.

Κοινή ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ - ΠΕΑΛΣ για το σ/ν του ΥΝΑ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Κοινή ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ - ΠΕΑΛΣ για το σ/ν του ΥΝΑΠειραιάς 13, Μαρτίου 2014

                       ΠΟΕΠΛΣ - ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» - Αποστολή της ευαίσθητης και υπεύθυνης εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την ανακούφιση των συναδέλφων μας και όχι σε εκείνες που θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπηρεσιακής και οικογενειακής ισοπέδωσής τους.

Έκπληξη, προβληματισμό, πλείστα ερωτηματικά και δυσαρέσκεια μας διακατέχουν από την στιγμή που διαπιστώσαμε ότι στο εν θέματι σχέδιο νόμου εμπεριέχονται τελικά, πολλές αρνητικές διατάξεις για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πέραν κάθε αμφιβολίας θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπηρεσιακής και οικογενειακής ισοπέδωσής μας και για τις οποίες είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις απόσυρσής τους.
Οι ρυθμίσεις αυτές μέσα από τις προωθούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στους Ν. 4150/2013 και 3079/2002 καθώς στα Π.Δ 81/2012 και 37/2012, όπως έχουμε ξαναπεί, αποδομούν την ομαλή λειτουργία του Σώματος και παραγνωρίζουν τις ανάγκες των στελεχών. Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι σε μία δύσκολη περίοδο για την χώρα, αντί να βελτιωνόμαστε, να εκσυγχρονιζόμαστε, επιστρέφουμε στο παρελθόν, σε πρακτικές και προσεγγίσεις, που θα έπρεπε να έχουμε θάψει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Καταγγέλλουμε, την επιλεκτική και αναίτια αυτή οπισθοδρόμηση. Η ανατροπή προς το δυσμενέστερο υφιστάμενων δικαίων διατάξεων για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ακόμα και πολύ πρόσφατων (2013), μας δημιουργεί αίσθημα αδικίας αλλά και ταυτόχρονα απορίες για την πραγματική σκοπιμότητα των προωθούμενων διατάξεων, καθώς η προβαλλόμενη επιχειρηματολογία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί εμπρός στην πλήρη απαξίωση των στελεχών που θα είναι και το μοναδικό «κέρδος» από αυτές τις ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα:
1. Η προωθούμενη διάταξη για την κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και η αντικατάστασή του από άλλες, επιφέρει:
α) την ακύρωση στην πράξη της λειτουργίας του Αρχηγείου ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ, αφού περιορίζει τον ρόλο του Αρχηγού σε ρόλο εισηγητή και μόνο, καθώς πλέον οι Αξιωματικοί θα μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) την εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια των μεταθέσεων του συνόλου των Αξιωματικών, αφού ανατρέπεται άρδην το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς μεταθέσεων, καθιστώντας πλέον τον Αξιωματικό έρμαιο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Ο ισχυρισμός ότι αφορά στους Αξιωματικούς από το βαθμό του Πλωτάρχη και πάνω κρίνεται αβάσιμος, καθώς η εν λόγω ρύθμιση τιμωρεί τους ανώτερους Αξιωματικούς, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ψευδεπίγραφη γιατί στην ουσία κατεδαφίζει το αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων (μόρια) για το σύνολο των Αξιωματικών Λ.Σ, όλων των προελεύσεων.
γ) την ακύρωση της δικαιοδοσίας του αντικειμενικού συλλογικού οργάνου (Συμβουλίου Προσφυγών) ή του Αρχηγού, αφού προβλέπει μεταφορά της αρμοδιότητας ακυρώσεων ή τροποποιήσεων διαταγών μεταθέσεων από το συλλογικό όργανο ή τον Αρχηγό, στην δικαιοδοσία του Υπουργού.
Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται μια διοίκηση συγκεντρωτικού χαρακτήρα, με μοναδικό όργανο έκφρασης των αποφάσεων μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς από τον βαθμό του Σημαιοφόρου μέχρι και τον αρχαιότερο Υποναύαρχο, τον ίδιο τον Υπουργό.
Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η σχεδιαζόμενη τροποποίηση, στην ουσία ακύρωση, του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων που ισχύει, θα επαναφέρειμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον κομματισμό, την αναξιοκρατία, τονεκφοβισμό, την αυθαιρεσία, την κατάχρηση εξουσίας και την ευνοιοκρατίαστην καθημερινότητα των Αξιωματικών Λ.Σ, γεγονός που εναντιώνεται στη διατήρηση ακμαίου του φρονήματός τους, με σκοπό την ακώλυτη και εύρυθμη εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους.
Αντίθετα το υφιστάμενο σύστημα τοποθετήσεων – μεταθέσεων αποδείχθηκε μια τολμηρή και καινοτόμα μεταρρύθμιση και απόλυτα ουσιαστική, καθώς επέφερε καίριο πλήγμα σε όλα τα προαναφερόμενα, επιτρέποντας μας έτσι, μέχρι σήμερα να εκτελούμε τα καθήκοντα μας χωρίς «έξωθεν παρεμβάσεις».
2. Με την προσθήκη περίπτωσης γ στην παρ. 1 του άρθρου 10 αλλά και με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ. 81/2012 (Α΄ 139) επέρχονται ξαφνικά τροποποιήσεις επί το δυσμενέστερο για τις προαγωγές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ., δημιουργώντας προβλήματα στους ήδη υπηρετούντες στους βαθμούς αυτούς, χωρίς κάποια διαφαινόμενη επιπρόσθετη αξία.
3. Με την προωθούμενη διάταξη (άρθρο 37) με την οποία προβλέπεται ότι ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (03) έτη, μας βρίσκει αντίθετους, καθώς θα οδηγήσει σε μία «ex legem» υποχρεωτική αναζήτηση διευθυντή ή προϊσταμένου ανά τριετία, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στη συνέχιση των καθηκόντων και του έργου ενός ικανού στελέχους, με εν γένει αρνητικές αλυσιδωτές συνέπειες στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς τον τομέα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που αυτός συντονίζει και κατευθύνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, θα δημιουργήσει προβλήματα, στις υπηρεσίες, στα στελέχη και στις οικογένειές τους.
4. Η προωθούμενη διάταξη για την κατάργηση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), η οποία μόλις το 2012 θεσμοθετήθηκε και φάνηκε πως κατάφερε να λύσει το χρονίζον πρόβλημα της εξέλιξης και των προαγωγών των αξιωματικών ειδικότητας Οικονομικού, Τεχνικού, Υγειονομικού και Νομικού, αποτελεί οπισθοδρόμηση, καταργώντας κάθε έννοια εξέλιξης και σταδιοδρομίας για τα εν λόγω στελέχη και θα επαναφέρει πλείστα προβλήματα διοικητικής φύσης τόσο για τα στελέχη όσο και την ίδια την Υπηρεσία. Ο ισχυρισμός ότι δημιουργούνταν στρεβλώσεις και επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, από μια διάταξη που τροποποιήθηκε μόλις μερικούς μήνες νωρίτερα, από τους ίδιους κυβερνητικούς εταίρους, μόνο θυμηδία μας προκαλεί και δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα.
5. Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (άρθρο 33) για την διαδικασία κατάταξης στο Λ.Σ. των Υπαξιωματικών και Λ/Φ (μεικτό σύστημα μορίων και γραπτών εξετάσεων), πάγια θέση μας αποτελεί ότι η εισαγωγή των στελεχών πρέπει να πραγματοποιείται μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ή μέσω του ΑΣΕΠ, ώστε να διασφαλίζονται πρώτον η αξιοκρατία και δεύτερον η κατ’ έτος εισαγωγή. Αυτονόητα, διαφωνούμε επίσης με την συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών.
6. Δεν διαπιστώνεται ρύθμιση για τη δημιουργία ελεγκτηρίου δαπανών στο Αρχηγείο, σύμφωνα με προϋπάρχουσα σχετική δέσμευση, που θα επέλυε οριστικά το πρόβλημα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού.
Απορίας άξιο είναι ότι, ενώ υφίσταται επιτροπή εξέτασης του συνόλου της υφιστάμενης νομοθεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (που αφορά στα στελέχη), σήμερα με το υπόψη σχέδιο νόμου, ο Υπουργός προβαίνει μονομερώς σε αποσπασματικές ρυθμίσεις και καταργεί ουσιαστικά την επιτροπή που κατ’ εντολή του συστάθηκε, ακυρώνοντας παράλληλα ο ίδιος τον εαυτό του.
Ύστερα από τα παραπάνω και με γνώμονα τη διαφύλαξη των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που θεσμικά εκπροσωπούμε, καλούμε τον Υπουργό έστω και την τελευταία στιγμή, να αποσύρει τις παραπάνω προωθούμενες διατάξεις, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα τα στελέχη και δείχνοντας παράλληλα ότι αντιλαμβάνεται την υψηλή αποστολή τους, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εξάλλου, αποστολή της ευαίσθητης και υπεύθυνης εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την ανακούφιση των στελεχών και όχι σε εκείνες που θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπηρεσιακής και οικογενειακής ισοπέδωσής τους.
Κύριε Υπουργέ,
μήπως πρέπει να αποφασίσετε να αφήσετε πίσω κάποιους από τους εισηγητές του σκοταδισμού – για τους οποίους έχουν γνώση οι φύλακες – που συστηματικά σας παραπληροφορούν και δημιουργούν στα στελέχη δυσάρεστες καταστάσεις;
Τα Διοικητικά Συμβούλια
     ΠΟΕΠΛΣ                                              ΠΕΑΛΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.