.

Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015 ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 


 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του από 22-04-2015 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 πργ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), του άρθρου 6 πργ. 1 του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35), των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 πργ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), των άρθρων 5, 7, 9, 10 πργ. 1 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από το άρθρο 56 πργ. 9(α) και (β) του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο 33 πργ. 3(α) και (γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), του άρθρου 33 πργ. 4 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), των άρθρων 1 και 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170), του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20), του Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) και της αριθμ. Υ92/20-02-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 285). 

                                                                              Ο Διευθυντής Αρχιπλοίαρχος 

                                                                                    Λ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Κ. 

Με το από 22-04-2015 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 πργ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), του άρθρου 6 πργ. 1 του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35), των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 πργ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), των άρθρων 5, 7, 9, 10 πργ. 1 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από το άρθρο 56 πργ. 9(α) και (β) του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο 33 πργ. 3(α) και (γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), του άρθρου 33 πργ. 4 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), των άρθρων 1 και 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170), του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20), του Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) και της αριθμ. Υ92/20-02-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 285): 

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2015, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 07 Απριλίου 2015 πρακτικό του, ως ακολούθως: 

Α. Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 


 Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Προακτέων» 
01. Μόζας Χρυσόστομος του Αθανασίου (Α.Μ. 1135) 
02. Χαραλαμπίδης Γαβριήλ του Χριστόδουλου (Α.Μ. 1136) 
03. Μανούσος Αντώνιος του Ιάσονος (Α.Μ. 1137) 
04. Τσαγκάρης Θεόφιλος του Σακελλάριου (Α.Μ. 1139) 
05. Δελημιχάλη Τατιάνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1141) 
06. Αντωνάκου Βασιλική του Νικολάου (Α.Μ. 1142) 
07. Νικολάου Ιγνάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1143) 
08. Χασανίδης Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 1144) 
09. Παρίσης Γαρύφαλος του Αθανασίου–Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1145) 
10. Κυριακίδης Ευθύμιος του Σωκράτη (Α.Μ. 1146) 
11. Ανδριάνης Χρήστος του Αθανασίου (Α.Μ. 1147) 
12. Χριστοδούλου Δημήτριος του Παύλου (Α.Μ. 1149) 
13. Ψυρρή Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1150) 
14. Κάσση Βασιλική του Κυριακούλη (Α.Μ. 1151) 
15. Σκούρτας Φώτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1152) 
16. Νάννος Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1153) 
17. Παπαμιχάλη Αγγελική του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1154) 
18. Κύπρος Δημήτριος του Αστερίου (Α.Μ. 1155) 
19. Αργυρακοπούλου Αικατερίνη του Αγγελή (Α.Μ. 1156) 
20. Μαρνίκας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1157) 
21. Αλεξόπουλος Θωμάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1158) 
22. Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159) 
23. Κωστελίδης Χρήστος του Σάββα (Α.Μ. 1160) 
24. Σπυρόπουλος Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1161) 
25. Οικονομάκος Ιωάννης του Αλέξανδρου (Α.Μ. 1162) 
26. Πολυμερά Αικατερίνη του Θεόδωρου (Α.Μ. 1163) 
27. Τσακωνίτης Ξενοφών του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1164) 
28. Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166) 
29. Σταθοπούλου Παρασκευή του Αθανασίου (Α.Μ. 1167) 
30. Φώτου Λάμπρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1168) 
31. Παττακός Γεώργιος του Μαρίνου (Α.Μ. 1169) 
32. Καραντζιάς Σωτήριος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1170) 
33. Τσάλη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1171) 
34. Νομικός Νικόλαος του Βασιλείου (Α.Μ. 1172) 
35. Μαρωνίτης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1173) 
36. Φεργαδιώτης Βλάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1174) 
37. Παπαδεράκης Σταύρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1176) 
38. Παπαδάκη Αγγελική του Ιωάννη (Α.Μ. 1177) 
39. Παντιώρας Παντελής του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1178) 
40. Κούζιλου Σταυρούλα του Νικολάου (Α.Μ. 1179) 
41. Παπανικολάου Βασιλική του Θεοδώρου (Α.Μ. 1180) 
42. Λυκούδης Ανδρέας του Γρηγορίου (Α.Μ. 1181) 
43. Ιωάννου Σάββας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1182) 
44. Τασούλας Αλέξανδρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1184) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 
«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
Β. Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 


«Προακτέων» 
01. Τζαμαλή Ελισσάβετ του Πέτρου (Α.Μ. 44Τ) 
02. Λιγνού Μαρία του Νικολάου (Α.Μ. 45Τ) 
03. Λίλλης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 46Τ) 
04. Βελούδος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 48Τ) 
05. Γούσιας Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 49Τ) 
06. Πάγγος Απόστολος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 50Τ) 
07. Διαμάντης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 51Τ) 
08. Αλεξίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 52Τ) 
09. Σοφικίτης Ηλίας του Αθανασίου (Α.Μ. 53Τ) 
10. Κίντριλη Αθηνά του Ιωάννη (Α.Μ. 55Τ) 
11. Κρασιά Μαργαρίτα του Ρένου (Α.Μ. 56Τ) 
12. Νασκουδάκης Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 57Τ) 
13. Ζευγώλη Παρασκευή του Γεωργίου (Α.Μ. 58Τ) 
14. Τσαγγούρης Γεώργιος του Διονυσίου (Α.Μ. 59Τ) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
Γ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 


«Προακτέων» 
01. Ζώμπος Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1256) 
02. Μπαλόπητος Σπυρίδων του Ματθαίου (Α.Μ. 1257) 
03. Τρέσσος Ιωάννης του Φαίδωνα (Α.Μ. 1258) 
04. Κακαρούχας Σταύρος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1259) 
05. Δανδουλάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1281) 
06. Μόριτς Ελευθέριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1260) 
07. Ξάνθου Αικατερίνη του Νικολάου (Α.Μ. 1261) 
08. Κατσαφάδος Πέτρος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1262) 
09. Στάμου Δημήτριος του Αθανασίου (Α.Μ. 1263) 
10. Κραουνάκης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1264) 
11. Λελάκη Αναστασία του Ανδρέα (Α.Μ. 1265) 
12. Φλωράκη Αργυρώ του Ματθαίου (Α.Μ. 1266) 
13. Κουρούλης Στυλιανός του Παναγιώτη (Α.Μ. 1267) 
14. Καρλάφτη Χριστίνα του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1268) 
15. Φαβίου Σταματίνα του Παναγιώτη (Α.Μ. 1269) 
16. Μηλαθιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1270) 
17. Κυριακάκης Ιάκωβος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1272) 
18. Αλικάκος Πέτρος του Ηλία (Α.Μ. 1273) 
19. Μάνδραλης Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1274) 
20. Σουρούνης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1275) 
21. Κυριακόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 1276) 
22. Περάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 1277) 
23. Φτούλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1278) 
24. Σπυρίδων Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1279) 
25. Θεοδώρου Αντώνιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1280) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων»
Ουδείς 
Δ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς: 

Π ί ν α κ α ς Α΄


«Προακτέων» 
01. Πετράκη Διονυσία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 72T) 
02. Στρατογιάννης Δημήτριος του Γρηγορίου (Α.Μ. 73Τ) 
03. Παπαστέφανος Σεραφείμ του Σπύρου (Α.Μ. 74Τ) 
04. Μιχαλούδης Χαράλαμπος του Ιωάννη (Α.Μ. 75Τ) 
05. Πετράκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 76Τ) 
06. Ναζίρης Ιορδάνης του Αθανασίου (Α.Μ. 77Τ) 
07. Ανδρεάδης Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 78Τ) 
08. Μαραγκού Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 79Τ) 
09. Αθανασίου Ευστράτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 80Τ) 
10. Μόκα Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 81Τ) 
11. Μπούλα Λεμονιά του Μιχαήλ (Α.Μ. 82Τ) 
12. Κοτσιούρου Χριστίνα του Βασιλείου (Α.Μ. 83Τ) 
13. Ράμμου Μαρία-Αικατερίνη του Γεωργίου (Α.Μ. 84Τ) 
14. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 85Τ) 
15. Φλώρου Χρυσούλα του Νικολάου (Α.Μ. 86Τ) 
16. Κοντογεώργου Χρυσαυγή του Βασιλείου (Α.Μ. 87Τ) 
17. Αντωνίου Μαρία του Αθανασίου (Α.Μ. 88Τ) 
18. Καλπάκας Αθανάσιος του Χρήστου (Α.Μ. 89Τ) 
19. Μάργαρης Σπυρίδων-Διονύσιος του Ηλία (Α.Μ. 90Τ) 
20. Αθανασάτος Ιωάννης του Γερασίμου-Αντωνίου (Α.Μ. 91Τ) 
21. Τσεκούρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 92Τ) 
22. Παναγόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου (Α.Μ. 93Τ) 
23. Αλευρά Μαρία του Λυκούργου (Α.Μ. 94Τ) 
24. Ατσαλάκης Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 95Τ) 
25. Βούρος Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 96Τ) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
Ε. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικούς: 


Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Προακτέων» 
01. Μπάλλας Παναγιώτης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 18 Ο) 
02. Πεϊτζίκα Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ. 19 Ο) 
03. Παππά Ευαγγελία του Θωμά (Α.Μ. 20 Ο) 
04. Παϊζάνος Επαμεινώνδας του Αποστόλου (Α.Μ. 22 Ο) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
ΣΤ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Νομικούς: 


Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Προακτέων» 
01. Μπατσαρά Ελισσάβετ του Βασιλείου (Α.Μ. 01 Ν) 
02. Παπαδοπούλου Μελίνα του Βασιλείου (Α.Μ. 02 Ν) 
03. Βραχνή Γεωργία του Νικολάου (Α.Μ. 03 Ν) 
04. Μπλιούμη Ουρανία του Δημητρίου (Α.Μ. 05 Ν) 
05. Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη (Α.Μ. 06 Ν) 
06. Τσινοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 07 Ν) 
07. Παπαδοπούλου Δέσποινα του Κυριάκου (Α.Μ. 08 Ν) 
08. Μαντά Νίκη του Γρηγορίου (Α.Μ. 09 Ν) 
09. Κουκούμα Παναγιώτα του Ιωάννη (Α.Μ. 10 Ν) 
10. Τζαλαβρά Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 11 Ν) 
11. Μαστοροδήμος Κωνσταντίνος του Χρήστου (Α.Μ. 12 Ν) 
12. Σπηλιοπούλου Μαρία του Άγγελου (Α.Μ. 13 Ν) 
13. Μαρκάδα Στυλιανή του Ιωάννη (Α.Μ. 15 Ν) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
Ζ. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 


Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Προακτέων» 
01. Μπένος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1343) 
02. Τσελεγκίδης Κυριάκος του Γεωργίου (Α.Μ. 1344) 
03. Γιοβανίτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Α.Μ. 1345) 
04. Παριάρος Ματθαίος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1346) 
05. Ζαχαριάδης Φαίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1347) 
06. Χατζηθεοδωρίδης Παναγιώτης-Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 1348) 
07. Σωτηρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 1349) 
08. Κουρτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1350) 
09. Τσιαούσης Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1351) 
10. Τσουκάρη Άρτεμις του Ευστρατίου (Α.Μ. 1352) 
11. Αφεντή Ιωάννα του Γιάγκου (Α.Μ. 1353) 
12. Μέλλου Βαΐτσα-Μαρία του Ναπολέοντα (Α.Μ. 1354) 
Π ί ν α κ α ς Β΄ 


«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 
Ουδείς 
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 


«Αποστρατευτέων» 
Ουδείς 
                                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


                                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
                                                                               ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
#limenikadromena.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.