Κύριο άρθρο της Αυγής,
 Οι βαρόνοι των μίντια και τα διαπλεκόμενα κόμματα πήγαιναν χέρι - χέρι για 25 χρόνια. Αυτή την αδιατάρακτη σχέση ποτέ και κανείς δεν είχε μπορέσει να την κλονίσει μέχρι σήμερα.