.

Πως θα ''εξαϋλώσουν'' και το εφάπαξ των στρατιωτικών! Η ''μετάφραση'' του άρθρου 221 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Πως θα ''εξαϋλώσουν'' και το εφάπαξ των στρατιωτικών! Η ''μετάφραση'' του άρθρου 221
Η αποκωδικοποίηση του άρθρου 221 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας έγινε από στρατιωτικούς και όπως αναμενόταν τίποτα ευχάριστο δεν προέκυψε. Με απλά λόγια το συμπέρασμα είναι ένα: το εφάπαξ των στρατιωτικών σε λίγα χρόνια θα αποτελεί ανάμνηση!
Γιατί θα συμβεί αυτό;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ομάδας στρατιωτικών που μελέτησαν τις παραγράφους 4 και 5 του “μυστήριου” άρθρου 221 του νομοσχεδίου. Ήταν απαραίτητη αυτή η συνεργασία και η έρευνα γιατί είναι -προφανώς σκοπίμως- τόσο ακατανόητα γραμμένα ώστε η “μετάφραση” είναι απαραίτητη.


Οι επίμαχες παράγραφοι 4 και 5 του παραπάνω άρθρου:
4.             Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει  συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων ελλειμμάτων, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α., Μ.Τ.Ν.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

5.             Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της  παραγράφου 2  του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Η …μετάφραση στο κείμενο των στρατιωτικών:
Κανείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ δεν αντιλήφθηκαν τι σημαίνουν τα δύο παραπάνω άρθρα που προστίθενται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Η "πονηρή" σύνταξη της παραγράφου 5 καθιστά σχεδόν αδύνατη την ερμηνείας της από οποιονδήποτε μη ειδικό πόσο  μάλλον από τους Βουλευτές που θα καλεστούν να το ψηφίσουν.
Ενώ όλα αυτά τα άρθρα των νόμων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 5 όταν ψηφίστηκαν (στις αρχές του χρόνου) δεν συμπεριελάμβαναν θεωρητικά τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ και των Σ.Α., και τους Ειδικούς Λογαριασμούς, αυτών στην πραγματικότητα οι "ειδήμονες" του Υπουργείου Εργασίας τα είχαν εντάξει στο προγραμματισμό τους στην Ε.Α.Α. παρά τις μέχρι πρόσφατες διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από επίσημα χείλη του ΥΠΕΘΑ.

Μετά την ΥΑ Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313)  τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται μετά την 1.1.2014 σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων − τομέων πρόνοιας, θα έπρεπε υπολογίζονται σύμφωνα με την τεχνική βάση που συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση.
ΚΑΝΕΝΑ Ταμείο μέχρι σήμερα που υποχρεούνταν να δώσει εφάπαξ από 1/1/2014 με βάση την παραπάνω απόφαση, ΔΕΝ κατάφερε να το δώσει αφού ήταν ανέφικτος ο υπολογισμός του.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την – ουσιαστικά - κατάργηση των εφάπαξ αποτυπώθηκε αρχικά στις διατάξεις του Ν.4093/2012 και ολοκληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ 80000/1093/26/12-2-2014, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4242/2014. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων, για το νέο σύστημα υπολογισμού των εφάπαξ, επιφέρει νέες μειώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τον εκμηδενισμό τους.

Ιδιαίτερα η προσθήκη στον μαθηματικό τύπο του υπολογισμού των εφάπαξ παροχών του "συντελεστή βιωσιμότητας" οδηγεί στην πλήρη εξαέρωσή τους, με μειώσεις μέχρι και 80%.  
Λαμβανομένου υπόψη ότι μετά το παράνομο και καταχρηστικό "κούρεμα" των αποθεματικών των Ταμείων των Ε.Δ.  το 2012, η αναλογιστική μελέτη που έγινε από όλα τα Ταμεία με "συντελεστή βιωσιμότητας", για να δούνε σε τι κατάσταση θα ήταν αν εφαρμοζόταν η τότε Υ.Α. 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β΄) − Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών, με συντελεστή βιωσιμότητας άριστα που είναι μονάδα (1) το ΜΤΣ είχε κάτω από 0,1, το ΜΤΝ είχε 0,4 και το ΜΤΑ 0,3.
Αυτά θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά ότι το ΜΤΣ ότι εφάπαξ θα παρείχε θα ήταν της τάξης του -90%, το ΜΤΝ -60% και το ΜΤΑ -70%.

“Τέχνασμα
Νέος τρόπος Υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.

Για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία από 1.9.2013 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  κατά περίπτωση στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313/Β/12-2-2014).

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έφυγαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013 αν ψηφισθούν οι εν λόγω διατάξεις, θα κληθούν να επιστρέψουν ποσό του Εφάπαξ που έλαβαν, αφού  από τότε άλλαξε ο υπολογισμός του!!

Αφού “λήστεψαν” τα αποθεματικά των Ταμείων με το PSI, αφού συνέχισαν με τις μνημονιακές πολιτικές τους να προκαλούν αιμορραγία στα Ταμεία λόγω του εξαναγκασμού σε πρόωρη αποστρατεία χιλιάδων Στελεχών των Ε.Δ και των Σ.Α., της μείωσης των μισθών με συνέπεια τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης κοινωνικών πόρων, αποφάσισαν να εκμηδενίσουν τα εφάπαξ των ασφαλισμένων με τη δικαιολογία του συντελεστή βιωσιμότητας των Ταμείων! Βάζοντας τους καπέλο την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Επειδή, όλα τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. όπως όλοι οι εργαζόμενοι πλήρωναν επί δεκαετίες τις εισφορές τους για το εφάπαξ και δε φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση των Ταμείων.
Επειδή, ο νέος τύπος υπολογισμού των εφάπαξ οδηγεί με αντικοινωνικό, παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο στην εξαέρωσή τους.
Επειδή, είναι πολιτικά ανεύθυνο και ανέντιμο να στηρίζεται η βιωσιμότητα μιας κυβέρνησης στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη δυσφήμιση των κοινωνικών ομάδων τις οποίες ετοιμάζεται κάθε φορά να διαλύσει.
Επειδή, η ΑΝΥΕΘΑ Φ. Γεννηματά έχει τονίσει κατ' επανάληψη " ότι οι στρατιωτικοί εκπροσωπούνται από τους Αρχηγούς των Eπιτελείων και από κανέναν άλλον και δεν είναι δυνατόν κανείς  να υποκαταστήσει την ιεραρχία…"
Επειδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν πράξη τα λόγια της κας ΑΝΥΕΘΑ ασχέτως αν τα όλα μέλη των Ανωτάτων Συμβουλίων έχουν λάβει το εφάπαξ που δικαιούνται όταν έκλεισαν 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας 
Επειδή, μ' αυτά και μ΄εκείνα το ΗΘΙΚΟ και το ΑΞΙΟΜΑΧΟ των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχει πληγεί ιδιαίτερα και εξακολουθεί να πλήττεται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μην μαζεύεται το πράγμα,
Προτίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεπικουρούμενος από την ΑΝΥΕΘΑ και τον αρμόδιο ΥΦΕΘΑ, καθώς και από την Στρατιωτική Ηγεσία των Ε.Δ., να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την απόσυρση των απαράδεκτων διατάξεων που εντάσσουν τα Μετοχικά Ταμεία και του Ειδικούς Λογαριασμούς αυτών, υπό την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το Υπουργείο Εργασίας,  ώστε να μην εξαφανισθούν τα εφάπαξ και τα μερίσματα τους, για τα οποία τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. κατέβαλλαν επί δεκαετίες τις εισφορές τους και τα οποία ήδη έχουν υποθηκεύσει την τελευταία 4ετία, για να καταφέρουν να επιβιώσουν, πολεμώντας την σκληρή καθημερινότητα, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος (χαράτσια, υπεφορολόγηση κλπ) αλλά και να επιβιώσουν μαζί με τις οικογένειες τους κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επιβάλλει το Λειτούργημα που επιτελούν σε όλη την Επικράτεια;


#onalert0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.