.

Οι χρυσοί γάμοι των ΑΜ των Βασιλέων: Θλιβερά παράλειψις της εφημερίδος «Αυγή» ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Οι χρυσοί γάμοι των ΑΜ των Βασιλέων: Θλιβερά παράλειψις της εφημερίδος «Αυγή»

Κι ύστερα γίναμε ωραία φωτογραφία

   


Ελλογιμώτατοι κύριοι Εκδόται της «Αυγής» και των ενθεμάτων αυτής

Μετ’ αισθημάτων βαθυτάτου παραπικρασμού την παρούσαν αποστέλλω, ίνα σοβαρωτάτην παράλειψιν καυτηριάσω. Ως ασφαλώς γνωρίζετε, η επέτειος των χρυσών γάμων των ΑΜ των Βασιλέων της Ελλάδος, μετά της δεούσης λαμπρότητος εις το Μουσείον της Ακροπόλεως προ ημερών εορτάσθη. Και εύχομαι μεν εις τους λαοφιλείς Άνακτας, ουχί μόνον χρυσούς αλλά και επιχρύσους και χρυσελεφαντίνους γάμους εορτάσωσιν, ομού μετά των κεχαριτωμένων και πολυπληθών τέκνων, εγγόνων και δισεγγόνων αυτών. Και αισθήματα ευαρεσκείας, ως Έλλην πολίτης, επιτρέψατέ μοι όπως εκφράσω, προς τους ιδιοκτήτας του χώρου (τον διευθυντήν εννοώ του Μουσείου κ. Παντερμαλήν και τον υπουργόν Πολιτισμού κ. Τασούλαν), οίτινες ευγενώς το ενδιαίτημα παρεχώρησαν, καθώς και εις τον εστιάτορα, όστις τους υψηλοτάτους προσκεκλημένους δαψιλώς εδεξιώθη.

Αλλά, εις το υμέτερον φύλλον, αξιότιμοι Κύριοι Εκδόται, ουδεμίας αναφοράς, ούτε καν μονοστήλου έτυχε η περίλαμπρος εορτή, ενώ η εφημερίς ουχί μονόστηλον, αλλά πεντάστηλα και εξάστηλα, μετά πολλών φωτογραφιών κεκοσμημένα, εις έτερα –ήσσονος ασφαλώς σημασίας– γεγονότα (οίον ο λεγόμενος «αγών» των καθαριστριών) πολλάκις αφιέρωσεν.

Η δημοσίευσις της επισυναπτομένης φωτογραφίας, ελαχίστην, φρονώ, επανόρθωσιν συνιστά. Εισηγούμαι, τέλος, εις τους Μεγαλειοτάτους, όπως η επομένη τελετή εις τον νεωστί ανασκαφέντα βασιλικόν τύμβον της Αμφιπόλεως παρατεθεί. Ως λέων και λεόντισσα, ο Κωνσταντίνος ΙΓ΄ και η Άννα Μαρία, εις την θέσιν τών –αναμφιβόλως κομψών, αλλά φευ αιγυπτιακής καταγωγής!– σφιγγών, τους υψηλούς αυτών προσκεκλημένους θέλει υποδέχονται. Ευτυχεστέραν σύζευξιν και συμπόρευσιν Έθνους και Αρχαιολογίας δεν δύναμαι να φαντασθώ.

Ευσεβάστως

δρ Ευθύμιος Εθνικοφρονίδης 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.