.

Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων

ΑΝΑΕΔ
Αριθ. Πρωτ.: 054/2013 Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο ΠαναγιώτηΚαράμπελα
ΚΟΙΝ: Ως πίνακας διανομής αποδεκτών προς κοινοποίηση
κε Υπουργέ,

Με βάση διασταυρωμένες πληροφορίες, περί τα τέλη του μηνός Απριλίου 2013, αποστείλατε έγγραφο προς τη ΓΔΟΣΥ, δια του οποίου δίνετε εντολή να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης, σε ένα ενιαίο Μετοχικό Ταμείο. Στη συνέχεια δε του εγγράφου σας, η ΓΔΟΣΥ, εκλαμβάνοντας την διερεύνηση ως διατακτικό, αποστέλλει έγγραφο προς τα Επιτελεία των Κλάδων, από τα οποία ζητά, με προθεσμία μάλιστα μηνός (!), να προτείνουν τον τρόπο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα της ενοποίησης.
Μετά τις παραπάνω εξελίξεις Στρατηγέ, διερωτόμαστε αν είσαστε το ίδιο πρόσωπο με το οποίο είχαμε συναντηθεί την 28η Σεπτεμβρίου και καταθέσαμε τις απόψεις μας περί της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων, στα πλαίσια της μελέτης που είχε ανατεθεί σε διακλαδική επιτροπή, υπό τον Ταξίαρχο (Ο) Δ. Χατζή, για έναν «οδικό χάρτη» διάσωσης, εξυγίανσης και τέλος ενοποίησης των ΜΤ. Σε αυτή δε τη συνάντηση, όπως είχαμε ανακοινώσει και στο από 30-9-2012 Δελτίο Τύπου της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., μεταξύ άλλων, μας είχατε υποσχεθεί ότι θα μας ενημερώνατε για οποιαδήποτε εξέλιξη, προκειμένου να υπάρξει νέα συνάντηση. Αντ’ αυτού, αποδεικνυόμενος ανακόλουθος με τις υποσχέσεις σας, φαίνεται πως συμμετέχετε ή και δρομολογείτε εξελίξεις που οδηγούν σε μη ασφαλείς και ομιχλώδεις ατραπούς, ερήμην των μερισματούχων. Συγκεκριμένα και όσο το δυνατόν πιο επιγραμματικά:
 Ουδεμία ενημέρωση παρείχατε, αναφορικά με τις δικαστικές έρευνες – εξελίξεις, που αφορούν στην απόδοση ευθυνών για τις πράξεις και παραλήψεις που καταγράφηκαν στην έκθεση της οικονομικής επιθεώρησης του ΜΤΣ.
 Δεν δημοσιοποιήσατε τις αντίστοιχες εκθέσεις των ΜΤΝ και ΜΤΑ, οι οποίες αποδεικνύουν χρηστές διαχειρίσεις, προφανώς για να αποφευχθεί η σύγκριση με αυτήν του ΜΤΣ.
 Δεν παρείχατε ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα:
o Της μελέτης της διακλαδικής επιτροπής, η οποία έπρεπε μέχρι την 31η Οκτωβρίου
2012, να είχε υποβάλει προτάσεις για την εξυγίανση, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων.
o Της ευρείας σύσκεψης, που έλαβε χώρα, με συμμετοχή των Διοικήσεων των Μετοχικών ταμείων και Επιτελών των τριών Κλάδων, για το ίδιο θέμα.

 Σπεύσατε να υιοθετήσετε την από την «πίσω πόρτα» ένταξη των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που επιβλήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Εργασίας, με αποτέλεσμα: o Να επιβληθούν νέες μειώσεις στα μερισματικά μας εισοδήματα, τις οποίες ψευδεπίγραφα σας υποχρέωσε το Υπουργείο Εργασίας να καταγράψετε ως έσοδα των Μ.Τ.
o Να ανοίξει ο δρόμος για την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΕΑ), η οποία δεν είχε επιβληθεί στα μερισματικά μας εισοδήματα λόγω της μη αρχικής αποδοχής της γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
o Να διολισθήσουν τα Μ.Τ. και ΕΚΟΕΜ στο «καζάνι» των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης. Σημειωτέον, ότι είναι γνωστό, πως την εν λόγω προοπτική προωθούν, τόσο ο πρόεδρος του ΜΤΣ, όσο και γνωστός φορέας, αυτοανακηρυχθείς και αυτοαποκαλούμενος ως εκπρόσωπος αποστράτων του ΣΞ, παραβλέποντας ή αγνοώντας το κοινό πλέον μυστικό, ότι το Δημόσιο θέλει να απαλλαγεί από τις «εργοδοτικές εισφορές» των επικουρικών Ταμείων και προσπαθεί να τα συνενώσει σε ένα φορέα, ο οποίος στη συνέχεια θα ενταχθεί το ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα (που ήδη μορφοποιείται), για να στηριχθεί το ανταποδοτικό μέρος της μίας και μοναδικής κύριας σύνταξης.
 Προωθείτε τροπολογία, δια της οποίας το ΜΤΣ να χορηγεί το μέρισμα από τα καθαρά έσοδα της τρέχουσας χρήσης, αφαιρουμένων των υποχρεώσεών του και επιπρόσθετα ποσοστού 20% για δημιουργία αποθεματικού ύψους 20 εκατ. € ετησίως, ώστε στο διάστημα 2013 – 2016, να δημιουργηθεί αποθεματικό ύψους 80 εκατ., ίσου με τις απαιτήσεις για διανομή μερισμάτων ενός έτους. Αν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, γνωρίζετε πως τα μερίσματα των μερισματούχων του ΜΤΣ, θα πρέπει να υποστούν και νέα μείωση, που μπορεί να φθάσει και το επιπρόσθετο 40%! Αυτό το παραβλέπετε, ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας;
Μετά τα παραπάνω, δεν θέλουμε να πιστέψουμε κε Καράμπελα ότι πιέζετε για μία άρον – άρον ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ, ώστε:
 Να κρυφτούν κάτω από το χαλί της ενοποίησης οι τυχόν εγκληματικές πράξεις και εσκεμμένες παραλήψεις των διορισμένων διοικήσεων του ΜΤΣ, που έφεραν σε απόγνωση τους συναδέλφους του ΣΞ.
 Να παραπλανήσετε τους συναδέλφους του ΣΞ, για να συνηγορήσουν σε μία ενοποίηση των πόρων για να «διασωθεί» δήθεν το μέρισμά τους, το οποίο στη συνέχεια θα εξαϋλωθεί, μαζί με των υπολοίπων και θα οδηγηθεί στον «Καιάδα» της ανταποδοτικής κύριας σύνταξης.
 Να φορτωθούν όλες οι ζημίες και τα χρέη που αυτές οι διοικήσεις του ΜΤΣ προκάλεσαν, στα ΜΤΝ – ΜΤΑ και στους μερισματούχους τους, λαμβανομένου υπόψη, ότι ήδη σήμερα το άθροισμα των μερισματικών εισοδημάτων (ΜΤ και ΕΚΟΕΜ) των μερισματούχων των ΜΤΝ – ΜΤΑ, δεν είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άθροισμα των μερισματούχων του ΜΤΣ.
Κε Υπουργέ, δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συζήτηση ενοποίησης πόρων ή και οργανισμών, αν δεν εξασφαλισθεί πρωτίστως η εξόφλ

Σε αυτή τη βάση, η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία, ενημέρωσης όλων των συναδέλφων του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ, προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε σχέδια δεν εξασφαλίζουν στέρεη προοπτική ανάπτυξης ενός ενοποιημένου Μετοχικού συστήματος μερισματικών εισοδημάτων όλων των αποστράτων, με ίδιες υποχρεώσεις και ίδια επί τα βελτίω δικαιώματα.ηση όλων των χρεών του ΜΤΣ από πρωτογενείς πόρους και δεν χρηματοδοτηθεί η σταθερότητα και η ανάπτυξη και των τριών Ταμείων, επίσης από πρωτογενείς πόρους.


Ο Γραμματέας                                              Η Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Γκιτέρσος                             Άννα Βλαχοπούλου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.