.

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής... ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής...

1. Την 14-03-2014 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2014 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά επτά (07) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), δύο (02) Υποναύαρχοι Λ.Σ. Τεχνικοί, είκοσι (20) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και τρεις (03) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. Τεχνικοί.
2. Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

-Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:
«ΔΔιατηρητέοι»
1.
Χονδρονάσιος Αθανάσιος
του
Αποστόλου
(Α.Μ. 729)
2.
Μπούρας Γεώργιος
του
Θεοδώρου
(Α.Μ. 733)
3.
Σιέττος Βασίλειος
του
Παναγιώτη
(Α.Μ. 737)
4.
Πετρόπουλος Παναγιώτης
του
Αθανασίου
(Α.Μ. 738)
5.
Μπουμπόπουλος Γεώργιος
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 739)
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»
1.
Ματσάγγος Αχιλλέας
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 728)
2.
Μπατσολάκης Ιωάννης
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 740)

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:
         
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»
1
Γιαννούτσος Διονύσιος
του
Χρήστου (Α.Μ.Ε. 48)
2
Παπαδάκη Στυλιανή
του
Ευστρατίου (Α.Μ.Ε. 49)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:                           
«Διατηρητέοι»
1.
Σέργης Ιάκωβος
του
Χαράλαμπου
(Α.Μ. 741)
2.
Πατρινός Νικόλαος
του
Ανδρέα
(Α.Μ. 743)
3.
Τσάντζαλος Ευάγγελος
του
Περικλή
(Α.Μ. 746)
4.
Σαρηγιάννης Γεώργιος
του
Αντωνίου
(Α.Μ. 751)
5.
Συβίτος Γεώργιος
του
Νικολάου
(Α.Μ. 753)
6.
Ράπτης Σταμάτιος
του
Στέφανου
(Α.Μ. 756)
7.
Κλιάρης Θεόδωρος
του
Ευσταθίου
(Α.Μ. 758)
8.
Βαφείδης Εμμανουήλ
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 767)
9.
Μπαρκάτσας Γεώργιος
του
Αναστασίου
(Α.Μ. 773)
10.
Καραγεωργόπουλος Ιωάννης
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 778)
11.
Πάππος Αντώνιος
του
Αναστασίου
(Α.Μ. 782)
12.
Βιδάλης Αντώνιος
του
Ιωάννη
(Α.Μ. 783)
13.
Ιωαννίδης-Μάρκου Ιωάννης
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 788)
14.
Παρασκευάς Παναγιώτης
του
Θεοδώρου
(Α.Μ. 790)
15.
Ζαφειρίου Χρήστος
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 791)

«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»
1.
Αποστολής Γεώργιος
του
Μιχαήλ
(Α.Μ. 749)
2.
Νικητάκης Σπυρίδων
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 752)
3.
Δουδουντσάκης Λάζαρος
του
Ιωάννη
(Α.Μ. 760)
4.
Υφαντής Δημήτριος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 777)
5.
Ζησιμάτος Χρήστος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 781)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΤεχνικοί:
                           
«Διατηρητέοι»

1.
Ρεντούμης Αλέξανδρος
του
Νικολάου (Α.Μ.Ε. 55)
2.
Ζήκας Ιωάννης
του
Ηλία (Α.Μ.Ε. 56)

«Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»
Καυκούλας Αλέξανδρος
του
Αθανασίου (Α.Μ.Ε. 54)

3. Οι δύο (02) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και οι δύο (02) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Τεχνικοί, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.
4. Οι πέντε (05) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ο ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικός, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.
5. Το εν λόγω Συμβούλιο, απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακήςεν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουνουγέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Μ. 689) και στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσιαδή Δημήτριο του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 694).

6. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2014, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να προβεί στην επιλογή Υπαρχηγών και Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
7. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσεως του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Χονδρονάσιο Αθανάσιο του Αποστόλου (Α.Μ. 729) και για τη θέση του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Σιέττο Βασίλειο του Παναγιώτη (Α.Μ. 737). Οι παραπάνω Αξιωματικοί πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
8. Ο παραλειπόμενος, αρχαιότερος του επιλεγέντος νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υποναύαρχος Λ.Σ. Μπούρας Γεώργιος του Θεοδώρου (Α.Μ. 733) πρόκειται να προαχθεί για τριάντα ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

9. Το ίδιο Συμβούλιο επέλεξε προς πλήρωση της κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1.
Σέργη Ιάκωβο
του
Χαράλαμπου
(Α.Μ. 741)
2.
Πατρινό Νικόλαο
του
Ανδρέα
(Α.Μ. 743)
3.
Τσάντζαλο Ευάγγελο
του
Περικλή
(Α.Μ. 746)
4.
Σαρηγιάννη Γεώργιο
του
Αντωνίου
(Α.Μ. 751)
5.
Συβίτο Γεώργιο
του
Νικολάου
(Α.Μ. 753)
6.
Ράπτη Σταμάτιο
του
Στέφανου
(Α.Μ. 756)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.