.

Καινοτομίες... Πράσινα και μπλέ άλογα. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Καινοτομίες... Πράσινα και μπλέ άλογα.

Κάντε κλικ στο σχέδιο για μεγέθυνση

Αφορμή για το παρόν κείμενο μου έδωσαν τα παρακάτω γεγονότα.

Πρώτον, η παρουσίαση του προγραμματικού πλαισίου στους παραγωγικούς φορείς στην ΔΕΘ, από τον Πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναδεικνύεται ξεκάθαρα ότι μια βασική παράμετρος αποτελεί  η αύξηση της απασχόλησης με ενίσχυση συγκεκριμένων τύπων ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

Δεύτερον, η επίσκεψη του στην Κέρκυρα κατά την οποία συναντήθηκε με διάφορους φορείς του νησιού μεταξύ των οποίων και η Ένωση Πυροσβεστών Κέρκυρας. Στο υπόμνημα το οποίο του δόθηκε, όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και ζητούν επίλυση, είναι και η επαναλειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών(Π.Σ.Δ.Κ.Δ.Π.)


Επειδή είχα την τιμή να παρακολουθήσω όλο το έργο, συμμετέχοντας και με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και της επιτροπής παραλαβής του συστήματος, αλλά και ως ένας εκ των βασικών συντελεστών αρχικού σχεδιασμού του, εκθέτω τα παρακάτω:

Αρχικά και πριν την προκήρυξη του έργου, προηγήθηκαν πολλές τεχνικές συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν με εκπροσώπους τους, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων (Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων) με εκπρόσωπο τον υπογράφοντα και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.). Η Π.Ι.Ν. στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2002-2006», προκήρυξε τον Μάρτιο του 2006 ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Μετά από τις διαδικασίες αξιολόγησης, αναδείχθηκε η ανάδοχος εταιρεία και ξεκίνησε η υλοποίηση του με ημερομηνία αποπεράτωσης την    01-06-2007.

Παρακάτω θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος προκειμένου να είναι κατανοητό σε όλους.

Το Π.Σ.Δ.Κ.Δ.Π. αποτελείται από 4 υποσυστήματα:

Α. Υποσύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, το οποίο περιέχει διάφορες κατηγορίες χωρικών δεδομένων όπως: γεωγραφικό υπόβαθρο, οδικές αρτηρίες, σημεία παροχής νερού κ.λπ.

Β. Υποσύστημα πρόγνωσης διασποράς πυρκαγιάς, το οποίο προβλέπει την εξέλιξη της πυρκαγιάς αξιοποιώντας διάφορα στατικά δεδομένα αλλά και δυναμικά όπως τα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα λαμβάνονται από 6 μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορα στρατηγικά σημεία του νησιού και από φορητούς οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε πυροσβεστικά οχήματα.

Γ. Υποσύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων, μέσω κατάλληλου δορυφορικού δέκτη GPS.

Δ. Υποσύστημα εκτίμησης κινδύνου παράπλευρης πυρκαγιάς, στο οποίο απεικονίζονται οι ζώνες επικινδυνότητας.

Σε κατάλληλο χώρο της Υπηρεσίας εγκαταστάθηκε το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα και ύστερα από σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του 2007. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι αρχικά από πολλούς συναδέλφους υπήρξε επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά μετά την πάροδο κάποιου διαστήματος έγινε απαραίτητο εργαλείο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας.
Κάντε κλικ στο σχέδιο για μεγέθυνση

Το παραπάνω σύστημα, δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας θα στοιβάζεται, υποθέτω, σε κάποια αποθήκη. Κόστισε 528.000 ευρώ περίπου(χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του τεχνικού συμβούλου), με ποσοστό συμμετοχής της χώρας μας 18% και το υπόλοιπο 82% μέσω του ΕΤΠΑ.

Αλήθεια σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θα πούμε, ποια θα είναι η δικαιολογία;

Σίγουρα η εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος δεν αποτέλεσε την πανάκεια επίλυσης όλων των προβλημάτων που παρουσιάζονται, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσθήκες για καλύτερη αξιοποίησή του, σίγουρα ήταν ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εφαρμοζόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σίγουρα δεν πάταγες ένα κουμπί και όλα γινόταν ‘ως δια μαγείας’, σίγουρα λόγω της υψηλής τεχνολογίας υπήρχε οικονομικό κόστος για τη λειτουργία και συντήρησή του, σίγουρα όλες οι βαθμίδες της ιεραρχίας της τοπικής Υπηρεσίας έδωσαν από τα αποθέματα της ψυχής τους, προκειμένου αυτό να εγκατασταθεί, σίγουρα το παραπάνω σύστημα ικανοποιούσε τα επτά χαρακτηριστικά της καινοτομίας όπως είναι: α) συνάφεια με το έργο, β) χρησιμότητα, γ) μετάδοση, δ) πολυπλοκότητα στην εφαρμογή, ε) διαιρετότητα, στ) φύση της γνώσης και ζ) συμβατότητα, παρόλα αυτά όμως έμεινε στα αζήτητα. Αλήθεια αξιολόγηση του συστήματος έγινε και αν ναι ποιά τα αποτελέσματα; Εάν βέβαια δεν έγινε καμία αξιολόγηση τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα.

Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το παραπάνω σύστημα αποτέλεσε τον σπόρο της καινοτομίας για την ανάπτυξη και εξέλιξη τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ήδη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες βοηθώντας σημαντικά στον χρόνο απόκρισης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ήταν υψηλό (τηλεπικοινωνιακά τέλη για κάθε έτος 2500-4000 ε περίπου ανά έτος, ετήσια συντήρηση περίπου 15000ε) τα οποία θα μπορούσαν να είναι ελάχιστα αν π.χ. μέσω συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, γινόταν η ετήσια συντήρηση του συστήματος ή αν μέσα από χορηγίες καλυπτόταν τα τηλεπικοινωνιακά τέλη και τέλος μέσα από πτυχιακές εργασίες στοχευμένες στο παραπάνω σύστημα  γινόταν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις αναβάθμισής του. Είμαι σίγουρος ότι όταν πιστεύεις σε κάτι κατορθώνεις και βρίσκεις λύσεις.

Δυστυχώς δεν έγινε καμία προσπάθεια αγκαλιάσματος από την εκάστοτε πυροσβεστική ηγεσία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την άσχημη εξέλιξη. Ίσως αν η εγκατάστασή του είχε γίνει σε κάποια υπηρεσία των Αθηνών και όχι σε μια απομακρυσμένη πυροσβεστική υπηρεσία, να μην είχε την ίδια τύχη.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ακούγοντας τελευταία από πολλούς ιθύνοντες της πολιτικής ζωής του τόπου, να μιλούν για καινοτόμες δράσεις, καινοτόμα προγράμματα κ.λπ. πιστεύω ότι είναι και αυτά «καθρεπτάκια προς τους ιθαγενείς»

Πιστεύω ότι οι δράσεις καινοτομίας θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και  μείωση της ανεργίας  επιτυγχάνοντας έτσι  success story στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια.                                                                                                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
                                                                                                 
                                                                                                     Απόστρατος Αξκός Π.Σ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.