.

'Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί'... ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

'Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί'...            Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί....


"Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα"...ΠΡΟΣ:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΚΟΙΝ.:
1. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
3. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/Α.Ε.Α.
4. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
  ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ευεργετημάτων στα μέλη οικογενειών των αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, που τραυματίζονται θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής».
 ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. 104 από 19-4-2013 επιστολή μας, που αναφερόταν στο αντικείμενο του θέματος.
            β) Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/108/οικ. 14544 από 23-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Κύριε Υπουργέ,


Με την ανωτέρω [α] σχετική, παρακαλέσαμε όπως ενεργήσετε, μέσω των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου, αφενός για την άμεση εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3387/2005, προς δε και των ομοίων το άρθρου 18 του Ν. 3448/2006, από τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού μελών της οικογένειας αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος ή στο δημόσιο σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας αυτού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. Με την ενέργειά μας αυτή αποσκοπούμε στην έγκαιρη, αν είναι εφικτό, παροχή πληρέστερης προστασίας των μελών των οικογενειών των θυμάτων του καθήκοντος αστυνομικών και πυροσβεστών, προς δε και στην άμεση εκπλήρωση του ιδιαίτερου ηθικού χρέους της Πολιτείας έναντι αυτών, καθόσον, μετά από ένα τέτοιο θλιβερό συμβάν, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, δεν διασφαλίζεται ο επέκεινα βιοπορισμός της οικογένειας του αποβιώσαντος «κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας» και «ένεκα αυτής» αστυνομικού, ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα.
Την ίδια επιστολή απευθύναμε και προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να θέσουμε το ζήτημα και ειδικότερα το θέμα της «επικαλούμενης», λόγω μνημονίων, απαγόρευσης προσλήψεων/διορισμών στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Δημόσιο, δεδομένης της μέχρι σήμερα άρνησης των Υπηρεσιών να προβούν στις οφειλόμενες ενέργειες για πρόσληψη ή διορισμό των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
Για εμάς, ως αιρετούς εκπροσώπους των χιλιάδων μελών μας, αλλά, στην περίπτωση αυτή, και των συναδέλφων μη μελών μας και των οικογενειών τους, που «παθαίνουν» τα πάνδεινα μετά από μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή τους, δεν γεννάται κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι πρόκειται για εξαιρετικές, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά και στο κείμενό τους, διατάξεις, με τις οποίες αντιμετωπίζεται κοινωνικά και πολιτικά αυτό το μείζον σημασίας ζήτημα, στις οποίες (διατάξεις) περιλαμβάνεται και ειδική ρύθμιση που επιβάλει την πρόσληψη μέλους οικογένειας θύματος στην Ελληνική Αστυνομία ή το διορισμό του ως υπαλλήλου στο Δημόσιο, κατ΄ απόκλιση από επιτακτικούς κανόνες δημόσιας τάξης (ΓνμΝΣΚ 75/2012).


Κύριε Υπουργέ,
               Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ευαισθητοποιημένο προφανώς περισσότερο από το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ουδείς ασχολήθηκε με αυτό το «ήσσονος σημασίας» ζήτημα, μας απάντησε με το [β] σχετικό έγγραφό του,ότι ο αριθμός των προσλήψεων και διορισμών προσωπικού, κατά τα έτη 2011 έως 2016, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα προς διορισμό ή πρόσληψη μέλη οικογενειών αστυνομικού προσωπικού που «έπαθε» κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, δεν μπορεί μεν να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο: ένας διορισμός/πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού, αλλά η ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης και προσωπικού αυτής της κατηγορίας (μελών των θυμάτων) εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας και των Υπηρεσιών του, καθόσον πρέπει να μεριμνήσουν να συμπεριληφθούν και τέτοιοι δικαιούχοι στην απόφαση κατανομής επί του συνολικού αριθμού των προσλαμβανόμενων, που θα ζητήσουν να εκδοθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, εντός βεβαίως των πλαισίων του ανωτέρω προβλεπόμενου λόγου.
               Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες σας κ. Υπουργέ οφείλουν να μεριμνήσουν και για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων, που προβλέπουν τα ίδια ζητήματα για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να μην γίνεται διάκριση των δικαιούχων και του χρόνου εντός του οποίου ασκείται το σχετικό δικαίωμα και για το σύνολο των ένστολων.   
             
  Κύριε Υπουργέ,
               Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και, εφόσον εκτιμάτε, όπως και εμείς, ότι το ζήτημα αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, φρονούμε ότι πρέπει να δώσετε τις απαιτούμενες οδηγίες σε κάθε αρμόδιο, να ενεργήσει άμεσα, ενόψει προσλήψεων προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΜΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣπηγή:sefeaa

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.