2020 υπουργικές αποφάσεις; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την «αναθεώρηση» των δασικών χαρτών; Θα προβεί η κυβέρνηση σε νέα τροπολογία που θα αλλάζει τον 4685/2020 αποδεικνύοντας την προχειρότητα της νομοθέτησης; Πότε υπολογίζει το ΥΠΕΝ ότι θα αποκτήσει ξανά η Χώρα μας κυρωμένους δασικούς χάρτες;

Τέλος αιτούμαστε την κατάθεση για ενημέρωση της Βουλής και των Πολιτών, όλων των εγγράφων για τα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, σχετικών εγγράφων αιτημάτων για πραγματοποίηση νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για αντιπυρική προστασία, τα υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/85494/1848/24.09.2019 και ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99896/2723/01.11.19 έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τους επισυναπτόμενους σε αυτά πίνακες και έγγραφα των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Σωκράτης Φάμελλος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΤροπολογία 29 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών της ελληνικής επικράτειας, τα οποία έχουν πληθυσμό κάτω από 1000 κατοίκους, σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή, για τα ακίνητα που κατέχουν στο νησί της μόνιμη κατοικίας τους. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί προσθήκη στις κατηγορίες ακινήτων που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και περιγράφονται με σαφήνεια στον Ν. 4223/2013, Άρθρο 3, παρ.1.
Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί αναγνώριση της Νησιωτικότητας, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο Σύνταγμα (Άρθρο 101) και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη και τη Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. Παράλληλα συνιστά ισχυρό κίνητρο διατήρησης των πληθυσμών στα μικρά και απομονωμένα νησιά της χώρας αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν οι κάτοικοι αυτών.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο ………

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητα μονίμων κατοίκων που κατοικούν σε νησιά της ελληνικής επικράτειας, με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων , για τα ακίνητα που κατέχουν στο νησί της μόνιμη κατοικίας τους.


Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Συρμαλένιος Νίκος

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αυγέρη Θεοδώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτρης

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

ΣπίρτζηςΧρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου ΡαλλίαΤετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Ν.Σαντορινιός: Ο κ. Πλακιωτάκης αναγκάστηκε και πάλι να καταφύγει σε ψέματα και ανακρίβειες«Για να δικαιολογήσει την απώλεια Ευρωπαϊκών πόρων για το ΕΣΟΘΕ» - «Ο υπουργός με την συνέντευξη δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα που του είχε τεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παραδέχτηκε ότι έχασε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη κυβέρνηση», επεσήμανε ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

«Πραγματικά, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τον λόγο για τον οποίο ο υπουργός Ναυτιλίας παραχώρησε σήμερα συνέντευξη Τύπου για το έργο ΕΣΟΘΕ, χωρίς να προσθέσει κάτι ουσιαστικό σε σχέση με την απάντηση που μου έδωσε, μετά από κατάθεση σχετικής επίκαιρης ερώτησής μου για το θέμα», σημειώνει ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντρινιός.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «ίσως η πρώτη εκείνη, αδύναμη τοποθέτηση του, η οποία εξελίχθηκε σε απολογία για την καθυστέρηση του έργου και της χρηματοδότησης του από την κυβέρνηση, να τον ανάγκασε να προβεί σήμερα σε μια νέα απολογία, γεμάτη ψεύδη και ανακρίβειες, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ίσως πάλι, η επίσημη επιβεβαίωση της απώλειας χρηματοδότησης του έργου, που ήρθε με ανάρτηση σχετικής απόφασης στη Διαύγεια περί της ένταξης του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον ανάγκασε να δικαιολογηθεί δημοσίως για αυτήν την αποτυχία της ΝΔ».

«Ειδικότερα, ο υπουργός με την συνέντευξη δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα που του είχε τεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παραδέχτηκε ότι έχασε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση. Αντί όμως, να καταλογίζει αδράνεια, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν καλό να μελετήσει τις ενέργειες που είχαμε τότε πράξει (από το 2015 έως και το 2019), ώστε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μια Κυβέρνηση μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες, καλύπτοντας τις πενταετείς καθυστερήσεις της περιόδου 2010 – 2014.

» Δυστυχώς φαίνεται ότι ο κ. Πλακιωτάκης και η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της υλοποίησης ενός έργου που θα συμβάλλει καθοριστικά στη προστασία της ανθρώπινης ζωής, στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και στη φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας. Αντί να εργαστούν για την πρόοδο του έργου, προσπαθούν με επικοινωνιακές φιέστες να καλύψουν την ανικανότητα τους να αξιοποιήσουν πόρους προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

» Επειδή λοιπόν ακούστηκαν πολλά μεγάλα λόγια, αναλυτικά παρατίθενται οι απαντήσεις στις σημερινές ανακρίβειες του κ. Υπουργού, καθώς και οι αναλυτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου που πραγματοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Οι δηλώσεις Πλακιωτάκη και η πραγματικότητα σε σχέση με την υλοποίηση του έργου ΕΣΟΘΕ»

Σχετικά με την μελέτη του έργου, αναφέρει ο κ. Πλακιωτάκης: «Η αναγκαιότητα Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης επισημάνθηκε εγκαίρως και υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση τη ΝΔ, τον Οκτώβριο του 2013, με βάση επιτελική που εκπονήθηκε από μικτή επιτροπή ΛΣ-ΓΕΕΘΑ.… Δηλαδή, όταν το 2015 ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, η μελέτη για το έργο είχε εγκριθεί σε ανώτατο επίπεδο» 

Η αλήθεια είναι ότι: Από το 2010 η έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή του κεκτημένου Schengen επιβάλλει την ανάγκη υλοποίησης του ΕΣΟΘΕ και ενώ μάλιστα η Ελλάδα έχει δεχτεί σύσταση για μη τήρηση του άρθρου 13 του Κανονισμού ΕΕ 399/2016, τα χρόνια 2010–2014, η τότε Κυβέρνηση δεν είχε κάνει τίποτα ώστε να προχωρήσει το έργο. Μόνη εξαίρεση η εκπόνηση της περιβόητης μελέτης σκοπιμότητας, τον Οκτώβριο του 2013, με αντικείμενο την εξέταση της εφικτότητας δημιουργίας εθνικού συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης. Καμία τεχνική προδιαγραφή, καμία έρευνα αγοράς, καμία άλλη ενέργεια περαιτέρω ωρίμανσης του έργου.

Σχετικά με την εξαφάνιση της συγχρηξματοδότησης, αναφέρει ο κ. Πλακιωτάκης: «Λίγους μήνες μετά, το Μάρτιο του 2014, προτάθηκε από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη η ενσωμάτωση του ΕΣΟΘΕ στο σχεδιασμό του Πολυετούς Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2014-2020, κάτι που έγινε πράξη το Δεκέμβριο του 2014. Η πρόταση της τότε κυβέρνησης έγινε πανηγυρικά αποδεκτή από την Ε.Ε. η οποία θεώρησε το Έργο ως ένα από τα εμβληματικά του Προγράμματος. Δηλαδή, όταν το 2015 ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, η μελέτη για το έργο είχε εγκριθεί σε ανώτατο επίπεδο, η χρηματοδότηση είχε ουσιαστικά εξασφαλιστεί και το επόμενο βήμα ήταν η σύνταξη προδιαγραφών ώστε να καταρτισθεί και να δημοσιευτεί το Τεύχος Προκήρυξης του διαγωνισμού. Τον Αύγουστο του 2016, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά στην υποβολή / ένταξη του ΕΣΟΘΕ στο πολυετές πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας»

Η αλήθεια είναι ότι: Ο Υπουργός ακόμα μία φορά πιάστηκε αδιάβαστος και δείχνει να αγνοεί τι πραγματικά έχει συμβεί  με το έργο, με αποτέλεσμα να φάσκει και να αντιφάσκει. Τη μία λέει ότι η «ενσωμάτωση» του ΕΣΟΘΕ στο πολυετές πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 από τον κ. Βαρβιτσιώτη και μετά από δύο παραγράφους, αναφέρει ότι «τον Αύγουστο του 2016, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά στην υποβολή / ένταξη του ΕΣΟΘΕ στο πολυετές πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας…». Αντί λοιπόν να εκτίθεται, καλύτερα  ζητήσει από τους άξιους αξιωματικούς που παρουσίασαν, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης το ΕΣΟΘΕ και που είναι οι ίδιοι στους οποίους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε τον σχεδιασμό του έργου, να του εξηγήσουν πότε ακριβώς και με ποια διαδικασία εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση.

Σχετικά με την καθυστέρηση στη συγκρότηση της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, αναφέρει ο κ. Πλακιωτάκης: «Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 21 μήνες, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσει Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών.»

Η αλήθεια είναι ότι: Και σε αυτό το σημείο ο κ. Πλακιωτάκης επιλέγει την διαστρέβλωση της αλήθειας. Ο Υπουργός οφείλει να γνωρίζει ότι λόγω της φύσης και του αντικειμένου του ΕΣΟΘΕ και λόγω του ότι τα σημεία εγκατάστασης των σταθερών σταθμών αισθητήρων θα εγκατασταθούν εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συγκροτήθηκε ήδη από το 2015 Ομάδα Προπαρασκευής έργου (ΟΠΕ) με την συμμετοχή στελεχών των συναρμόδιων Διευθύνσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο της ΟΠΕ πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εν λόγω φορέων με γνώμονα την επίτευξη συνεργιών, τη βελτιστοποίηση των ωφελειών μέσω αξιοποίησης κοινών πόρων, και την προετοιμασία της ομαλής υλοποίησης του έργου σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο. Οφείλει λοιπόν να γνωρίζει, εκτός αν εσκεμμένα το αποκρύπτει, ότι η εν λόγω Ομάδα συνεπικουρούσε την Επιτροπή Σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών, οπότε, κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου καταρτίζονταν ήδη από το 2015.

Σχετικά με τη δήθεν λάθος νομικό πλαίσιο που ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ο Πλακιωτάκης: «Χρειάστηκε, πρώτα, να ξεπεράσουμε ένα ακόμα εμπόδιο, αφού διαπιστώθηκε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ακολουθήσει λάθος νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.»

Η αλήθεια είναι ότι: Θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί είναι «λάθος» το νομικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε; Το έργο αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εγκρίθηκε με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, τον Ν.4412/2016. Πότε διαπιστώθηκε και από ποιον, ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο είναι «λάθος»; Τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την προκήρυξη του ΕΣΟΘΕ ήταν με το «σωστό» ή με «λάθος»  θεσμικό πλαίσιο;;  Μήπως είναι απλώς μία πρόφαση για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα;

Σχετικά με τις απώλειες ευρωπαϊκών κονδυλίων αναφέρει ο Πλακιωτάκης: «Κινηθήκαμε όμως άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με τις σωστές νομικές βάσεις, με στόχο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Αυτή ήταν η δέσμευση μας και αυτό, σήμερα, γίνεται πράξη».

Η αλήθεια είναι ότι: Οι απώλειες ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου που είχαν εξασφαλιστεί, με υπαιτιότητα αυτής της Κυβέρνησης, ήδη ανέρχονται στα 62 εκ (ΕΣΟΘΕ) + 49 εκ. (VTMIS) = 111 εκ. ευρώ, μόνο από δύο έργα!

«Η αλήθεια για τις ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΟΘΕ»

- Η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες  ενέργειες ώστε τον Ιούλιο του 2015, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, στο οποίο περιλαμβανόταν η χρηματοδότηση του ΕΣΟΘΕ, με αρχικό προϋπολογισμό 60 εκ. ευρώ.

- Κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτήθηκε Ομάδα Προπαρασκευής Έργου αποτελούμενη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΕΘΑ, των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας και Ναυτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και από εμπειρογνώμονες και καθηγητές ΑΕΙ της χώρας, με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο για την καταγραφή  της τεχνογνωσίας των φορέων και με σκοπό την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του έργου.

- Διενεργήθηκε ο τεχνικός διάλογος με την αγορά, που διήρκησε 107 ημέρες  και στον οποίο συμμετείχαν πάνω από 70 ενδιαφερόμενες εταιρείες από όλο τον κόσμο, ενώ πραγματοποιήθηκαν, στο ίδιο πλαίσιο, 25 συναντήσεις.

- Εκπονήθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια Επιτροπή Σύνταξης, το οποίο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες, πάλι με ευρύτατη συμμετοχή. Στη συνέχεια η Επιτροπή επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα και προέβη στις απαραίτητες βελτιώσεις του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην διαπίστωση της ανάγκης αύξησης του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος τελικά διαμορφώθηκε στα 62 εκ. ευρώ.

- Ενδεικτικό της προόδου των διαδικασιών και της ωριμότητας του έργου είναι ότι την 17/08/2018 το Υπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεννόηση με την Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προέβη στη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης (σχετική ανακοίνωση: http://www.hcg.gr/node/18468, ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15/8/2018) ενώ την περίοδο που ακολούθησε, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν και οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

- Τον Ιανουάριο του 2019 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας το αίτημα χρηματοδότησης με το συνημμένο τεχνικό δελτίο δράσης, κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων. Στα μέσα Ιουνίου του 2019 εξασφαλίστηκε και τυπικά η χρηματοδότηση για το έργο, με την έκδοση της απόφασης χορήγησης επιδότησης της δράσης από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» και με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50 εκατ. Ευρώ. Λίγες μέρες αργότερα εγκρίθηκε η εγγραφή στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του ποσού των 12 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε γίνει.

avgi.gr


Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους ένστολους της Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και ΚέρκυραςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους ένστολους της Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας»
Όπως είναι γνωστό, με το Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101 αρ.24 παρ. α & β) ορίζονται ως παραμεθόριες περιοχές η Π.Ε Φλώρινας, Καστοριάς, Θεσπρωτίας, οι επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α.
Με το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226 αρ.15 παρ. 2) προβλέπεται η καταβολή επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών ύψους εκατό (100) ευρώ μηνιαίως μετά από Κ.Υ.Α. του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες και προβληματικές περιοχές που απέχουν 20 χλμ. από τα σύνορα με την Αλβανία, όπως η Π.Ε. Ιωαννίνων και η Π.Ε. Κέρκυρας.
Με το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176 αρ.19) ορίζεται ότι το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του αρ.15 του Ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του αρ. 30 του ίδιου ως άνω Νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδίδονταν μέχρι τις 31-12-2016 και θα καθορίζονταν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης, καθώς θα λαμβάνονταν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.
Στο άρθρο 127 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74 ) και συγκεκριμένα στην παρ. Ε., η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 4. του Ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α' 119), καθορίζεται η χορήγηση μηναίου επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ για τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (μόνο π. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις Τ.Κ. Ζίρου, Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας. Συνεπώς, με την ψήφιση του Ν.4553/2018 το επίδομα παραμεθορίου επεκτάθηκε και για τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων.
Τέλος, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.4676/2020 (ΦΕΚ Α' 67 αρ. 34) ορίζεται ότι το επίδομα παραμεθορίου της τάξης των εκατό (100) ευρώ, θα χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λ.Α. Οθωνών Σαγιάδας και Σκύρου, ενώ στο αρ. 15 παρ. 2 του εν λόγω Νόμου ορίζεται ότι «κάθε άλλη αρμοδιότητα αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία».
Επειδή, τα στελέχη του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων μας, που γειτνιάζουν με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία εκτελούν αντίστοιχο έργο με αυτό που εκτελείται στην Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.
Επειδή, οι περιοχές της Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας παρουσιάζουν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, η μεθόριος τους έχει συνθήκες δύσκολης πρόσβασης με πολυποίκιλους γεωφυσικούς παράγοντες, είναι αδιαμφισβήτητα παραμεθόριες και πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια των διατάξεων που προβλέπουν τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου.
Επειδή, αποτελεί αδικία το γεγονός να μην λαμβάνουν το επίδομα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, παρότι άλλοι κλάδοι εργαζομένων στις εν λόγω περιοχές λαμβάνουν κανονικά το επίδομα παραμεθορίου, όπως για παράδειγμα υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Υγειονομικοί, Εκπαιδευτικοί κ.α.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
Είναι στα σχέδια των υπόψη Υπουργείων η επέκταση χορήγησης του επιδόματος παραμεθορίου στους Αστυνομικούς Υπαλλήλους και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στην Π.Ε Φλώρινας, Καστοριάς, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Ραγκούσης Ιωάννης

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Κάτσης Μάριος

Τζούφη Μερόπη

Τελιγιορίδου ΟλυμπίαΚαταγγελία Ραγκούση-Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας από αστυνομικό που συμμετέχει στη φύλαξη του Κ. ΜητσοτάκηΟ τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, καταγγέλλει νέο περιστατικό αστυνομικής βίας από αστυνομικό που συμμετέχει στη φύλαξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 

 «Ο αστυνομικός που ασκεί βία στη συγκεκριμένη γυναίκα, συμμετέχει στη φύλαξη του κ.Μητσοτάκη, επομένως ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους 3 αστυνομικούς του Μεγάρου Μαξίμου που σαν άλλοι  Πραιτωριανοί πρωταγωνίστησαν στον ξυλοδαρμό πολίτη στην Μιχαλακοπούλου» σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Γιάννης Ραγκούσης.

"Έντρομη μου τηλεφώνησε χθες βράδυ μία γυναίκα από το Κερατσίνι, μητέρα δύο παιδιών, για να μου καταγγείλει πως κινδυνεύει η ζωή της.

Αιτία η βία που υφίσταται από έναν αστυνομικό.

Μου περιέγραψε πληθώρα βίαιων περιστατικών καθώς και απειλών που έχει υποστεί το τελευταίο διάστημα. Δεν θα έδινα δημοσιότητα σε αυτό το περιστατικό εάν δεν ήταν αυτός ένας τρόπος για να προστατευτεί η ζωή της γυναίκας.

Επικοινώνησα αμέσως με ανώτατο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας και ζήτησα να επιληφθούν επειγόντως αφού πρώτα ελέγξουν τη βασιμότητα όλων των στοιχείων ταυτότητας και πληροφοριών που τους μετέφερα.

Ανάμεσα στις άλλες, επιβεβαιώθηκε και η πληροφορία πως ο αστυνομικός που ασκεί βία στη συγκεκριμένη γυναίκα, συμμετέχει στη φύλαξη του κ.Μητσοτάκη, επομένως ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους 3 αστυνομικούς του Μεγάρου Μαξίμου που σαν άλλοι  Πραιτωριανοί πρωταγωνίστησαν στον ξυλοδαρμό πολίτη στην Μιχαλακοπούλου".


left.gr

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις αυτόπτη μάρτυρα επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα για το περιστατικό αστυνομικής βίας στη ΜιχαλακοπούλουΑνακοίνωση του Γραφείου Τύπου

Οι σημερινές αποκαλύψεις αυτόπτη μάρτυρα στην Εφημερίδα των Συντακτών για το περιστατικό αστυνομικής βίας από συνοδό αξιωματούχου του Μεγάρου Μαξίμου στη Μιχαλακοπούλου δεν αφήνουν περιθώρια στον κ. Μητσοτάκη.

Επιβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα τόσο στις ανακοινώσεις της όσο και στις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή διά του Υπουργού, κ. Χρυσοχοΐδη.

Ο αυτόπτης μάρτυρας αποκαλύπτει πως και λιμουζίνα με συνοδεία τριών ατόμων ασφαλείας υπήρξε και χτύπησαν τον μοτοσικλετιστή.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει σήμερα κιόλας να απαντήσει: Ποιος συνεργάτης του ήταν ο επιβάτης της λιμουζίνας;
ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα «Παραπολιτικών»: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρηςΑνακοίνωση του Γραφείου Τύπου

 

Η εφημερίδα "Παραπολιτικά" παρουσιάζει σήμερα επιλεκτικά στοιχεία από τη δικογραφία μιας υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην αποφασιστικότητα που επέδειξε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΥΠ προχώρησε την έρευνα σε βάθος και εξάρθρωσε ένα σύστημα, που αν είχε κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, αυτές δεν είχαν καμία σχέση με την Αριστερά. Ήταν ένα παρακράτος που είχε στηθεί από τη Δεξιά με πλοκάμια μέσα στην αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς.

Ο τότε Πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, έδωσε σαφή εντολή η έρευνα να πάει μέχρι τέλους, χωρίς να παραβλέψει κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, και ο φάκελος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Πράγμα το οποίο και έγινε, για αυτό άλλωστε και υπάρχει σήμερα το εν λόγω υλικό από τη δικογραφία της υπόθεσης, το οποίο όμως αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα παρουσιάζει η εφημερίδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τόλμησε τότε κάτι που δεν το είχε τολμήσει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Ακριβώς επειδή δεν είχε δεσμεύσεις και δεν την κρατούσε κανένας.

Πάει πολύ, λοιπόν, σήμερα η εν λόγω εφημερίδα και πολύ περισσότερο η ΝΔ να εγκαλούν αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Όσο και να το προσπαθούν, είναι αδύνατο να μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο.


Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Aυτοί είναι οι Πραιτωριανοί του Μεγάρου Μαξίμου επί Μητσοτάκη

Απο τον προσωπικό λογαριασμό του Γιάννη Ραγκούση στο facebook

Πριν από λίγες ημέρες, το πολιτικό μου γραφείο δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από αξιωματικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, ο οποίος ζήτησε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για το περιστατικό στην Μιχαλακοπούλου με τον ξυλοδαρμό μοτοσικλετιστή. Περιστατικό που έχει καταγραφεί στο βίντεο που επισυνάπτεται.

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Γ. Ραγκούση για να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτρ. Παρακολούθησης σχετικά με την υλοποίηση πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη επί περιστατικών έκνομης αστυνομικής βίας


40 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ προς Χρυσοχοΐδη: Πού είναι τα πορίσματα για τα επεισόδια αστυνομικής βίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την υλοποίηση πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη επί περιστατικών έκνομης αστυνομικής βίας».

 
            Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στις 26 Νοεμβρίου 2019 συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διερεύνηση της αστυνομικής βίας. Αντικείμενο της επιτροπής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ήταν η «τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης παρατηρήσεων και πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούν στη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων» της Αστυνομίας. 

        Υπενθυμίζεται πως δεν είχε παρέλθει ούτε ένας μήνας από τη σύσταση της Επιτροπής, όταν στις 12 Νοεμβρίου 2019, με αφορμή τους χειρισμούς ομάδας αστυνομικών στην υπόθεση Ινδαρέ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προειδοποιούσε σε αυστηρό τόνο με παραίτηση και καλούσε τον κ. Χρυσοχοΐδη να διατάξει άμεσα τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Ο Υπουργός, απαντώντας, διαβεβαίωνε –ψευδώς όπως αποδείχτηκε- τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε δίχως να ασκηθεί αστυνομική βία, παρότι οι σχετικές καταγγελίες των θυμάτων αποδεικνύονταν από ατράνταχτα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα.

          Έκτοτε έχουμε γίνει μάρτυρες πληθώρας περιστατικών έκνομης συμπεριφοράς από μεμονωμένους αστυνομικούς και, ειδικότερα, από αναξιοκρατικά νεοπροσληφθέντες Ειδικούς Φρουρούς, με πιο πρόσφατο τον απρόκλητο ξυλοδαρμό δύο 24χρονων νεαρών στα Σεπόλια. Ανάλογο, μάλιστα, περιστατικό βίαιου ξυλοδαρμού είχαμε και εις βάρος ανύποπτου μοτοσικλετιστή από άνδρες της φρουράς επίσημου προσώπου στην οδό Μιχαλακοπούλου, για το οποίο η Κυβέρνηση συνεχίζει μέχρι σήμερα να ψεύδεται και να αποκρύπτει την αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Είναι δε, πανθομολογούμενο πως τα φαινόμενα αυτά, αντί να μειώνονται, παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση, λόγω, κυρίως, της συστηματικής συγκάλυψης και της καλλιέργειας κλίματος ατιμωρησίας από την πλευρά του Υπουργείου και της Κυβέρνησης συνολικά. 
         
            Επειδή, με την ακολουθούμενη πολιτική συγκάλυψης, ατιμωρησίας αλλά και ενθάρρυνσης απ' την πλευρά της Κυβέρνησης φαινομένων έκνομης αστυνομικής βίας, πλήττονται οι Έλληνες πολίτες, οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά σε τελική ανάλυση και το ίδιο το κράτος δικαίου στην πατρίδα μας,
 
Α. Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, έναν και πλέον μήνα μετά  την κατάθεσή του, το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Περιστατικών Αστυνομικής Βίας, την οποία ο ίδιος συγκρότησε, προκειμένου, υποτίθεται, να διερευνά πειθαρχικά παραπτώματα απ' την πλευρά των αστυνομικών οργάνων;
2. Έχει κοινοποιήσει το εν λόγω πόρισμα στο Συνήγορο του Πολίτη, την υλοποίηση των παρατηρήσεων του οποίου παρακολουθεί η Επιτροπή;

 

Β. Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή:

Το πόρισμα που παρέδωσε η Επιτροπή Διερεύνησης Περιστατικών Αστυνομικής Βίας στις 4 Μαϊου 2020 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 
Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ραγκούσης Γιάννης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Δώρα
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χαρίτσης Αλέξης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Ν. Σαντορινιός: Η ΝΔ έχασε επιχορήγηση 62εκ για το Εθνικό Σύστημα Θαλάσσιας Επιτήρησης. Κινδυνεύουν και άλλα εθνικής σημασίας έργα του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ


Ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε την απαράδεκτη καθυστέρηση της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων, ύψους 62εκ, για το έργο «Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης» (ΕΣΟΘΕ). Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι το έργο απεντάχθηκε από το «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020». Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε για το ΕΣΟΘΕ, ο Νεκτάριος Σαντορινιός.

Ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠροανακριτικήΑπόφαση κόλαφος και νίκη των θεσμών κόντρα στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής απέρριψε με τρόπο κατηγορηματικό το νέο πραξικόπημα που επιχείρησε η πλειοψηφία κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει ως υπόπτους μη πολιτικά πρόσωπα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όποτε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ εξαναγκάστηκαν να βρεθούν αντιμέτωποι με θεσμικά όργανα της Πολιτείας, γνώρισαν την μία ήττα μετά την άλλη. Εντός Επιτροπής έλεγαν ότι «βγάζουν τις κουκούλες» από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην προσπάθειά τους να τους εκφοβίσουν. Στη συνέχεια αναγκάστηκαν σε άρον άρον υποχώρηση, όταν η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ αλλά και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου του υποχρέωσαν να εφαρμόσουν τον νόμο.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής προσπάθησε από την αρχή της διαδικασίας με ψευδείς διαρροές, παραποιημένα πρακτικά και παραβιάσεις τόσο του Συντάγματος όσο και του Κανονισμού της Βουλής, να στηρίξει το αφήγημα της ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο στην οποία δεν υπάρχει σκάνδαλο Novartis αλλά σκευωρία!!!

Τελικά, μέσα από τη διαδικασία -με καταθέσεις και κυρίως στοιχεία μέσω εγγράφων από τις Ελληνικές και τις Αμερικανικές Αρχές- αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο.

· Ότι το σκάνδαλο Novartis είναι μεγάλο και υπαρκτό

· Ότι υπάρχουν εκατοντάδες στοιχεία και δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις που το αποδεικνύουν

· Ότι υπήρξε μαύρο πολιτικό χρήμα, «αμαρτωλοί» λογαριασμοί, μίζες σε υπουργούς και προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας των Εισαγγελέων από ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και τους συνεργούς τους. Ζούμε έναν παραλογισμό και μια ευτέλεια της πολιτικής. Αποτελούμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, όπου αντί να διερευνήσουμε την αλήθεια, κυνηγάμε αυτούς που αποκάλυψαν το σκάνδαλο και όχι αυτούς που συνέβαλαν σε αυτό.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο και πιστή στο δόγμα ότι όταν η αλήθεια δεν μας συμφέρει τόσο το χειρότερο για την αλήθεια, η πλειοψηφία προχώρησε στην αλλαγή -την οποία ονόμασε διεύρυνση- του κατηγορητηρίου στηριζόμενη στην μήνυση και την μαρτυρία χωρίς στοιχεία ενός και μόνο ιδιώτη.

Η ΝΔ θα πρέπει να συνηθίσει ότι όταν θα βρίσκεται αντιμέτωπη με την αλήθεια και τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην μονοφωνία που έχει επιβάλει και το ένα χαστούκι θα διαδέχεται το άλλο.Τους έδιωξαν από τη Μόρια και τους πέταξαν στην ΑθήναΤης Έλλης Ζώτου


Στην πλατεία Βικτωρίας 17 οικογένειες - Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές παρέμενε άγνωστο αν οι πρόσφυγες θα παρέμεναν ένα ακόμη βράδυ στην πλατεία, καθώς είναι δύσκολο, σύμφωνα με πηγές, η άμεση διάθεση των απαραίτητων διαμερισμάτων, οποιουδήποτε προγράμματος, για να μεταφερθούν εκεί

"Όταν δουλεύεις με τους στρατιώτες, οι Ταλιμπάν σε σκοτώνουν. Όταν δουλεύεις με τους Ταλιμπάν, σε σκοτώνουν οι στρατιώτες. Αυτό γίνεται στο Αφγανιστάν. Όταν σκότωσαν τους γονείς μου, έφυγα από το Αφγανιστάν, δεν υπήρχε κανείς πια για εμένα. Είπαμε ότι θα έλθουμε στην Ευρώπη, όπου σέβονται τους ανθρώπους. Δεν είδα τον σεβασμό, ευχαριστώ όμως κάθε άνθρωπο που με βοήθησε και όσους βοηθούν τώρα».

Αυτά μας διηγείται ο 27χρονος Μανσούρ, τον οποίο συναντήσαμε στην πλατεία Βικτωρίας, όπου βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου μαζί με την εξαμελή οικογένειά του, με το μικρότερο παιδί του μόλις 6 μηνών, την έγκυο αδελφή του και τον γαμπρό του. Οι δύο οικογένειες είναι δύο από τις 17 που έφτασαν σταδιακά από το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία Βικτωρίας από τη Λέσβο. Συνολικά στην πλατεία βρίσκονται γύρω στα 95 άτομα, εκ των οποίων τα 59 είναι παιδιά, αριθμός που συμπεριλαμβάνει και μωρά 6 μηνών!

Από τη Μόρια στην πλατεία Βικτωρίας

Για τις δύο οικογένειες δεν υπήρξε κανένας ενδιάμεσος σταθμός που να διευκολύνει ή να ξεκινήσει κάποια διαδικασία προσαρμογής και ένταξης στην νέα πραγματικότητα, στη νέα χώρα όπου θέλουν να φτιάξουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. "Δεν έχω δουλειά ή χρήματα, δεν μιλάω και δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά, είναι μια ξένη γλώσσα, δεν έχω ξαναέρθει στην Ευρώπη, τι να κάνω; πού να πάω;" μας ρωτά ο Μανσούρ, ένας από τους λίγους που μπορούν να μιλήσουν αγγλικά.

Ύστερα από τέσσερις μήνες στη Μόρια, έλαβαν μια από τις ταχύρρυθμες και θετικές αποφάσεις ασύλου, οι οποίες μοιράστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και προκάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα κύμα προσέλευσης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, απ' όπου δεκάδες αναγνωρισμένοι πια πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, που δεν έχουν πια γεωγραφικό περιορισμό, κατευθύνθηκαν για να αναχωρήσουν από το νησί καθώς η αναγνώρισή τους σήμαινε και την εντός μήνα διακοπή κάθε βοήθειας -ούτε στέγαση, ακόμα και στα παραπήγματα της Μόριας, ούτε τροφή-, ενώ διακόπτεται και η παροχή χρηματικής βοήθειας που ελάμβαναν μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης βάσει της νέας νομοθεσίας.

Δεν ολοκληρώθηκαν απαραίτητες διαδικασίες ένταξης

Όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, ειδικά για τους αιτούντες άσυλο που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες κατευθείαν από τα νησιά, το να έλθουν στην Αθήνα μοιάζει μονόδρομος, ενώ, λόγω και του περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των ΚΥΤ λόγω κορωνοϊού, πολλοί αναγνωρισμένοι πρόσφυγες από τα νησιά δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν διαδικασίες απαραίτητες για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Helios, το μοναδικό πρόγραμμα διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, που ακόμα δεν έχει αναθεωρηθεί -όπως προανήγγειλε το υπουργείο προ εβδομάδων- για να καλύψει τις ανάγκες που προκαλούν η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και η ίδια η πραγματικότητα.

Όταν λέμε διαδικασίες, εννοούμε την έκδοση ΑΦΜ και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Από τις οικογένειες της πλατείας Βικτωρίας κάποιες πληρούσαν τις προϋποθέσεις, άλλες όχι ή άλλοι μπορεί να είχαν ΑΦΜ και να μην είχαν τραπεζικό λογαριασμό ή το ανάποδο, γεγονός που δυσκόλευε την κανονική ένταξή τους στο πρόγραμμα Helios.

Ο "Άλλος Άνθρωπος" ήταν εκεί

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Παρασκευή οι 17 οικογένειες τρέφονται χάρη στην κοινωνική κουζίνα "Ο Άλλος Άνθρωπος", ενώ τρόφιμα μοίρασε και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Παρασκευής. Έτσι και χθες ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος του «Άλλου Ανθρώπου» ήταν αυτός που έφτασε πριν από το επίσημο κράτος και μοίρασε φαγητό με απίστευτη ταχύτητα.

Όταν κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε νερό, έτρεξε και επέστρεψε με μπουκάλια νερό. Αεικίνητος, με πραγματική ανθρώπινη αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, μετρώντας για να δώσει μια μερίδα φαγητό και νερό σε όποιον έβλεπε ότι το είχε ανάγκη, Έλληνα ή πρόσφυγα.

Κλιμάκιο του ΔΟΜ και εκπρόσωποι του δήμου και του υπουργείου

Το επίσημο κράτος παρουσιάστηκε τελικά χθες το μεσημέρι με έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Μετανάστευσης μαζί με τη Μελπομένη Δασκαλάκη, την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων και κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος υλοποιεί το πρόγραμμα Ηelios, για να διαπιστώσει πόσοι από αυτούς είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και πόσοι αιτούντες άσυλο, για να κατευθυνθούν στα αντίστοιχα προγράμματα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, από την Παρασκευή ο δήμος κάλεσε τον ΔΟΜ και ζήτησε να επισπευστούν οι διαδικασίες, ενώ σημείωσε στην "Α" ότι θα παρακολουθήσει και την εξέλιξη μετά την καταγραφή, υπογράμμισε ωστόσο ότι ο προγραμματισμός είναι ευθύνη του υπουργείου.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές παρέμενε άγνωστο αν οι πρόσφυγες θα παρέμεναν ένα ακόμα βράδυ στην πλατεία, καθώς είναι δύσκολη, σύμφωνα με πηγές, η άμεση διάθεση των απαραίτητων διαμερισμάτων οποιουδήποτε προγράμματος για να μεταφερθούν εκεί.  Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι βρίσκονται σε επαφή με το υπουργείο. Σε εξέλιξη ήταν άλλωστε και το δημοτικό συμβούλιο, έξω από το οποίο έγινε παράσταση διαμαρτυρίας εναντίον των εξώσεων προσφύγων.

Η "Ανοιχτή Πόλη" στην πλατεία Βικτωρίας

Χθες το πρωί μέλη της "Ανοιχτής Πόλης" μαζί με τον Νάσο Ηλιόπουλο βρέθηκαν στην πλατεία Βικτωρίας. Η «Ανοιχτή Πόλη» σημειώνει ότι θα στηρίξει με τις δυνάμεις της δράσεις αλληλεγγύης που θα έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών τους και θα βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής που διεκδικούν μια ανθρώπινη καθημερινότητα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα του προσφυγικού

Η πλατεία Βικτωρίας αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την πραγματικότητα του προσφυγικού ζητήματος, όπως διαμορφώθηκε από τις αδιέξοδες επιλεγείσες πολιτικές, ενώ αποτελεί μόλις το προοίμιο των συνεπειών αυτών των επιλογών που το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η κυβέρνηση εξακολουθούν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή απλά δεν τους ενδιαφέρουν.

Οι 17 αυτές οικογένειες είναι οι πρώτες που είδαμε στον δρόμο από τις χιλιάδες που πρέπει να αποχωρήσουν από το σύστημα υποδοχής και προστασίας, χωρίς να είναι πάντα δυνατή η εισαγωγή τους στο μοναδικό πρόγραμμα ένταξης, το οποίο είναι πια αμφίβολο αν μπορεί να απορροφήσει μέσα σε ένα μήνα 11.000 οι οποίοι πρέπει να αποχωρήσουν μέσα στον μήνα από δομές, ξενοδοχεία και ΚΥΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Και μάλιστα 11.000 μόνο για τον Ιούνιο, ενώ κάθε μήνα που περνά θα προστίθενται και μερικές χιλιάδες ακόμη αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που θα λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα, μέχρι να επιτευχθεί  ο προαναγγελθείς στόχος του υπουργείου να κλείσουν οι 60 από τις 90 υπάρχουσες δομές.

Μένει ακόμα να αποδειχθεί αν η κυβέρνηση έχει καταλάβει ή επιθυμεί να γεμίσει η χώρα αστέγους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, με όποιες συνέπειες θα επιφέρει αυτή η επιλογή.


Εφημ. Η Αυγή