.

Ένωση Ροδόπης: ''Γιατι μας κλέβετε τα ρεπό; '' ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Ένωση Ροδόπης: ''Γιατι μας κλέβετε τα ρεπό; ''

Ένωση Ροδόπης: "Γιατι μας κλέβετε τα ρεπό; "
Διαβάστε την ανακοίνωση καταγγελίας της ένωσης Ροδόπης.

Την 21-02-2015 εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1710/15/338200 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης / Τμ.1ο Νομικών Υποθέσεων / Α.Ε.Α. με θέμα 

«Χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης αστυνομικού προσωπικού».

Στο ανωτέρω έγγραφο διευκρινίζεται ότι :
  1. Από τη γραμματική ερμηνεία της παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 καθίσταται σαφές ότι η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την εβδομάδα που γεννάται το δικαίωμα λήψης της και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες) επιτρέπεται συμψηφισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων και χορήγησή τους εντός της εβδομάδας που γεννήθηκε το δικαίωμα λήψης της δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης.
  2. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης στο αστυνομικό προσωπικόαποτελούν κανόνες δημόσιας τάξης, από τις οποίες δεν μπορεί να αποκλίνει η Διοίκηση.
  3. Στις περιπτώσεις που η Διοίκηση αρνείται να συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή της ως αυτή εκτίθεται ανωτέρω και προβαίνει στη χορήγηση μίας μόνο εκ των δύο δικαιούμενων ημερησίων αναπαύσεων κατά τη 12η-15η ημέρα, το αστυνομικό προσωπικό δύναται, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου να κάνει αυτοδίκαιη χρήση της δεύτερης οφειλόμενης ημερήσιας ανάπαυσης, με μόνη υποχρέωση την υποβολή αναφοράς - γνωστοποίησης προς την Υπηρεσία του.
Καλούμε τα μέλη μας να περιφρουρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, για τη θέσπιση των οποίων δόθηκε μεγάλος αγώνας από την Ομοσπονδία μας, υποβάλλοντας άμεσα και απαρέγκλιτα αναφορά-γνωστοποίηση αυτοδίκαιης χρήσης οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων προς τις Υπηρεσίες τους, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
Υπενθυμίζουμε στις Διοικήσεις Αξιωματικών τις υποχρεώσεις τους ως αυτές ανακύπτουν από το Π.Δ. 394/2001 και αναμένουμε πλήρη συμμόρφωση, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε στην άσκηση όλων των πρόσφορων νόμιμων μέσων για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των μελών μας, συμπεριλαμβανομένου και της προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Επισυνάπτουμε υπόδειγμα αναφοράς – γνωστοποίησης αυτοδίκαιης χρήσης οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
6 9 7 7 5 0 0 3 7 4
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
6 9 7 4 3 2 9 9 7 6ΑΝΑΦΟΡΑ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Του Α.Γ.Μ. ___________________________________________________________

υπηρετών στο __________________________________________________________


ΠΡΟΣ


Τον κ. Διοικητή του ____________________________________________________


Αναφέρω ότι εργάσθηκα συνεχόμενα από την _______________ έως την _______________ συμπληρώνοντας εργασία πέραν των δεκαπέντε ημερών
α) χωρίς να λάβω ημερήσια ανάπαυση
ή
β) λαμβάνοντας μόνο μία ημερήσια ανάπαυση ήτοι την ________________ .

Σας γνωστοποιώ ότι θα κάνω χρήση του προβλεπομένου από το άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο στ’ του Π.Δ. 394/2001, δικαιώματος αυτοδίκαιης χρήσης
α) των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων την __________________________ .
ή
β) της δεύτερης οφειλόμενης ημερήσιας ανάπαυσης την ____________________ .

Κομοτηνή, _________________________

Ο Αναφέρων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.