.

Αναφορά Βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, για αποκατάσταση νομιμότητας στην επαγγελματική εξέλιξη αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Αναφορά Βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, για αποκατάσταση νομιμότητας στην επαγγελματική εξέλιξη αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό:
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Η βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΚΜ Χαραλαμπίδου Δέσποινα και Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία κατέθεσαν αναφορά με την επιστολή υπ' αρ. πρωτ. 235/2013 της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, στην οποία εκφράζει την διαμαρτυρία της σχετικά με την παράνομη ανατροπή της αρχαιότητας κατά την εξέλιξη αξιωματικών. Συγκεκριμένα αιτούνται την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος για την αποκατάσταση της επαγγελματικής αδικίας και την προαγωγή όσων αποφοίτων σειράς 2001 του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων δεν έχουν ακόμη προαχθεί στον βαθμό Αστυνόμου Α΄, την στιγμή που οι συνάδελφοί τους, απόφοιτοι νεότερης σειράς (2002) της Σχολής Αξιωματικών προήχθησαν ήδη τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και όπως μας ενημερώσετε για αυτές.

Ακολουθεί συνημμένη η ανακοίνωση


28 .11.2013
Οι καταθέτουσες βουλευτές
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 5995/1995
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 12 Τ.Κ. 54623 & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326
Τ.Κ. 54121 THΛ 2310-525510 FAX 2310-539900


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 235/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013ΠΡΟΣ:
1) Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
2) Κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
3) Κ. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
4) Κ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΟΙΝ.:

1) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
2) Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
3) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΕΡΑΡΧΙΑ – ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Μ.Α. (ν.δ. 649/1970­)
ΣΧΕΤ.: Π.Δ. 24/1997

Σας αναφέρουμε ότι με το σχετικό προεδρικό διάταγμα την 6 Αυγούστου 2013 προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ 124 Αστυνόμοι Β’ γενικών καθηκόντων, οι οποίοι εξήλθαν από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 2002, προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Από την άλλη όμως, μία (1) σειρά αξιωματικών γενικών καθηκόντων του ν.δ. 649/1970 απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) ως Υπαστυνόμοι Β΄ του έτους 2001, οι οποίοι είναι μόλις είκοσι επτά (27) σήμερα με τους βαθμούς είτε του Αστυνόμου Β’ είτε του Αστυνόμου Α’, έχουν υποστεί, οι μισοί από αυτή τη σειρά μία μεγάλη αδικία, αφού ανετράπη η αρχαιότητα και η ιεραρχία, μεταξύ των ανωτέρω, δηλαδή της σειράς 2001 Υπαστυνόμων Β΄ του ν.δ. 649/1970 του Τ.Ε.Μ.Α., με τη σειρά 2002 Υπαστυνόμων Β΄ της Σχολής Αξιωματικών.
Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 5 του π.δ. 24/1997 ορίζει με σαφήνεια ότι «Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών είναι πάντοτε αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α., οι οποίοι απέκτησαν το βαθμό τους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Ειδικότερα, οι Αστυνόμοι Β΄ της Σχολής Αξιωματικών θεωρούνται αρχαιότεροι έναντι των ενωρίτερα προαχθέντων ομοιόβαθμων τους εκ του Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον αμφότεροι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος». Δηλαδή, η σειρά αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α αποφοίτησης έτους 2001, οι οποίοι προήχθησαν το έτος2004 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, και το έτος 2008 στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄,είναι σε κάθε περίπτωση, αρχαιότεροι έναντι των συναδέλφων τους αξιωματικών της Σχολής Αξιωματικών αποφοίτησης έτους 2002, οι οποίοι προήχθησαν το έτος 2005 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, και το έτος 2009 στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄.
Δυστυχώς, όμως, λόγω του μικρού αριθμού οργανικών θέσεων Αστυνόμων Α΄ του ν.δ. 649/1970 του Τ.Ε.Μ.Α. που είναι μόλις 46 θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2800/2000, η εν λόγω σειρά αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2001, προήχθη μόνο κατά ένα μέρος στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, σχεδόν οι μισοί περίπου, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2013 (συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη Διαύγεια,τελευταία προαγωγή στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ της σειράς Τ.Ε.Μ.Α. αποφοίτησης έτους 2001 διατάχθηκε και πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο 2013), και όταν με το ως άνω π.δ., που υπογράφηκε την 6 Αυγούστου 2013 και με το οποίο προήχθησαν σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί της Σχολής Αξιωματικών σειράς αποφοίτησης έτους 2002 στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, δημιουργήθηκε μία παράδοξη ανατροπή της ιεραρχίας και αρχαιότητας, αφού: α) Ελάχιστοι Αστυνόμοι Β΄ του Τ.Ε.Μ.Α. σειράς 2001 παρέμειναν στο βαθμό τους και δεν προήχθησαν, όπως θα έπρεπε υποχρεωτικά να διατάξει η Διοίκηση, ανατρέποντας κατά «παράδοξο» και παράτυπο τρόπο την αρχαιότητα των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. β) Δημιουργήθηκε μία παράξενη υπηρεσιακή κατάσταση κατά την οποία, η σειρά του Τ.Ε.Μ.Α. σειράς αποφοίτησης έτους 2001, στην ουσία «κόπηκε και μοιράστηκε στα δύο» και τώρα ορισμένοι που προήχθησαν σε Αστυνόμοι Α΄, μέχρι και το μήνα Μάιο 2013 λόγω κάλυψης κενής οργανικής θέσης, είναι αρχαιότεροι και δεν έχει παρατηρηθεί καμία καταστρατήγηση, από τους Αστυνόμους Α΄ της Σχολής Αξιωματικών σειράς αποφοίτησης έτους 2002, που προήχθησαν το μήνα Αύγουστο 2013, ενώ ορισμένοι άλλοι προήχθησαν κατά τους φετινούς μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2013 (μόλις πριν από λίγες ημέρες) στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, δηλαδή αργότερα και μεταγενέστερα από την ημερομηνία προαγωγής των νεοτέρων τους, μέχρι πριν, αξιωματικών της Σχολής Αξιωματικών έτους αποφοίτησης 2002, ενώ κάποιοι, ακόμα και σήμερα, παρέμειναν στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, δημιουργώντας αισθήματα αδικίας, απογοήτευσης και ασάφειας σε εργασιακό επίπεδο ιεραρχίας, που γεννάει μία σειρά άλλων υπηρεσιακών προβλημάτων στις Υπηρεσίες.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του π.δ. 24/1997 ορίζεται, ρητά και κατηγορηματικά, ότι «Η κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη αρχαιότητα των αξιωματικών διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους…», ενώ αναφέρονται κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες ορίζονται κάποιες εξαιρέσεις εκτός από ορισμένες μεταβολές, όπως είναι π.χ.προαγωγή κατ’ εκλογή σε χρόνο προγενέστερο των κατ’ αρχαιότητα, κρίσης παραμενόντων στον ίδιο βαθμό, κρίσης Αστυνομικών Υποδιευθυντών που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεως, προαγωγής κατ’ εξαίρεση κτλ, οι οποίες δεν ισχύουν για την προκειμένη περίπτωση που σας περιγράφουμε. Επίσης, στο άρθρο 3 του π.δ.24/1997 αναλύεται η έννοια της ιεραρχίας, όπου αναφέρεται ότι «οι ομοιόβαθμοι αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητά τους, έχουν την ιδιότητα του αρχαιότερου ή νεότερου, εάν δε, συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξαρτήσεων, η αρχαιότητα έχει ισχύ βαθμού». Δηλαδή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου π.δ. ορίζεται ότι η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού τηρεί επετηρίδες αξιωματικών γενικών καθηκόντων (1) αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών και (2) Αποφοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, οπότε υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές επετηρίδες ανάλογα με τη Σχολή προέλευσης, η ιεραρχία και η αρχαιότητα ισχύουν ανεξαιρέτως και πάντοτε ως γενικές αρχές στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα μεταξύ όλων των αξιωματικών, ιδιαίτερα αυτών των γενικών καθηκόντων. Έτσι, πάντοτε, η σειρά αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. ακολουθεί στην ιεραρχία, την ίδια αντίστοιχη ημερολογιακή σειρά της αξιωματικών της Σχολής Αξιωματικών, με την οποία αποφοίτησαν στο ίδιο ημερολογιακό έτος, και επίσης, λόγω των ισχυουσών διατάξεων του π.δ. 24/1997, προάγονται μαζί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, και όταν προαχθούν όλοι της Σχολής Αξιωματικών σε Αστυνόμους Β’, προάγονται και αυτοί στον ίδιο βαθμό, κατά το άρθρο 42 παράγραφο 2 του ως άνω π.δ., οπότε, σίγουρα φέτος στις κρίσεις Αστυνόμων Β΄ για Αστυνόμοι Α΄ του Τ.Ε.Μ.Α. καταστρατηγήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να αρθεί με την έκδοση νέου π.δ. με τη νέα διαταγή προαγωγής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 40 παράγραφος 6 του ως άνω π.δ., που ορίζει ότι οι αξιωματικοί του Τ.Ε.Μ.Α. δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, εάν δεν έγινε έναρξη προαγωγής των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, οι οποίοι απόκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Δηλαδή, πράγματι η αντίστοιχη ημερολογιακή σειρά της Σχολής Αξιωματικών του έτους 2001 έχει προαχθεί στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ από πέρυσι, το Καλοκαίρι του 2012, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να προαχθεί η ημερολογιακή σειρά του Τ.Ε.Μ.Α. του έτους 2001 στο βαθμό του Αστυνόμου Α’.
Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί, ότι όλα σχεδόν τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία προάγονταν η επόμενη σειρά αξιωματικών της Σχολής Αξιωματικών στο βαθμό τους Αστυνόμου Α΄, γινόταν το νόμιμο και αυτονόητο, ήτοι προάγονταν όλη η προηγούμενη ημερολογιακή σειρά αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ καθ΄ υπέρβαση, για την πιστή εφαρμογή της νομιμότητας. Φέτος, για άγνωστους λόγους δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο παρατηρήθηκε αυτή η αδικία και στην ουσία, παράτυπα, ο αρχαιότερος έγινε νεότερος και δημιουργήθηκε αυτή η άνιση και άδικη κατάσταση. Η τυχόν επίκληση ότι δεν υπάρχει κενή οργανική θέση δεν ισχύει, αφού όλα τα προηγούμενα έτη, εφαρμοζόταν αυτή η διαδικασία, καθόσον δεν προβλέπεται, πουθενά στην ισχύουσα νομοθεσία, να προάγεται νεότερος από αρχαιότερο αξιωματικό, εκτός των περιπτώσεων με τη διαδικασία της επ’ανδραγαθίας ή με την αθλητική επίδοση, ή των εξαιρέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του π.δ. 24/1997.
Επειδή, αυτή η αδικία αφορά μόλις περίπου δώδεκα (12) αξιωματικούς της σειράς του Τ.Ε.Μ.Α. αποφοίτησης του έτους 2001, αλλά και λόγω του ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία αξιωματικών του ν.δ. 649/1970, ανήκουν μόλις περίπου 800 αξιωματικοί σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση, αγωνίζονται καθημερινά, μαζί με όλους τους υπόλοιπους αστυνομικούς, για την άψογη εκτέλεση της αποστολής τους και την εμπέδωση της ασφάλειας, με την παροχή καλύτερης αστυνόμευσης, παρακαλούμε όπως διατάξετε την άμεση και οριστική διευθέτηση του ζητήματος, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι ως κατηγορία αξιωματικών του ν.δ. 649/1970 Τ.Ε.Μ.Α., το ισχύον σύστημα μισθολογικών προαγωγών του Ν. 2838/2000 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3016/2002, είναι διαφορετικό και υποδεέστερο από αυτό των υπόλοιπων αξιωματικών της Σχολής Αξιωματικών και των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από Ανώτατη Σχολή Α.Ε.Ι. - στην ουσία έχει πολύ μικρή οικονομική διαφορά από το σύστημα μισθολογικών προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων -οπότε, σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία και το Δημόσιο, μόνο οφέλη έχει από την περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της κατηγορίας αξιωματικών, που προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς και οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, χωρίς να δύνανται να προαχθούν σε κάποιο ανώτατο βαθμό, σε συνδυασμό βέβαια ότι, βάσει του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος μετεκπαιδεύονται μόλις τέσσερις (4) μήνες και κανονικά έπειτα ως μάχιμοι και έμπειροι αξιωματικοί, προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, εν αντιθέσει με τη Σχολή Αξιωματικών, που η εκπαίδευση είναι πολυετή, τρία (3) ή τέσσερα (4)έτη και έχει αυξημένο κόστος. Δηλαδή, οι συνάδελφοι αξιωματικοί του Τ.Ε.Μ.Α., προερχόμενοι από το χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό, με πολυετή υπηρεσία και σχετική εμπειρία, σίγουρα αξίζουν μία καλύτερη αντιμετώπιση και ενδεχομένως αξιοποίηση της γνώσης τους, οπότε απαιτείται όπως επιλύσετε άμεσα την ανωτέρω αδικία, η οποία αφορά πολύ μικρό αριθμό αξιωματικών, περίπου δώδεκα (12) και φροντίσετε όπως να μην επαναληφθεί. Εξάλλου, στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, η Υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, όλους τους αστυνομικούς, στη δύσκολη αποστολή τους, οπότε το ισχύον σύστημα εξέλιξης και προαγωγής, σε κάθε βαθμό, ιδιαίτερα στους αξιωματικούς, για τη διασφάλιση της ιεραρχίας που είναι απαραίτητη για το Σώμα, απαιτείται να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
6976518061 6979972444

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.