.

Συνάντηση της Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής - Πειραιά & Νήσων με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση της Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής - Πειραιά & Νήσων με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη

 
 
 
Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
Αττικής - Πειραιά & Νήσων
  
Πειραιάς, 07/01/2014 
  
Θέμα: «Συνάντηση με Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη» 
  
Με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη συναντήθηκαν την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014, μέλη του προεδρείου της Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων.
Στη συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε μείζονα θέματα τα οποία απασχολούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για σύσταση επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μας, η οποία πρόκειται να εξετάσει συνολικά τα θέματα του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από την πλευρά μας τέθηκαν συγκεκριμένα:

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ενταλματοποίησης των υγειονομικών δαπανών που οφείλονται στο προσωπικό έως και το 2012 και ένα μεγάλο μέρος του 2013, το πρόβλημα της υγειονομικής μας περίθαλψης παραμένει αμετάβλητο.
·       Για το λόγο αυτό, απαιτείται η σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονομικών Δαπανών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρ. 26 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 26 του ν. 3871/2010. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των προστατευόμενων μελών του. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υγειονομικές δαπάνες είναι οι μοναδικές στο δημόσιο τομέα που περνούν από τον έλεγχο της Υ.Δ.Ε., καθώς οι αντίστοιχες των πολιτικών υπαλλήλων, της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. ενταλματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ των Ε.Δ. από τα αντίστοιχα Ελεγκτήρια Δαπανών.
Επιπλέον, τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του κ. ΥΝΑ με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, στην οποία μετά από πρότασή μας, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο υπογραφής απευθείας σύμβασης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον ΠΦΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 15 του ν.4058/12.
2. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Διατυπώσαμε την αντίθεσή μας για την απόφαση μείωσης της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτσι όπως είχαμε πληροφορηθεί ότι ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης την 26-11-2013.
Η Ένωσή μας θα παλέψει με όσες δυνάμεις διαθέτει και θα απευθυνθεί όπου χρειαστεί ώστε να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η θεσμοθετημένη με νόμους (ν. 4150/13) οργανική δύναμη, ανταποκρίνεται κατ’ ελάχιστον στις αυξημένες αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Υποβάλαμε απαιτούμενες ρυθμίσεις οι οποίες αποτελούν και μέρος του διεκδικητικού πλαισίου της Ομοσπονδίας μας και αφορούν:
  • Την υπαγωγή της Σχολής Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει με τη μόνη αντίστοιχη Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με το άρθρ. 25 του ν. 4058/12.
  • Την προσμέτρηση του χρόνου φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή.
  • Μάχιμη πενταετία: Τη δυνατότητα σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τοποθετούνται υποχρεωτικά λόγω ειδικότητας σε Υπηρεσίες ή Υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εκτελούν φυλακές ή μέτρα ασφαλείας και στις οποίες ο χρόνος Υπηρεσίας δε λογίζεται στο διπλάσιο, αυτό να τους αναγνωρίζεται κατ΄ εξαίρεση. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ και στο Π.Σ με το ν. 3075/2002.
  • Τη δυνατότητα  της ασφάλισης στο δημόσιο των Αξιωματικών που πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρ. 15 του ν. 4058/2012 με το οποίο είχε ρυθμιστεί το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των στελεχών.
4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση ενίσχυση με προσωπικό των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Λαυρίου, υπηρεσίες οι οποίες είναι «πρώτης γραμμής».
5. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η Ένωσή μας δεν μπορεί να επιτρέψει να υπάρχουν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία να εξαιρούνται από διατάξεις νόμων που διέπουν το σύνολο του προσωπικού.
Παράλληλα στηρίζει την αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΑ με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της αναμόρφωσης του υφιστάμενου κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας, απαλλαγής τους από πάρεργα, με αρτιότερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αυτοτέλεια του ΣΕΑΛΣ, κάλυψη της οργανικής τους σύνθεσης, σωστή αξιολόγηση και εφοδιασμό με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Τα τελευταία χρόνια τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεχθήκαμε μεγάλο πλήγμα στο μισθό μας, με τις συνεχόμενες περικοπές-μειώσεις και την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον, υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό με κοινωνική ευαισθησία και ανθρώπινη προσέγγιση. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα αποτελέσουν σημαντική ανακούφιση γι’ αυτούς.
Η εναρμόνιση των διατάξεων του Π.Δ. 138/01 «Περί Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.» έτσι όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/2003, μ’ αυτές των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι επιβεβλημένη.
Επίσης, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εφαρμογή στο στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μια σειρά ευεργετικών διατάξεων που διέπουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συνεπώς, βασισμένοι πάντα στη σύγχρονη νομολογία, υποβάλουμε προτάσεις οι οποίες τροποποιούν το υπάρχον Π.Δ. Αδειών αλλά και θεσπίζουν ευεργετικές διατάξεις προσαρμοσμένες πάντα στις σύγχρονες ανάγκες των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για όσες από τις ρυθμίσεις αφορούν άδειες, απαιτείται η τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 138/01 «Περί Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.» και για όσες αφορούν ευεργετικές διατάξεις και Μέτρα Οικογενειακής Μέριμνας, απαιτείται απλά η βούληση της φυσικής μας ηγεσίας.
Σημαντικότερες από αυτές είναι:
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (01) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
2. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω αύξηση της άδειας ανατροφής κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και στις περιπτώσεις πολύδιμης κύησης.
Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
3. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (1) μήνα.
4. Αύξηση της γονικής άδειας.
5. Άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών μέχρι και δύο έτη
Στους γονείς στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.
Υιοθεσία: Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας χορήγηση για έκαστο θετό γονέα ειδικής άδειας, πέραν των προβλεπομένων, η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά.
Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου στο προσωπικό που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου.
Διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική).
Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:
1. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για την ενδιαφερόμενη:
α. Απαλλαγή από υπηρεσίες από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία.
β. Χορήγηση κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας, πέραν των προβλεπομένων.
γ. Χορήγηση επιπλέον ειδικής άδειας για την εμβρυομεταφορά.
2. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς πέραν των προβλεπομένων.
Ευεργετικές διατάξεις
1. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, να εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση.
2. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑμΕΑ να απαλλάσσονται των υπηρεσιών.
3. Για όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προστατεύουν ΑμΕΑ θέσπιση των παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑμΕΑ να απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, να έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑμΕΑ, να εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, να απαλλάσσονται.
Στην περίπτωση των συζευγμένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα εν λόγω ευεργετήματα να τα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
4. Συζευγμένοι με ένα τουλάχιστον τέκνο ανήλικο να εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συμπίπτουν, έως την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους. Το παραπάνω εδάφιο να εφαρμόζεται ανάλογα και για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.
Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Τσατσουλής Αθανάσιος        Τσιάνος Παναγιώτης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.