.

Ερώτηση 51 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την απευθείας ανάθεση για την απολύμανση των φυλακών και την προμήθεια ατομικών ειδών υγιεινής ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ερώτηση 51 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την απευθείας ανάθεση για την απολύμανση των φυλακών και την προμήθεια ατομικών ειδών υγιεινής
Πόσα ύψους 739.388 € διατέθηκαν με απευθείας ανάθεση από την γενική γραμματεία αντιεγκληματικης πολιτικής σε ιδιωτικές εταιρίες για την απολύμανση των φυλακών και την προμήθεια ατομικών ειδών υγιεινής

Όπως προκύπτει από ερώτηση που κατέθεσαν 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό προστασίας του Πολίτη, η υπόθεση έχει πολλά σκοτεινά σημεία και προκαλεί πλήθος ερωτημάτων καθώς η πρώτη εταιρεία τροποποίησε το καταστατικό της ώστε να μπορεί να κάνει απολυμάνσεις, λίγες μέρες πρώτου αναλάβει το έργο, ενώ μέχρι τότε το αντικείμενο της ήταν δημόσιες σχέσεις, εμπόριο κοσμημάτων αλλά και γλυκισμάτων. Η δεύτερη εταιρία ιδρύθηκε 4 μέρες πριν αναλάβει την προμήθεια του δημοσίου και ήταν καταγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με υποτυπώδες μετοχικό κεφάλαιο.

Η απευθείας συμβάσεις (3 στον αριθμό) στην πρώτη εταιρεία ξεκίνησαν αμέσως μετά την γενική καραντίνα που επέβαλλε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τις 19 Μαρτίου μέχρι 23 Απριλίου η τελευταία. Το ύψος των τριών συμβάσεων ανήλθε στο ποσό των 506.740 €.
Η άλλη σύμβαση ανάθεσης αφορά μια μονοπρόσωπη εταιρεία η οποία έλαβε 232.648€ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι η απευθείας αναθέσεις, με τον τρόπο που έγιναν προκαλούν εύλογα και σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των συγκεκριμένων εταιρειών αλλά και την επάρκεια τους όσον αφορά την επιτέλεση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Απ' ευθείας αναθέσεις υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης μυοκτονίας και προμήθειας υγειονομικού υλικού στις φυλακές της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19»


Mε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020, ορίσθηκε, στο άρθρο 26, ότι εφόσον εξακολoυθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού Covid 19, "οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες".

Mε βάση την παραπάνω διάταξη, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε συγκεκριμένες απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών υλικού και υπηρεσιών στις ελληνικές φυλακές, οι οποίες αφορούσαν την απολύμανση χώρων και αυτοκινήτων, την απεντόμωση-μυοκτονία και την αγορά υγειονομικού υλικού και μασκών.

Ωστόσο, η επείγουσα ανάγκη λήψης αποφάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν είναι δυνατόν να επιβάλει και να δικαιολογεί ουσιώδεις αποκλίσεις από το καθεστώς διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών μέσα από την παγίωση ή «εκμετάλλευση» έκτακτων ρυθμίσεων εξαίρεσης από τον κανόνα της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα με τίτλο «Ερωτήματα για τις συμβάσεις απολύμανσης και απεντόμωσης των φυλακών εν μέσω κορωνοϊού», ("Inside story») και «Επιδημία απευθείας αναθέσεων σε..πρωτάρηδες»(Εφημερίδα των Συντακτών), προκύπτουν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά που χρήζουν απαντήσεων:

-Στις 19 Μαρτίου 2020, πέντε ημέρες μετά την έκδοση της παραπάνω ΠΝΠ, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενέκρινε την διάθεση ποσού 180.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) για την απολύμανση όλων των καταστημάτων κράτησης και των υπηρεσιακών τους οχημάτων. Την ίδια ημέρα υπογράφεται από την Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής και η απόφαση ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου σε μονοπρόσωπη εμπορική κεφαλαιουχική εταιρία ΙΚΕ.

-Το περίεργο εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης αλλά για μια ΙΚΕ, η οποία ως τις 20 Μαρτίου 2020, οπότε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, είχε ως σκοπό την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εμπορικών εκθέσεων, την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, το εμπόριο κοσμημάτων, την εκμετάλλευση διαμερισμάτων AirBNB. Όπως προκύπτει, η συγκεκριμένη εταιρεία ΙΚΕ, προσέθεσε στο καταστατικό της την εμπορική δραστηριότητα για «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων», λίγες ημέρες πριν της ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο, στις 11-3-2020 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή στο καταστατικό της, εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ, μόλις στις 20 Μαρτίου 2020, δηλαδή μία ημέρα μετά την υπογραφή της απόφασης για απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών σε αυτήν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

-Στις 30 Μαρτίου 2020 με νέα απόφαση της Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής, ανατίθεται στην ίδια ως άνω μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ, το έργο τη απεντόμωσης-μυοκτονίας των ελληνικών φυλακών έναντι συνολικού ποσού 146.940 ευρώ (με τον ΦΠΑ), όπως είχε εγκριθεί στις 24-3-2020.

-Στις 23 Απριλίου 2020 υπογράφεται από την Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής νέα απόφαση ανάθεσης του έργου της απολύμανσης των ελληνικών φυλακών και των οχημάτων τους στην ίδια ως άνω μονοπρόσωπη ΙΚΕ έναντι του ποσού των 179.800 ευρώ (με τον ΦΠΑ) η δαπάνη του οποίου είχε εγκριθεί την ίδια ημέρα.

-Παρατηρείται δηλαδή, ότι σε περίπου ένα μήνα, έχει δοθεί στη συγκεκριμένη μονοπρόσωπη ΙΚΕ συνολικά το ποσό 506.740 ευρώ με απ΄ ευθείας αναθέσεις για τρείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δύο εκ των οποίων αφορούσαν απολύμανση των χώρων και των οχημάτων των φυλακών και μία την απεντόμωση-μυοκτονία στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

-Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας, απαιτεί ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι εταιρείες που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, πρέπει να απασχολούν κάποιον επιστημονικό υπεύθυνο, συνήθως γεωπόνο ή χημικό μηχανικό. Όπως προκύπτει από το σχετικό δημόσιο μητρώο που τηρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 10 Απριλίου 2020), αυτή τη στιγμή υπάρχουν πανελλαδικά 1.198 αδειοδοτημένες εταιρείες αλλά στη σχετική λίστα δεν εντοπίστηκε το όνομα της εταιρείας ΙΚΕ ( ή της μοναδικής εταίρου ή του συνεργάτη της) που ανέλαβε το σχετικό έργο της απεντόμωσης-μυοκτονία σε όλες τις φυλακές της χώρας.

-Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με αποφάσεις του, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε αναθέσει το έργο της απεντόμωσης-μυοκτονίας σε διάφορες φυλακές της χώρας, όπως αυτή στις φυλακές Αλικαρνασσού στις 20-3-2020, έναντι ποσού αμοιβής 1.200 ευρώ, στις φυλακές Ναυπλίου στις 17-3-2020 έναντι ποσού 2.194,80 ευρώ και στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων των Φυλακών Κορυδαλλού στις 26-3-2020 έναντι ποσού 2.600 ευρώ.

-Επίσης, με άλλη απόφαση της Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής, στις 3-4-2020, δίδεται με απ΄ ευθείας ανάθεση σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ με έδρα το Αιγάλεω, η προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απολυμαντικών για τις ανάγκες των φυλακών, συνολικού ύψους 232.648 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).

-Το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι ότι συγκεκριμένη εταιρεία συστάθηκε στις 29 Μαρτίου 2020, με κεφάλαιο 3.000 ευρώ, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από ην απ ευθείας ανάθεση σε αυτήν, της σύμβασης των 232.648 ευρώ, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία του ΓΕΜΗ.

Κατόπιν τούτων

Επειδή οι εξαιρετικές διαδικασίες απ' ευθείας αναθέσεων όσον αφορά τις προμήθειες του δημοσίου δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτουν την διαφάνεια και την λογοδοσία, καθόσον αφορούν στη διαχείριση χρημάτων του ελληνικού λαού

Επειδή, και στις έκτακτες περιπτώσεις των απ΄ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου, για λόγους δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες που υπόκεινται στον δημόσιο έλεγχο και την κριτική

Επειδή, εν προκειμένω, οι απ' ευθείας αναθέσεις στις παραπάνω εταιρείες ΙΚΕ, με τον τρόπο που έγιναν, προκαλούν εύλογα και σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των συγκεκριμένων εταιρειών αλλά και την επάρκεια τους όσον αφορά την επιτέλεση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν,

Επειδή, οι παραπάνω εταιρείες ΙΚΕ που ανέλαβαν με απ΄ ευθείας ανάθεση την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας και παροχής απολυμαντικών μέσων στις ελληνικές φυλακές, δεν είχαν καμία προηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο του έργου το οποίο τους ανατέθηκε

Ερωτάται ο κ. Υπουργός;

1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας στις φυλακές της χώρας, μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο αυτό, και μάλιστα έναντι συνολικής αμοιβής, έως τώρα 506.740 ευρώ;

2. Γιατί υπογράφηκε με τόση βιασύνη η απευθείας ανάθεση του έργου της απολύμανσης των φυλακών, σε μια μονοπρόσωπη εταιρεία (ΙΚΕ) διοργάνωσης συνεδρίων και δημοσίων σχέσεων, καθώς, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα, η τροποποίηση στο καταστατικό της και η προσθήκη του σκοπού της απολύμανσης επαγγελματικών και οικιακών χώρων, καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την επομένη της υπογραφής ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου στην εν λόγω ΙΚΕ, από την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής;

3. Τηρεί η εν λόγω εταιρεία ΙΚΕ τα εκ του νόμου προβλεπόμενα εχέγγυα για την ανάληψη υπηρεσιών όπως η απεντόμωση και μυοκτονία, η οποία λόγω των κινδύνων που ενέχει, απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές ασφάλειας;

4. Γιατί ενώ είχε ήδη αποφασισθεί η έγκριση δαπανών απεντόμωσης-μυοκτονίας σε διάφορες φυλακές (Ναυπλίου, Αλικαρνασσού, Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού κ.α), με σχετικά εύλογο τίμημα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προχώρησε σε απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου της απεντόμωσης στο σύνολο των φυλακών και μάλιστα σε μια εταιρεία που δεν είχε ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο;

5. Με ποια κριτήρια προχώρησε το Υπουργείο του στην επιλογή της άλλης μονοπρόσωπης εταιρείας ΙΚΕ για την προμήθεια των απολυμαντικών υλικών στις φυλακές, όταν αυτή είχε ιδρυθεί μόλις 4 μέρες πριν την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου σε αυτήν;

6. Εξασφαλίσθηκε το δημόσιο συμφέρον και προστατεύθηκε η δημόσια υγεία από τις συγκεκριμένες αναθέσεις;

7. Εκτός της Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής που υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις απ΄ ευθείας αναθέσεων, ποιοι άλλοι υπηρεσιακοί ή μη παράγοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εμπλέκονται στην διαδικασία έγκρισης των προσφορών και λήψης των παραπάνω αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των συγκεκριμένων εταιρειών;

8. Προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για την διερεύνηση των καταγγελλομένων και τον έλεγχο των τυχόν υπευθύνων;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Λάππας Σπύρος
Ραγκούσης Γιάννης
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γεροβασίλη Ολγα
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Παππάς Νίκος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.