.

Συνάντηση Α.Ε.Π.Α.Π.Σ. με τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για τα ασφαλιστικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας και τη συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της 60ης και 61ης σειράς Πυροσβεστών ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Συνάντηση Α.Ε.Π.Α.Π.Σ. με τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για τα ασφαλιστικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας και τη συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της 60ης και 61ης σειράς Πυροσβεστών

AΝΕΞΕΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τα ασφαλιστικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας και επίδοση αιτήματος στον κ. Στρατουλη με θέμα ''Αποκατάσταση και συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της 60ης και
61ης σειράς Πυροσβεστών'' 


Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρη ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο ΡΩΜΑΝΙΑ συναντήθηκαν αντιπροσωπείες από τους Κατσαμάγκα Ιωάννη Πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ, Φωτόπουλο Χρήστο πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, Σταθόπουλο Δημήτριο Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ, Τάσο Μανιάτη Γ.Γ. της ΕΑΠΣ και Σαιτάκης Πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ προκειμένου να εκφράσουν την ανησυχία τους για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος και ειδικότερα για την μη αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων και των δυσλειτουργιών που έχουν προκληθεί από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις τους πριν και μετά από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Όπως μας διαβεβαίωσαν προφορικά, αλλά και γραπτώς με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε σήμερα από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Η Κυβέρνηση
1. Θα δώσει νέα προθεσμία μέχρι 31-10-2015 για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Νόμου 4281/2014 για τα ασφαλιστικά ταμεία τους και ότι θα συνεχίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα τον διάλογο με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, ώστε να προωθηθεί η κατάργηση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης.
2. Θα προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του δείκτη βιωσιμότητας στις εφάπαξ παροχές τους, η οποία, εάν εφαρμοζόταν, θα οδηγούσε σε μειώσεις τους από 30% έως 80%».
Κατόπιν τούτων, οφείλουμε να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή απόφαση που θα αμφισβητούσε τις ρητές αυτές δεσμεύσεις, θα εκληφθεί από την πλευρά μας ως εμπαιγμός και αφερεγγυότητα έναντι του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Επίσης από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ Σταθόπουλο Δημήτριο και Γ.Γ. της ΕΑΠΣ Τάσο Μανιάτη επιδόθηκε κοινό αίτημα ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ στον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλήσεων κ. Δημήτρη Σρατούλη με Θέμα : ''Αποκατάσταση και συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της 60ης και 61ης σειράς Πυροσβεστών ''.


ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ 7/06/2015
Προς : 1 .Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούση
2.Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτριο Στρατούλη
Κοιν:. 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσο Μαυρόπουλο
2. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Θέμα: ''Αποκατάσταση και συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της 60ης και
61ης σειράς Πυροσβεστών''.Κύριοι Υπουργοί
Σας αποστέλλουμε αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα προκειμένου να αποκατασταθεί μία αδικία σε μεγάλο αριθμό Πυροσβεστών με την χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών αναλόγων προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησης της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και στο χρονοεπίδομα.


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΘΕΜΑ : « Αποκατάσταση και συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της
60ης και 61ης σειράς πυροσβεστών».
Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρούμε μια περιληπτική αναφορά σε μια αδικία που έλαβε χώρα από την πολιτεία σε παρελθόντα χρόνο και εξακολουθεί να μην έχει ανακτηθεί στο σύνολο της.
Η αιτούμενη από μέρους μας αποκατάσταση αφορά το τρόπο που υλοποιήθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Δ. Τ. που προκηρύχτηκε με την 5896Φ300.2/22.2.1989 Απόφαση του Υπουργού Δ. Τ.
Συγκεκριμένα μετά την προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού προέκυψε πίνακας (550) επιτυχόντων Πυροσβεστών (ΦΕΚ 39/13-6-1989) που δεν υλοποιήθηκε, λόγω αλλαγής της κυβέρνησης που είχε προκηρύξει τον διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες του ανωτέρω πίνακα υποβλήθηκαν ακόμη και σε υγειονομική εξέταση μετά από πρόσκληση του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώματος στις 05/07/1989.
Μολονότι οι θέσεις ήταν κενές η τότε κυβέρνηση δεν προχώρησε στην πρόσληψη με την δικαιολογία ότι είχαν ανασταλεί οι προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα, ενώ γεγονός είναι πως το προσωπικό που έως την 18-5-1989 είχε αποδεδειγμένα επιλεγεί ή είχε υποβληθεί στις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες εξαιρέθηκε της απαγόρευσης που θέσπισε η 68/1-6-1989 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως δέχθηκε και το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με πλήθος αποφάσεων στην συνέχεια .
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα που δεν έγινε η πρόσληψη των πυροσβεστών που αναφερόταν στο πίνακα επιτυχόντων ( ΦΕΚ 39/13-6-1989 ) έγινε το 1991 νέος διαγωνισμός και πρόσληψη πυροσβεστών χωρίς να γίνει μνεία των λόγων που καθιστούσε ανενεργό τον πίνακα επιτυχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού που είχε προκηρυχτεί με την 5896Φ300.2/22.2.1989 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, περιφρονώντας έτσι και τη Δικαιοσύνη.
Τελικά η πρόσληψη έγινε τον Ιούλιο του 1994 όπου επήλθε τμηματική πρόσληψη διακοσίων (200) πυροσβεστών (60η σειρά) και άλλων εκατόν εβδομήντα (170) τον Δεκέμβριο του 1994 (61η σειρά) σύνολο 370.
Επιλεκτικά στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που έγινε το1991 συμπεριλήφθησαν περίπου (150) πυροσβέστες που ήταν και στον πίνακα επιτυχόντων του ΦΕΚ 39/ 13-6-1989 και έλαβαν εκ νέου μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία του 1991. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που το 1994 δεν προσήλθαν προς κατάταξη το σύνολο από τους πυροσβέστες (550) που συμπεριλαμβανόμαστε στο ( ΦΕΚ 39/13-6-1989 ).
Παρόμοια αντιμετώπιση με την πρόσληψη των πυροσβεστών του 1989 έτυχαν και οι μισοί (800 περίπου) από αντίστοιχο διαγωνισμό για την πρόσληψη αστυφυλάκων που προκηρύχτηκε με την 6000/2/10στ/11.1.89 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρόσληψη του συνόλου των επιτυχόντων θα γινόταν σε δύο χρονικές περιόδου, πριν επέλθει εκλογική περίοδος προσλήφθηκαν οι μισοί ενώ για τους υπολοίπους μετά την εκλογική περίοδο. Επειδή όμως εκλέχτηκε άλλη κυβέρνηση επιφυλάχθηκε όμως η ίδια αντιμετώπιση με τους επιτυχόντες πυροσβέστες του 1989.
Όπως συνάγετε από τα παραπάνω στοιχεία η κατά πέντε (5) χρόνια καθυστέρηση της πολιτείας να τους προσλάβει ως όφειλε σύμφωνα με 5896Φ300.2/22.2.1989 Απόφαση του Υπουργού Δ.Τ. και σε εκτέλεση του ( ΦΕΚ
39/13-6-1989 ) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τους αλλά σε λόγους που δεν χρήζουν ερμηνείας στο παρόν αίτημα μας.
Διακαώς για αντικειμενικούς λόγους αλλά και ηθικής τάξης μέσω εσάς επιδιώκουμε την επίλυση ενός προβλήματος που θα ανακουφίσει μεγάλο αριθμό πυροσβεστών - αστυνομικών χωρίς σημαντική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Κράτους γιατί πολλοί έχουν ξεπεράσει τότε το όριο ηλικίας κατάταξης με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να κλείσουν συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας.
Η σημερινή κυβέρνηση σύμφωνα με τα εξαγγελλόμενα αλλά και την στάση της προς αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων που χρίζουν ανάκτησης και αποκατάστασης αδικιών που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν μας εμπνέει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει η βούληση για εξεύρεση ουσιαστικής και εφαρμόσιμης λύσης του
προβλήματος.
Κατά το παρελθόν μετά από μεμονωμένα αιτήματα πυροσβεστών αναγνωρίσθηκε η αδικία της ετεροχρονισμένης πρόσληψης των επιτυχόντων πυροσβεστών στο διαγωνισμό 5896Φ300.2/22.2.1989 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αλλά οι νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν τέτοιες και οικονομικά δυσβάστακτες ως προς την ανταποδοτικότητά τους.
Ενδεικτικά στο Νόμο 3075/2002 άρθρο 5 &2 αναφέρεται ότι δύναται να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας ή την κλήση προς κατάταξη μέχρι τον διορισμό ή την κατάταξη με την καταβολή του συνόλου των εισφορών από τους ιδίους.
Των όρων της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης δεν έκανε χρήση εξ όσον μπορούμε να γνωρίζουμε κανένας πυροσβέστης που θα μπορούσε να υπαχθεί λόγω του ότι η καταβολή του συνόλου των εισφορών από τους ιδίους υπολογίζεται στο 30% επί του μισθού.
Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι μεγάλος αριθμός πυροσβεστών εργαζόταν και απέδιδε εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το επίμαχο χρονικό διάστημα, κάνοντας χρήση της προτεινόμενης ρύθμισης οι εισφορές που είχαν καταβάλει θα παραμένουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που είχαν καταβληθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τον τρόπο υπολογισμού καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για αναγνώριση άλλων χρόνων (στρατός, σπουδές) προτείνουμε την καταβολή του ποσοστού 6,67% επί των αποδοχών για τα πέντε χρόνια που παρά την θέληση και την υπαιτιότητα μας βρισκόμαστε εκτός Πυροσβεστικού Σώματος .
Το ζητούμενο είναι με την καταβολή των εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών να αναγνωρισθεί το επίμαχο χρονικό διάστημα από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας έως την οριστική κατάταξη ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και επίσης να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος που αναλογεί.
Παρακαλούμε για την δική σας στήριξη και προώθηση του αιτήματος καθ όποιον τρόπο εσείς κρίνετε και στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παροχή στοιχείων.

Από την Γραμματεία της ΑΕΠΑΠΣ
Τάσος Μανιάτης                                Σιμιτσής Δημήτρης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.