.

Εξέλιξη Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. – Η απάντηση του υπουργείου – Προτάσεις της Σ.Κ.Α.Υ. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Εξέλιξη Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. – Η απάντηση του υπουργείου – Προτάσεις της Σ.Κ.Α.Υ.
Η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης, οι Βουλευτές του Νομού Θεσ/νίκης κ.κ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ του ΣΥΡΙΖΑ και η κ. ΞΟΥΛΙΔΟΥ Σ. των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσαν αναφορά στο


Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την υποβάθμιση των προαγωγών των αξιωματικών ΤΕΜΑ και την 23/12/2013 δόθηκε η υπ αριθμ. 7017/4/17220 απάντηση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα η καταγγελία που αφορούσε το καθεστώς ιεραρχίας και αρχαιότητας των αξιωματικών του ΤΕΜΑ σε σχέση με αυτούς της ΣΑΕΑ, δεν λύθηκε και το πρόβλημα συνεχίζεται.

Πράγματι, αναφέρεται ότι από τους 27 αξιωματικούς της σειράς αποφοίτησης ΤΕΜΑ του έτους 2001 αρχικά είχαν γίνει όλοι μαζί Αστυνόμοι Β” το 2008 και ακολούθως οι 8 έγιναν Αστυνόμοι Α” το έτος 2012, οι  υπόλοιποι 7 έγιναν το έτος 2013 μέχρι την 31/5/2013, στη συνέχεια τον Αύγουστο 2013 προήχθησαν όλοι οι αξιωματικοί της σειράς αποφοίτησης ΣΑΕΑ του έτους 2002 σε Αστυνόμους Α’, οι οποίοι βέβαια βάσει του αρθ. 5 του Π.Δ. 24/1997 είναι νεώτεροι έναντι της προηγούμενης ημερολογιακής σειράς ΤΕΜΑ, δηλαδή είναι νεώτεροι των αξιωματικών του ΤΕΜΑ του 2001, και ύστερα, οι υπόλοιποι εναπομείναντες 10 του ΤΕΜΑ του 2001 έγιναν Αστυνόμοι Α” από την 5/10/2013μέχρι την 20/11/2013.

Συμπερασματικά οι 10 της σειράς του ΤΕΜΑ του 2001 που έγιναν Αστυνόμοι Α” τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2013 έγιναν νεώτεροι έναντι της σειράς της ΣΑΕΑ του 2002 που όλοι προήχθησαν νωρίτερα τον Αύγουστο του 2013 σε Αστυνόμους Α’. Σίγουρα δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα, αφού πρόκειται για γενικών καθηκόντων αξιωματικούς οι οποίοι εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και μπορεί να υπηρετήσουν και μαζί. Τότε το ποιος είναι αρχαιότερος παίζει καθοριστική σημασία, όσον αφορά τη διοίκηση.

Η απάντηση ότι δεν επηρεάζεται το υπηρεσιακό καθεστώς μεταξύ των αξιωματικών ΤΕΜΑ του 2001 και της ΣΑΕΑ του 2002, επειδή έχουν διαφορετική επετηρίδα και διαφορετική τελική βαθμολογική κατάληξη δεν ισχύει, σε κάθε περίπτωση. Όντως υπάρχουν διαφορετικές επετηρίδες,ΟΜΩΣ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ είναι μία στην Αστυνομία, ως Σώμα Ασφαλείας. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 24/1997 είναι ρητές και ξεκάθαρες. Ορίζουν ότι ημερολογιακά οι αξιωματικοί ΣΑΕΑ με αυτούς από το ΤΕΜΑ είναι αρχαιότεροι, ενώ οι τελευταίοι είναι αρχαιότεροι από την επόμενη ημερολογιακής σειρά της ΣΑΕΑ. Ειδικότερα η παρ. 6 αναφέρει ότι «η κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη αρχαιότητα αξιωματικών διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους…».

Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές επετηρίδες και άλλοι καταληκτικοί βαθμοί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω αξιωματικοί είναι α) γενικών καθηκόντων και β) δεν διανεύουν τον τελευταίο καταληκτικό βαθμό τους, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την ανωτέρω καταστρατήγηση της αρχαιότητας-ιεραρχίας, ότι δηλαδή ο νεότερος έγινε αρχαιότερος και ο διατάζων έγινε διατασσόμενος. Άλλο είναι η επετηρίδα και διαφορετικό η αρχαιότητα–ιεραρχία, αφού εξάλλου πρόκειται για αξιωματικούς γενικών καθηκόντων που ακούν τα ίδια, τα αυτά καθήκοντα, Κατ’ επέκταση παραβιάστηκε η αξιοκρατία και η νομιμότητα και γι’ αυτό θα αναμένουμε την περαιτέρω ανάληψη νομοθετικής και εκτελεστικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο μας.

Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις δεν αποτελεί πρόβλημα γιατί αυτό εφαρμόζεται σε άλλες σχετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες προάγονται αξιωματικοί ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, ακριβώς για να μην παρουσιασθεί αυτή η παρατυπία και επίσης, αυτό γινόταν όλα τα προηγούμενα έτη κατά τα οποία προάγονταν όλοι οι αξιωματικοί του ΤΕΜΑ στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, ενόψει της προαγωγής στον ίδιο βαθμό του Αστυνόμου Α’ της επόμενης ημερολογιακής σειράς της ΣΑΕΑ.

Η Σ.Κ.Α.Υ. ως συνδικαλιστικός συνδυασμός και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των συναδέλφων περαιτέρω εξέλιξη, χωρίς να επιθυμούν και να ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στη ΣΑΕΑ λόγω και των δυσμενών οικονομικών και υπηρεσιακών συνθηκών, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η ένταξη συναδέλφων σε αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων είναι πλέον πολύ δύσκολη λόγω της αναγκαστικής προϋπόθεσης ύπαρξης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ΘΕΩΡΕΙ  ΟΤΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ.

Για όλα τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματικοί ΤΕΜΑ έχουν:

1) πλούσια πολυετή εμπειρία και γνώση,

2) μετεκπαιδεύονται για τέσσερις (4) μήνες και ακολούθως αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ως αξιωματικοί με πολύ μικρό κόστος για το Δημόσιο και την Αστυνομία, σε σχέση με τη ΣΑΕΑ που εκεί η Υπηρεσία εκπαιδεύει για τρία (3) έτη τον μελλοντικό αξιωματικό, κάτι που έχει μεγάλο κόστος,

3) δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε ανώτατους βαθμούς που είναι πολυδάπανοι για το Δημόσιο, αφού εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, δηλαδή σταδιοδρομούν στα μεσαία βαθμολογικά «στρώματα» των αξιωματικών, ω κατώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί, θα προσπαθήσουμε, θα διεκδικήσουμε και θα αγωνιστούμε για τα εξής δίκαια αιτήματα:

α) Την υποβολή νέας αναφοράς-ερώτησης στη Βουλή, για το ζήτημα που αναφέραμε,

β) την περαιτέρω αναβάθμιση των αξιωματικών ΤΕΜΑ με μεγάλη αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων των αξιωματικών ΤΕΜΑ, ποτ τώρα είναι μόλις 529 (αρθ. 19 του Ν. 2800/2000), ακόμα και με τη δημιουργία οργανικών θέσεων Αστυνομικού Διευθυντή του ν.δ. 649/1970 (ΤΕΜΑ) και

γ) τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μισθολογικών προαγωγών, διότι υπάρχει μεγάλη δυσανάλογη αδικία μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόλις το 1% του συνόλου περίπου του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι στην κατηγορία οργανικής θέσης αξιωματικού ΤΕΜΑ, παρόλο τη σημαντική και σπουδαία θέση που κατέχει στη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση της Αστυνομίας.

Η Οργανωτική – Συντονιστική Επιτροπή της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

«πρώτα ο συνάδελφος»

 

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου την οποία μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα της Βουλής εδώhttp://skaythess.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.