.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ


   ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ


Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ


1. Ελληνική Αστυνομία
 • -Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.
 • -Ολοκλήρωση του έργου των Ειδικών Επιτροπών για ρύθμιση καίριων ζητημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας:
 • -για τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας,
 • -για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης
 • -για τη διαχείριση – αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.
 • -Υγειονομική περίθαλψη στα στρατιωτικά νοσοκομεία του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • -Έγκριση της Ηγεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας από  διαρκή επιτροπή, στην οποία θα κατατίθεται ο ετήσιος απολογισμός της δράσης των Σωμάτων αυτών.
 • -Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, που θα έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση προσωπικού και τεχνικών μέσων για την αποτελεσματικότερη δράση και πρόληψη, απαιτείται αναδιοργάνωση και των ειδικών δυνάμεων και ένταξή τους σε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ακραίας Εγκληματικότητας και Διαχείρισης Κρίσιμων Περιστατικών, με τελείως διαφορετικό προσανατολισμό και φιλοσοφία δράσης.
 • -Η εγκληματικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αστυνομικά μέτρα. Το τετράπτυχο της αντιεγκληματικής πολιτικής «πρόληψη, αποτροπή, ήπια διαχείριση και εν τέλει καταστολή» χρειάζεται συνδυασμένη πολιτική πρωτοβουλία.
 • -Είναι απαραίτητη μια Αστυνομική Ακαδημία ενταγμένη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την εκπαίδευση και δια βίου μετεκπαίδευση όλων των βαθμίδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστολή της Ακαδημίας θα είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι στέρεες γνώσεις τόσο σε αμιγώς αστυνομικά πεδία, όσο και σε πεδία των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών επιστημών.
 • -Διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης, κρίσεων και προαγωγών:
Οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης είναι τα αντικειμενικά κριτήρια, ο βαθμός δυσκολίας των Υπηρεσιών με μετρήσιμα εκ προοιμίου μεγέθη και αποτελέσματα και τα τυπικά προσόντα (εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, πτυχία σχετικά με το Αστυνομικό λειτούργημα, μετρήσιμη αποτελεσματικότητα κλπ.).
 • -Ψυχολογική υποστήριξη: Η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά στο σύνολο του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όσες φορές απαιτείται.
 • -Αποτελεσματικός έλεγχος ρατσιστικής βίας, απάνθρωπης συμπεριφοράς και βασανισμού πολιτών: Δ ημιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας, η οποία θα δέχεται τις καταγγελίες, θα συλλέγει τα στοιχεία, θα τα επεξεργάζεται και θα τα παραπέμπει στη δικαιοσύνη.
 • -Συνήγορος του Αστυνομικού: Ο συνήγορος του Αστυνομικού θα διερευνά αναφορές και καταγγελίες για παραβιάσεις των υπηρεσιακών δικαιωμάτων των Αστυνομικών, θα κάνει προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν για λόγους γραφειοκρατίας και θα συντάσσει ετήσια έκθεση που θα υποβάλλει στην εποπτική διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή.
 • -Συμφιλίωση με την κοινωνία: Στόχος και σκοπός του ανωτέρω προγράμματος είναι η συμφιλίωση της κοινωνίας με την Αστυνομία μέσα από τη συνεργασία με φορείς και πολίτες ώστε να επιτυγχάνεται σε υψηλό επίπεδο η αντιμετώπιση του εγκλήματος και να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης με εμπέδωση και διασφάλιση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών.
2. Πυροσβεστική Υπηρεσία-Πολιτική ΠροστασίαΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 


1. Εκσυχρονισμός του Π.Σ με μέσα και υλικά
2. Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδιάρθρωσης- εκσυγχρονισμού του Π.Σ, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση.
3. Αναβάθμιση- Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα.
4. Νέο θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση Π.Δ όπου η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών απο το 2016 θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και σταθερή βάση με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.
5. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού- επιχειρησιακού βραχίονα του ΠΣ. και ενσωμάτωσής του στο φυσικό του χώρο, αυτό της πολιτικής προστασίας μέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας.
Ενίσχυση φορέων πού ασχολούνται με την Πρόληψη σε Προσωπικό Υλικά και μέσα, καλύπτοντας πλήρως το τρίπτυχο «Πρόληψη - - Έγκαιρη Επέμβαση — Καταστολή»
6. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ.
7. Αποκέντρωση των δομικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Π.Σ
8. Επικαιροποίηση-αναδιάρθρωση του Π.Δ 305 για τις κρίσεις –προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ -σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για τους κατώτερους.
-Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
- Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
- Κριτήρια –μοριοδότηση σε τρία επίπεδα Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
- Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση ( επέκταση των κατηγοριών Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων).
9.Κατάρτηση νέου Οργανογράμματος και Επικαιροποίηση του Π.Δ 170 για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
10. Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Ø Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη και Χρονική επέκταση της σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων.
Άμεση υπογραφή του Καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ από τα αρμόδια Υπουργεία.
11. Άμεση έκδοση Π.Δ για την υγεία και ασφάλεια του Πυροσβεστικού προσωπικού


ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Οι 2.000 και πλέον Εθελοντές Πυροσβέστες πού κοσμούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η προσφορά των οποίων συνδέεται με αξίες όπως, η αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια, καλούνται να αναπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από την αδυναμία του κράτους και τους μηχανισμούς της αγοράς.
Εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο η Πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία του Π.Σ. δεν είχαν δώσει την δέουσα προσοχή στον θεσμό των Εθελοντών, παρόλο που, ο ρόλος τους στην Ασφάλεια και την Προστασία της ζωής & περιουσίας των Πολιτών αλλά και του Κράτους είναι καταλυτικός και άκρως σοβαρός.
Η Αριστερά και οι αξίες του Εθελοντισμού είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους.
Η Κυβέρνηση της Αριστεράς επιδιώκει την ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίηση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, με:
· Χορήγηση στους εθελοντές Πυροσβέστες του Π.Σ των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία, Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), το κόστος προμήθειας των οποίων μέχρι σήμερα επωμίζονται οι ίδιοι.
· Έκδοση Απόφασης από τον Αρχηγό του Π.Σ. για την λειτουργία του «Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Εθελοντών Πυροσβεστών».
· Αξιοποίηση του Ν.4029/2011, μέσω μια στρατηγικής ανάπτυξης Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών δίνοντας κίνητρα στους Δήμους που επιθυμούν την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών σε περιοχές όπου, δεν υφίστανται έμμισθες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με παράλληλη τοποθέτηση τριών (3) μονίμων Πυροσβεστών, ενός (1) Αξιωματικού, ενός (1) Υπαξιωματικού και ενός (1) Πυροσβέστη και
· Αξιοποίηση των κονδυλίων για την Πολιτική Προστασία των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του Εθελοντισμού.3. Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή
 • -Προχωρούμε στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της ασφάλειας των πλοίων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ποιοτικής κατασκευής και συντήρησης των λιμενικών υποδομών αλλά και των εργασιακών συνθηκών των ναυτικών. Ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστευτικών ποών μέσω των θαλάσσιων συνόρων της χώρων απαιτείται η άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών ακτοφυλακής σε προσωπικό, υποδομές και μέσα, προγραμματισμό που ήδη έχουμε θέσει σε προτεραιότητα προς υλοποίηση.
 • -Αντικαθιστούμε το σημερινό πελατειακό σύστημα εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα ώστε άμεσα να ενταχθεί στο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων. Δρομολογούμε την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας του Σώματος και παράλληλα καθιερώνουμε αξιοκρατικά κριτήρια για την επιλογή του Αρχηγού και των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος και για τις κρίσεις των στελεχών του.
 • -Επίσης, στο πλαίσιο των θεσμικών κατοχυρώσεων για τον εκδημοκρατισμό του Σώματος και την εξασφάλιση της συμμετοχής των εκπροσώπων των στελεχών του Σώματος στις επιτροπές, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα υπηρεσιακά συμβούλια, ξεκινήσαμε την διαδικασία των απαραίτητων νομικών ρυθμίσεων μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τις Ενώσεις Προσωπικού.
 • -Προχωράμε στις απαραίτητες διεργασίες για να εξασφαλίσουμε στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος τις συνθήκες εργασίας και τις νομικές και υλικές προϋποθέσεις ώστε ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή του, υπό τις δύσκολες συνθήκες της παρούσας κατάστασης.
Η ασφάλεια σε μία δημοκρατία, πρέπει να ισορροπεί με τις ελευθερίες. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, σε ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να υπηρετούνται ταυτόχρονα και οι δύο αυτές αρχές.