.

Προτάσεις Α.Ε.Π.Α.Π.Σ ''Περί Πολτικής Προστασίας'' ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Προτάσεις Α.Ε.Π.Α.Π.Σ ''Περί Πολτικής Προστασίας''


Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με τον όρο πολιτική προστασία νοείται ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντός τους από καταστροφές ή από φαινόμενα – συμβάντα μεγάλης έκτασης και έντασης. Η λειτουργία της πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες πρόληψης , ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης-ανασυγκρότησης ώστε να μετριασθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Η πολιτική προστασία σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και ιδίως με τις πολιτικές για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια,. Αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες από διάφορα πεδία και χρειάζεται ανάλογη διαθεσιμότητα πόρων.
Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας και η υλοποίησή του απαιτούν πολιτική δέσμευση, θεσμική ρύθμιση και κοινωνική συμμετοχή. Διαμορφώνεται δε, στο πλαίσιο της υφιστάμενης οργάνωσης του κράτους και πρέπει να μετέχουν σ΄ αυτόν η δημόσια διοίκηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι πολίτες.
Η πολιτική προστασία αποτελεί ένα υποσύστημα της Δημόσιας Διοίκησης που η λειτουργία του δεν περιορίζεται στο πεδίο δράσεων και αρμοδιοτήτων ενός συγκεκριμένου Υπουργείου ή Φορέα/Οργανισμού αλλά απαιτεί συνήθως τη συνέργεια πολλών παραγόντων τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού της όσο και στο επίπεδο εφαρμογής της.

Στη χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3013/2002 και 4249/2014 η έγκριση του εθνικού σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας της χώρας αποτελεί αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία συμμετέχουν οι Υπουργοί των περισσότερων Υπουργείων της εκάστοτε Ελληνικής Κυβέρνησης.
Παρόλα αυτά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) που καλείται να εφαρμόσει μέσω του επιχειρησιακού της σχεδιασμού με κύριο φορέα το Πυροσβεστικό Σώμα, τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της χώρας, δεν υπάγεται στην κεντρική κυβέρνηση, η στο πρώτο τη τάξει Υπουργείο, αλλά στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και ΠΡΟ.ΠΟ αποτελώντας έτσι μοναδική πρωτοτυπία.
Εάν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα στους σεισμούς της Κεφαλονιάς, τις πλημμύρες στη Δυτική Αθήνα, καθώς και τις δασικές πυρκαγιές του περασμένου έτους θα θυμηθούμε τον πρωθυπουργό κ. Αλ. Τσίπρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και τον τέως πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά (Κεφαλονιά) να προσπαθούν να συντονίσουν τις δράσεις των αρμόδιων φορέων προς αντιμετώπιση της κατάστασης.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης και επανεξέτασης του θεσμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) της Ελλάδας ως προς την υπαγωγή της στην κεντρική διακυβέρνηση της Χώρας ανάλογα με τη δομή του κυβερνητικού σχήματος . Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία σε Ιταλία και Μ. Βρετανία.
  -Στην Ιταλία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών ή ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζουν πολιτικές ΠΠ ενώ το συντονισμό όλων των υπηρεσιών έχει το Τμήμα ΠΠ, που υπάγεται απευθείας στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών.
  -Στη Μ. Βρετανία η Γραμματεία Πολιτικών Απρόβλεπτων Καταστάσεων (CCS) υπάγεται απευθείας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις περιοχές Αγγλίας και Ουαλίας.
Και στις δύο περιπτώσεις η γενική αρχή είναι ότι η κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση καταστροφών πρέπει να παραμένει σε τοπικό επίπεδο και μόνο σε περιπτώσεις γενικευμένων καταστροφών δικαιολογείται συντονισμός σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.
Ειδικότερα για το Ιταλικό μοντέλο Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής:
  -Πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης/ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co- operation and Development/ OECD ), η οποία αξιολογώντας το Ιταλικό μοντέλο της Πολιτικής Προστασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θεωρείται περίπτωση για μελέτη ( case study ) και για την οργάνωση και άλλων συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. ( OECD , 2010)
  -Οι επαρχίες (αντίστοιχες των Ελληνικών Περιφερειακών Ενοτήτων) είναι αρµόδιες για την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων σύµφωνα µε τα περιφερειακά και τα εθνικά σχέδια. Σε κάθε επαρχία υπάρχει ένας Προϊστάμενος του αντίστοιχου τμήματος ΠΠ ο οποίος είναι ανώτερος ή ανώτατος Αξιωµατικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας . Είναι διορισµένος από την κεντρική κυβέρνηση, επιβλέπει την υλοποίηση των δράσεων σε επαρχιακό επίπεδο και εξασφαλίζει την συµµετοχή των κεντρικών και περιφερειακών δοµών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει την αρμοδιότητα να κατευθύνει τα µέσα πολιτικής προστασίας. Επίσης η αναβάθμιση των εθελοντικών ομάδων με νέα εγγραφή στο μητρώο Π.Π. με κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, η στελέχωση και η ουσιαστική λειτουργία του γραφείου Τύπου της Π.Π. και ο εκσυγχρονισμός του ΚΕΠΠ ως συντονιστικού βραχίονα της μέσα από το Ενιαίο Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) και η ανάδειξη της Γ.Γ.Π.Π. ως ελεγκτικός μηχανισμός, σε Επιτελικό – Διοικητικό και Οικονομικό στο Τομέα Πρόληψης – Καταστολής, των φορέων Π.Π. και δή όλων των βαθμών Τ.Α. είναι ορισμένα πού επείγουν.

Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα, με το πλήθος αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, αποτελεί σήμερα τον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας με συνεχή , αδιάλειπτη και αυξημένη ετοιμότητα στην υπηρεσία του Έλληνα Πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος. Η οργανική και ισότιμη συνύπαρξη του με την Γ.Γ.Π.Π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την από κοινού εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας στο πεδίο αρμοδιότητας του.

#WWW.AEP.GR

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.