.

Τι έχει αλλάξει στη συνταξιοδότηση των ενστόλων ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Τι έχει αλλάξει στη συνταξιοδότηση των ενστόλωνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών ή με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από την 1-1-2015 οι ένστολοι. Στον οδηγό που παρουσιάζει σήμερα ο Ασφαλιστικός και Εργασιακός Σύμβουλος...
της «Εφ.Συν.» παρατίθενται όλες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις (Στρατός Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία), στα Σώµατα Ασφαλείας (αστυνοµικοί, λιµενικοί) και στο Πυροσβεστικό Σώµα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συνταξιοδότηση το κυρίαρχο στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ενοπλες Δυνάμεις και το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με τον χρόνο που κάποιος ασφαλίστηκε στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο κατηγορίες:

1) Ασφαλισµένοι έως την 31/12/1992

2) Ασφαλισµένοι µετά τις 1/1/1993

Η βάση λοιπόν είναι η υπηρεσία των 24,5 ετών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με τις διαρκείς αλλαγές στη μνημονιακή Ελλάδα, ήδη από το 2011 αυτή η βάση ουσιαστικά καθίσταται ανενεργός, αφού κάθε χρόνο προστίθενται σ’ αυτήν περισσότερα έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Αναλυτικότερα με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μέχρι την 31-12-2014, αυξάνεται σταδιακά από την 1-1-2011 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας. Ετσι για την υποβολή αίτησης η συντάξιμη υπηρεσία για σύνταξη διαμορφώνεται ως εξής:

■ Οσοι το 2011 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 26 έτη.

■ Οσοι το 2012 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 27 ½ έτη.

■ Οσοι το 2013 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 29 έτη.

■ Οσοι το 2014 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 30 ½ έτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και ο χρόνος καταβολής, όποτε και αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης (το 2015, το 2017, το 2020 κ.λπ.). Από την άλλη, για τη συμπλήρωση των 24 ½ ετών υπηρεσίας συνυπολογίζονται αθροιστικά η πραγματική υπηρεσία στο Σώμα (από την ημέρα κατάταξης στη Σχολή), η στρατιωτική θητεία (απαιτείται η εξαγορά της – στην ενέργεια ή κατά τη συνταξιοδότηση), η προϋπηρεσία στις δημόσιες υπηρεσίες (ως τέτοια λογίζεται και η προϋπηρεσία στον στρατό με την ιδιότητα του ΕΠΥ – ΟΠΥ) και στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. τα ένσημα σε ΙΚΑ, ΝΑΤ κ.λπ.).

Πάντως, ιδιαίτερη υπόμνηση χρειάζεται στο γεγονός ότι η μάχιμη πενταετία, ως πραγματική και συντάξιμη, συνυπολογίζεται και αφαιρείται από τον επιπλέον χρόνο που προστίθεται στα 24 ½ έτη, δηλαδή όσοι το 2013 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα εντός του ιδίου έτους να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 29 ετών που απαιτούνται και η μάχιμη πενταετία εφόσον υπάρχει (δηλαδή να έχει 5 έτη υπηρεσίας σε μάχιμη οργανική μονάδα).

Τι ισχύει για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2010

Αυτής της κατηγορίας οι ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 3865/2010, τόσο στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, και μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης όποτε επιθυμούν και άμεσα να έχουν την έναρξη καταβολής της σύνταξής τους.

Επίσης, τα προαναφερόμενα ισχύουν ακόμα και αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1-1-2015, δηλαδή δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3865/2010.

Τι ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1/2015

Οσοι ένστολοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μετά την 1-1-2015 δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας συνυπολογίζονται τα έτη υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ., η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), ο χρόνος προϋπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις (ΕΜΘ – ΟΠΥ – 5ετούς), ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), εφόσον ο εν λόγω χρόνος δεν συμπίπτει με άλλο συντάξιμο χρόνο (π.χ. Στρατό, ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), τα διπλά χρόνια ΕΚΑΜ – ΤΕΕΜ – Πτητικά, καθώς και η μάχιμη πενταετία (αλλά με καταβολή εισφορών). Αναλυτικότερα θα πρέπει να επισημανθεί:

■ Για όσους έχουν καταταγεί έως την 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1-1-2015 και μετά, στα ως άνω 40 έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και αναγνώριση 3 πλασματικών ετών. Ωστόσο τα πλασματικά αυτά έτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον αν αναγνωριστούν ως συντάξιμα, δηλαδή με την καταβολή των κρατήσεων που ανέρχονται σε 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε μήνα αναγνώρισης.

■ Για όσους απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος εκτός των περιπτώσεων επιβολής ποινής που συνεπάγεται την απώλεια καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Σ’ αυτή την κατηγορία καθιερώνεται σύνταξη που αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

α) τη βασική (το ύψος για το 2012 καθορίστηκε στα 360 ευρώ) που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και

β) την αναλογική, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν υποβάλει για τον χρόνο ασφάλισης που διανύεται από την 1-1-2011 και εφεξής.

■ Ιδιαιτέρως, όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου έως την 31-12-2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται αναλογικό τμήμα σύνταξης ως εξής:

α) επιμέρους τμήμα που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο έως την 31-12-2010 και

β) επιμέρους τμήμα με βάση τον χρόνο ασφάλισης από την 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης, με βάση τα καθοριζόμενα κάθε φορά ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών.

■ Οσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την 1-1-2011 στην ΕΛ.ΑΣ. υπάγονται υποχρεωτικά στον Κλάδο Κύριας σύνταξης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, πλην όσων έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, οπότε ασφαλίζονται στο Δημόσιο.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Σύνταξη μέσω ΙΚΑ για μητέρες με ανήλικο ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ

Μετά την απόσυρση της επαίσχυντης εγκυκλίου, μέσω της οποίας ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης όλως εξωθεσμικώς επέλεξε να νομοθετήσει, προλαβαίνουν οι ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ που έχουν ανήλικο τέκνο να συνταξιοδοτηθούν μέσω των διατάξεων του ΙΚΑ που αφορούν τις μητέρες ανηλίκων (συνταξιοδότηση στα 50 με 18,3 έτη ασφάλισης ή 5.500 ημέρες ασφάλισης).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι μητέρες ανήλικων τέκνων που είναι ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ και ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν από τις 31/12/1992 δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα των μητέρων ανηλίκων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΕ δεν προβλέπει στις διατάξεις του τη χορήγηση συντάξεων λόγω γήρατος, πριν από τη συμπλήρωση των 36 ετών ασφάλισης και του 61ου έτους της ηλικίας για το 2011. Τα έτη ασφάλισης και η ηλικία αυξάνονται προοδευτικά κατά ένα έτος μέχρι και το έτος 2015, οπότε σύνταξη χορηγείται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης ή τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης.

Ωστόσο ένα παραθυράκι που… ξέφυγε από τα μνημονιακά λαγωνικά την τελευταία τριετία είναι η συνταξιοδότηση μέσω του ΙΚΑ των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ μητέρων. Αναλυτικότερα οι μητέρες οι οποίες έχουν ανήλικο παιδί, είναι ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσω ΙΚΑ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σε μικρότερη ηλικία και παρακάμπτοντας τις αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ΟΑΕΕ. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γίνει το κόλπο της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι αυτές οι ασφαλισμένες να έχουν πραγματοποιήσει σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ συνολικά 5.500 μέρες ασφάλισης (18,3 έτη ασφάλισης).

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι ασφαλισμένες έχουν τις εξής δυνατότητες:

-Να έχουν τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης (5 χρόνια) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παράλληλα τις 500 (1,5 έτος) από αυτές να τις διανύσουν στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου.

-1.000 μέρες ασφάλισης (3,3 έτη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως μητέρας ανηλίκου.

Αναλυτικότερα στην περίπτωση που η μητέρα ανηλίκου είναι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ, αλλά στο παρελθόν είχε ασφαλιστεί ως μισθωτή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συμπλήρωσε τουλάχιστον 700 μέρες ασφάλισης, μπορεί να αλλάξει ασφαλιστικό φορέα (διαγραφή από τον ΟΑΕΕ και έναρξη ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως μισθωτή), προκειμένου να συμπληρώσει τις επιπλέον 300 μέρες ασφάλισης που απαιτούνται για την προϋπόθεση των 1.000 ημερών και να συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του 2011 σε ηλικία 52 ετών για μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 57 ετών για πλήρη σύνταξη. Διαφορετικά, η ελεύθερη επαγγελματίας θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της, δηλαδή έπειτα από 13 ή 8 χρόνια αντίστοιχα! Βέβαια όλα τα ανωτέρω ισχύουν για τους άντρες χήρους που έχουν ανήλικο τέκνο…

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πώς διπλασιάζεται ο χρόνος υπηρεσίας

Για τον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο (Μονάδες Εκστρατείας) απαιτείται οι άντρες να έχουν συµπληρώσει 24 ½ χρόνια υπηρεσίας ενώ απαιτείται 20ετία αν πρόκειται για τρίτεκνους, γυναίκες και άνδρες, που θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2010. Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµατοποιήσει πτητικά εξάµηνα, προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος των εξαµήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται:

• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011, για την προσµέτρηση των πτητικών απαιτείται 1½ χρόνος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, δηλαδή να συµπληρώσουν 19 ½ χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012, για την προσµέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, δηλαδή να συµπληρώσουν 21 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013, για την προσµέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4 ½ χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, δηλαδή να συµπληρώσουν 22 ½ χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, για την προσµέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, δηλαδή να συµπληρώσουν 24 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και µετά, για την προσµέτρηση των πτητικών απαιτείται να συµπληρώσουν 25 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµατοποιήσει εξάµηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε µονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στην ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος των εξαµήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται:

• Για όσους συµπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011, για την προσµέτρηση των παραπάνω εξαµήνων απαιτείται ένας χρόνος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συµπληρώσουν 21 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012, για την προσµέτρηση των παραπάνω εξαµήνων απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συµπληρώσουν 22 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013, για την προσµέτρηση των παραπάνω εξαµήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συµπληρώσουν 23 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, για την προσµέτρηση των παραπάνω εξαµήνων απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συµπληρώσουν 24 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συµπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και µετά, για την προσµέτρηση των παραπάνω εξαµήνων απαιτείται να συµπληρώσουν 25 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Η διαδρομή μιας εγκυκλίου που δεν τιμά κανέναν…

Ηταν τον περασμένο Μάρτιο όταν με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ ενημέρωνε τις υπηρεσίες του για το τι όριζαν οι ασφαλιστικές διατάξεις και συγκεκριμένα οι νόμοι 3863/2010 και 4093/2012 για το συγκεκριμένο θέμα. Την εν λόγω εγκύκλιο του ΟΑΕΕ είχε δημοσιοποιήσει και η διοίκηση του ΙΚΑ, αφού οι νόμοι δεν επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία. Κανείς όμως δεν υπολόγιζε την έξω από κάθε νόμιμη πρακτική μανία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να περικόψει κάθε νόμιμο δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Με δική του εντολή αποσύρθηκε η εγκύκλιος με την παρατήρηση ότι δεν ισχύουν τέτοιες προϋποθέσεις και ότι δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις! Χρειάστηκε να περάσουν 8 μήνες ώστε ο διορισμένος γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτης Κοκκόρης, να λειτουργήσει ωσάν υπάκουο στο… μεγάλο αφεντικό σκυλί και να πείσει το ΙΚΑ να αποστείλει εγκύκλιο που δεν στεκόταν σε διατάξεις νόμων για να περικόψει το σχετικό δικαίωμα. Η δημοσιοποίησή της επέφερε τέτοιο πλήγμα στην κυβέρνηση που απεσύρθη με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα ήταν τέτοια η νομική της ανεπάρκεια που ακόμη και ο διοικητής του ΙΚΑ εξαναγκάστηκε να την αποστείλει στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, με την υπόμνηση όμως ότι δεν είναι εγκύκλιος του ΙΚΑ αλλά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


ΠΗΓΗ:efsyn.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.