.

ΝΙΜΤΣ: Όλα όσα αποκάλυψε ο οικονομικός έλεγχος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ΝΙΜΤΣ: Όλα όσα αποκάλυψε ο οικονομικός έλεγχος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος
Εκτός από τα ελικόπτερα και τα υποβρύχια, υπάρχουν και άλλες δικογραφίες ‘’ενδιαφέροντος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’ που πήραν το δρόμο αυτές τις ημέρες προς τα γραφεία του Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, και μάλιστα σημαντικές. Με μεγάλη καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, διαβιβάστηκε επιτέλους πριν από δέκα ημέρες από την Εισαγγελία του Στρατοδικείου Αθηνών στον Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς η δικογραφία που αφορά ένα άλλο νομικό πρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για το ΝΙΜΤΣ για το οποίο ο τότε ΥΕΘΑ Δημ. Αβραμόπουλος είχε διατάξει οικονομικό έλεγχο σε βάθος και μάλιστα, όπως και στην περίπτωση του ΜΤΣ, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ελέγχου και όχι όπως συνήθως γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι στο στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Ο οικονομικός έλεγχος αφορούσε, απ’ όσο μπορέσαμε να εξακριβώσουμε, την οικονομική χρήση του έτους 2012 του ΝΙΜΤΣ, αλλά αναγκαστικά επεκτάθηκε και σε προηγούμενα έτη, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου αλλά και λόγω της τραγικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η τήρηση των οικονομικών στοιχείων του ΝΙΜΤΣ, το σύστημα της λογιστικής του παρακολούθησης και η εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών του. Ο έλεγχος διήρκεσε έξι μήνες (Ιανουάριος – Ιούνιος 2013) και παρ’ όλο που τα επίπεδα συνεργασίας και παροχής στοιχείων από την πλευρά του επιθεωρούμενου ΝΙΜΤΣ ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, τα ευρήματα ήταν σημαντικά και ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Παραθέτουμε τα σημαντικότερα απ’ αυτά που καταφέραμε να μάθουμε:

--Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε ότι παρά την ύπαρξη λειτουργικών αναγκών διαρκείας στο ΝΙΜΤΣ, δεν φαίνεται να είχαν υπογραφεί συμβάσεις διαρκείας για τη συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 90% περίπου) των δαπανών. Δεν βρέθηκαν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών για την πλειονότητα των προμηθευομένων υλικών (υγειονομικά, φαρμακευτικά, γενικό υλικό, τεχνικής φύσεως,). Επίσης για κάθε κατηγορία υλικού δεν προέκυψαν στοιχεία έρευνας αγοράς για την πλειοψηφία των υλοποιημένων δαπανών. Φαίνεται έτσι ότι για την πλειοψηφία των προμηθευομένων υλικών ακολουθούνταν διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (και μάλιστα κατεπείγουσας), σε συνδυασμό με κατάτμηση δαπανών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση για να καταλάβει κανείς ότι σ’ ένα νοσοκομείο οι ανάγκες έχουν πάγιο χαρακτήρα για μια μεγάλη κατηγορία αναλωσίμων υγειονομικών και φαρμακευτικών υλικών.

--Διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιολογητικά των δαπανών είχαν μεγάλη χρονική απόκλιση σε σχέση με το χρόνο έκδοσης των εντολών προμήθειας και την προμήθεια του υλικού. Σε ορισμένες δαπάνες υγειονομικού υλικού, μάλιστα, η έκδοση του τιμολογίου προηγείται της εντολής προμήθειας ή της ιατρικής γνωμάτευσης, δηλαδή των εγγράφων που δικαιολογούν την ανάγκη εισαγωγής του υλικού και την έκδοση των τιμολογίων.

--Σε αρκετές περιπτώσεις δαπανών υγειονομικού υλικού οι εντολές προμήθειας δεν ήταν πρωτότυπες, δεν εξατομίκευαν τις δαπάνες και αφορούσαν δαπάνες προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε και το φαινόμενο της μεταγενέστερης έκδοσης της εντολής προμήθειας σε σχέση με την έκδοση του τιμολογίου για την προμήθεια του υγειονομικού υλικού. Σε μεγάλο αριθμό των δαπανών προμήθειας υγειονομικού υλικού δεν κατέστη δυνατό να προσκομιστεί πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση δαπάνης, παρόλο που οι δαπάνες αυτές αφορούσαν την προμήθεια υγειονομικού υλικού σε χρέωση ασθενή. Σε αρκετές περιπτώσεις, επίσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην επισυνάπτονται στις δαπάνες οι ιατρικές γνωματεύσεις ή τα δελτία παραγγελιών υλικών, θεωρημένα και υπογεγραμμένα από τους Διευθυντές των κλινικών (όπως κανονικά θα έπρεπε).

--Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μηχανογραφημένα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών δαπανών έφεραν ημερομηνία έκδοσης προηγούμενων ετών, σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων της δαπάνης εξόδων, ενώ ταυτόχρονα η εντολή προμήθειας των υλικών έφερε χρόνο έκδοσης μεταγενέστερη των τιμολογίων και επιπλέον ήταν σε φωτοτυπία και δεν εξατομίκευε το υλικό. Σε άλλες περιπτώσεις η δαπάνη εξόδων δεν συνοδεύονταν από εντολή προμήθειας υλικών.

--Διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός δαπανών εξοφλούνταν κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλες χρονικά προγενέστερες, χωρίς να φαίνεται ότι υπήρχε γραπτή οδηγία ή διαταγή γι’ αυτό.

--Τα έτη 2010 έως 2012 δεν προγραμματίστηκε ούτε έγινε απογραφή φαρμακο‑επιδεσμικού υλικού. Επίσης, στη διαδικασία διάθεσης φαρμάκων, το νοσοκομείο και το φαρμακείο του δεν τηρούσαν τη διαδικασία που επιτάσσεται από τον κανονισμό οικονομικών υπηρεσιών του ΝΙΜΤΣ και αντί να συντάσσονται σε ημερήσια βάση από τις κλινικές οι ατομικές συνταγές προς το φαρμακείο με βάση τη διάγνωση ασθενείας και τις εντολές των γιατρών, το φαρμακείο τύπωνε μία φορά το μήνα τις ατομικές συνταγές και τις έστελνε στις κλινικές για υπογραφή και εκ των υστέρων καταχώρηση της διάγνωσης. Έτσι το λογιστήριο δεν ενημέρωνε καθημερινά το φύλλο νοσηλείας για το κόστος των φαρμάκων που είχαν χορηγηθεί στον ασθενή και έπρεπε να τιμολογηθούν στον ασφαλιστικό φορέα και σχεδόν πάντοτε ο ασθενής ελάμβανε εξιτήριο χωρίς το νοσοκομείο να είναι σε θέση να γνωρίζει την απαίτηση που είχε γι’ αυτόν τον ασθενή από τον ασφαλιστικό του φορέα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι σε ποσοστό 95% περίπου τα φαρμακευτικά υλικά έτους 2012 καταγράφηκαν με μεγάλη καθυστέρηση στο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης αποθεμάτων φαρμακευτικού υλικού. Το σύνολο των συνταγολογίων του πρώτου τετραμήνου 2013 που βρέθηκαν στο αρχείο του φαρμακείου δεν είχαν θεωρηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ, δεν ήταν δε υπογεγραμμένα ούτε από τα λοιπά αρμόδια όργανα του νοσοκομείου. Επίσης σε ποσοστό 50% τα συνταγολόγια των κλινικών δεν είχαν υπογραφεί από τον υπόλογο της κλινικής του νοσοκομείου η οποία είχε ζητήσει το φαρμακευτικό υλικό και ο οποίος το παραλάμβανε. Διαπιστώθηκαν ομοίως διαφορές στις καταναλωθείσες ποσότητες μεταξύ αυτών που γράφονται στα συνταγολόγια και αυτών που γράφονται στα πρωτόκολλα καλής διάθεσης φαρμάκων. Η επιτροπή του 2012 για την καλή διάθεση φαρμάκων και την ύπαρξη ή όχι των ανάλογων συνταγολογίων, φαίνεται ότι συστάθηκε τυπικά και ουδέποτε έλεγξε τα συνταγολόγια. Η επιτροπή του πρώτου τετραμήνου 2013, παρόλο που προσπάθησε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον έλεγχο, αφού το μεγαλύτερο μέρος των συνταγολογίων δεν έφερε υπογραφές.

-- Για τον Ιανουάριο 2011 διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα διαθεσίμων περί το 1,5 εκατομ. ευρώ (τόσο σε μετρητά όσο και στα ποσά σε τράπεζες). Επίσης σχεδόν κάθε μήνα προέκυπτε ασυμφωνία μεταξύ λογιστηρίου και κεντρικού ταμία, την οποία κανείς δεν διερευνούσε, ενώ τουλάχιστον κατά τα έτη 2010 – 2012 ποτέ δεν είχε υπάρξει συμφωνία μετρητών ταμείου και αντίστοιχου λογιστικού υπολοίπου.

--Στα λογιστικά βιβλία του ιδρύματος απεικονίζεται (και μάλιστα σε λογαριασμό για χρεώστες ενοικίων…) μία απαίτηση ύψους περίπου 1.9 εκατομ. ευρώ από την 731 Διοικ. Στρατιωτικών Έργων, η οποία δεν υφίσταται.

--Συγκεκριμένος λογαριασμός των οικονομικών καταστάσεων του ιδρύματος στον οποίο τον Δεκ. του 2011 εγγραφόταν ποσό άνω των 12 εκατομ. ευρώ, τον Δεκ. του 2012 εμφανίστηκε να περιέχει μόνο 44 χιλ. ευρώ, χωρίς γι’ αυτό να μπορούν να δοθούν εξηγήσεις. Επιπλέον τα λογιστικά υπόλοιπα άλλου λογαριασμού μεταβλήθηκαν μέσα σε μία ημέρα (και συγκεκριμένα μεταξύ 31 Δεκ. 2011 και 1ης Ιαν. 2012) κατά το ποσό των 4,7 εκατομ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει εάν οι χρεώστες είχαν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους. Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις δεν αναγράφονταν εκκρεμείς αγωγές σε βάρος του ιδρύματος ύψους άνω των 14,3 εκατομ. ευρώ (!) από διάφορες εταιρείες προμήθειας υγειονομικού υλικού, με τις μεγαλύτερες διεκδικήσεις να προέρχονται από δύο συγκεκριμένες εταιρείες ορθοπεδικών υλικών.

--Διαπιστώθηκε ότι η μηχανογραφική εφαρμογή με την οποία διεξάγεται η εσωτερική υπηρεσία του ΝΙΜΤΣ (το σύστημα ‘’SAP ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’ των στρατιωτικών νοσοκομείων), αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και με σημαντικό κόστος ετήσιας συντήρησης, στην περίπτωση του ΝΙΜΤΣ δυσλειτουργούσε κατά την επιθεώρηση και κατά τα τελευταία χρόνια πριν απ’ αυτήν. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι ο τρόπος που τηρούνταν τα λογιστικά βιβλία του ΝΙΜΤΣ μέσω της εφαρμογής αυτής, δεν παρείχε καμία διασφάλιση για τη μοναδικότητα, την ακρίβεια και την απαγόρευση καταχώρησης ετεροχρονισμένων λογιστικών εγγραφών, λόγω της μη ενσωμάτωσης στην εφαρμογή των προβλέψεων της ειδικής νομοθεσίας περί αυτών και της έλλειψης συντονισμού της μηχανογραφικής εφαρμογής με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΝΙΜΤΣ και της απεικόνισης των προβλέψεών της στην εφαρμογή.

Και όλ’ αυτά τη στιγμή κατά την οποία οι διοικήσεις του ΝΙΜΤΣ έχουν απαλλαγεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο μόλις μέχρι το 1992, ενώ δεν φαίνεται να έχουν υποβληθεί απολογιστικά στοιχεία για έλεγχο για τα έτη 1993 – 1996 και 2004 – 2011, ενώ και οι οικονομικές καταστάσεις του ΝΙΜΤΣ προς το εποπτεύον Υπουργείο φημολογείται ότι ήταν λανθασμένες επί σειρά ετών, τόσο όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία όσο και τα πάγια και την περιουσιακή διάρθρωση του ιδρύματος.


#onalert.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.