.

Η αναγνώριση και πιστοποίηση των 60.000 περίπου εργαζόμενων – κατόχων αδειών εργασίας κατηγορίας Α΄ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Η αναγνώριση και πιστοποίηση των 60.000 περίπου εργαζόμενων – κατόχων αδειών εργασίας κατηγορίας Α΄

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς τους Υπουργούς  
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

ΘέμαΗ αναγνώριση και πιστοποίηση των 60.000 περίπου εργαζόμενων – κατόχων αδειών εργασίας κατηγορίας Α΄ 

 Κ. κ. Υπουργοί 
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ν. 4186/17.09.2013) δεν συμπεριλήφθηκε και δεν προβλέφθηκε η διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης των ήδη εργαζομένων, ως προσωπικό βάσης, στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής ιδιωτικής ασφάλειας.  
Η ειδικότητα αυτή αφορά έναν σημαντικό αριθμό πολιτών, που υπολογίζονται σήμερα με μέτριους υπολογισμούς σε παραπάνω από 60.000 εργαζόμενους – κατόχους αδειών εργασίας κατηγορίας Α΄, αλλά και αρκετές χιλιάδες ακόμα νέων ή ανέργων, οι οποίοι είτε μπροστά στο φάσμα της ανεργίας είτε στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους προσανατολισμού επιδιώκουν να εργασθούν και να σταδιοδρομήσουν στον τομέα αυτό.    
Όπως είναι γνωστό, για να απασχοληθεί ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας και με οποιαδήποτε ειδικότητα, είτε είναι ήδη επαγγελματίας είτε εισέρχεται για πρώτη φορά σε αυτό τον επαγγελματικό κλάδο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει τίτλο επαγγελματικής πιστοποίησης, ο οποίος χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.   
Ήδη από τις 08.10.2013, ημερομηνία που περατώθηκε η προθεσμία προσαρμογής στις διατάξεις του νόμου 3707/2008 που αφορά την Ιδιωτική Ασφάλεια, δεν ανανεώνεται αλλά και δεν εκδίδεται καμία άδεια εργασίας, κατηγορίας Α΄, από τις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες αφού δεν διενεργούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης και κατά συνέπεια δεν χορηγείται ο απαιτούμενος τίτλος επαγγελματικής πιστοποίησης σε όσους θα πετύχαιναν στις εξετάσεις.  
Όπως επίσης είναι γνωστό, οι άδειες εργασίας έχουν πενταετή διάρκεια και ανανεώνονται με βάση την ημερομηνία λήξης τους. Ήδη αρκετοί εργαζόμενοι, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και σοβαρές προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, υποχρεώνονται καθημερινά σε απόλυση αφού οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υπόκεινται σε αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις εάν διατηρούν ή προσλάβουν προσωπικό ασφάλειας που δεν έχει ανανεωθεί ή δεν έχει εκδώσει άδεια εργασίας αντίστοιχα. Αντίστοιχα,  νέα παιδιά με ευρείες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και εφόδια είτε στο πλαίσιο της εισαγωγής τους στην αγορά εργασίας είτε μετακινούμενοι από άλλους κλάδους της Οικονομίας, αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αφού πλέον με τον νέο θεσμικό πλαίσιο έπαυσαν να διενεργούνται.  
Σημειώνεται ότι, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το νόμο 3707/2008, αφορούν και τους ίδιους τους εργαζόμενους που έληξε η άδεια εργασίας τους, οι οποίοι χωρίς δική του ευθύνη και υπαιτιότητα αλλά με ευθύνη της Πολιτείας, αναγκάζονται να εργάζονται λαθραία και παράνομα.      
Επίσης, επισημαίνεται ότι, η ειδικότητα «στέλεχος υπηρεσιών ασφάλειας υποδομών και προσώπων» σε επίπεδο ΙΕΚ, η οποία προβλέφθηκε στο άρθρο 24 του νόμου 4186/2013, αφορά μόνο όσους εξέρχονται από δευτεροβάθμιες δομές τυπικής εκπαίδευσης, η οποία, αφενός μεν, δεν μπορεί για αντικειμενικούς και πραγματικούς λόγους να συμπεριλαμβάνει τους ήδη εργαζόμενους στον τομέα αυτό αφού αναφέρεται σε στελέχη και όχι σε προσωπικό βάσης, αφετέρου δε, η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια κατάρτισης των πέντε (5) εξαμήνων, με την αντίστοιχη δαπάνη, ξεπερνά κάθε όριο καλής θέλησης και προσαρμογής από τους νέους εργαζόμενους ή τους μετακινούμενους από άλλους επαγγελματικούς τομείς  που δεν επιδιώκουν, σε τελευταία ανάλυση, να εργασθούν ως στελέχη παρά μόνο ως προσωπικό βάσης. Εξάλλου, μια τέτοια υποχρέωση θα υπερέβαινε ακόμα και τις αντίστοιχες διαδικασίες κατάρτισης στις δομές των Κέντρων Εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, που υποχρεώνουν το αντίστοιχο προσωπικό βάσης (Ειδικούς Φρουρούς) με εξ αντικειμένου δυσκολότερα και πιο επικίνδυνα καθήκοντα, σε επαγγελματική κατάρτιση τριών ή τεσσάρων μηνών.     

Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
  1. Τι προτίθενται να πράξουν για  να αναγνωρισθεί αυτή η ειδικότητα και να πιστοποιηθεί η επάρκεια σε αυτό το προσωπικό ασφάλειας, καθώς και να  αρθούν τα εμπόδια στη συνέχιση των εξετάσεων πιστοποίησης;  
  2. Τι θα απογίνουν αυτές οι εκατοντάδες εργαζόμενοι που καθημερινά παύει να ισχύει η άδεια εργασίας τους και δεν μπορούν να την ανανεώσουν αφού δεν μπορούν, με υπαιτιότητα της Πολιτείας, να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης της επαγγελματικής τους επάρκειας;      
  3. Πως θα προστατευθεί από την Πολιτεία αυτός ο ευαίσθητος επαγγελματικός κλάδος από τους ευκαιριακά, τυχαία ή και δόλια εισερχόμενους, ενώ  προϋποθέτει και απαιτεί εργαζόμενους με βασική τουλάχιστον κατάρτιση και πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια;    

Ο Ερωτών Βουλευτής 
Δημήτρης Τσουκαλάς 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.