.

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ...!! ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ...!!

Aνακοίνωση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αστυνομικών Αθήνας(Α.Π.ΑΣ.Α.)

Την ώρα που πολύς λόγος γίνεται για την εφάπαξ χορήγηση ενός 500αρικου και για τους δικαιούχους αυτού,αποκαλύπτεται πως με το προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο δρομολογείται  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  κοινωνικών πόρων προς τα ταμεία μας. Μετα την μείωση παροχών που ήδη έχουμε υποστεί,την αναντιστοιχη αύξηση εισφορών και τα κουρέματα των αποθεματικών θεωρούμε πως πρόκειται για ένα ακόμη χτύπημα που οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση των ασφαλιστικών μας ταμειων.

Συγκεκριμενα από 1.7.2014, καταργούνται:

1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του ποσοστού 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εσόδων από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 3938/2011(Α.61). Στο ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόμου.

2. Η απόδοση στο ταμείο Αρωγής υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, των  ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(Α.63), όπως ισχύει. Σαν ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3.To πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(A’ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «το Μετοχικό ταμείο στρατού περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68%»
5. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Α.Ν. 884/1937(A.387), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 1169/1981(A.180).
....................
10. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των περ. γ, δ, ε και ια, της παρ. 2, του άρθρου 24, του ν. 2145/1993(Α.88), εκ του Δημοσίου, αποδόσεις από τα εισπραττόμενα κατά την παρ. 1, του ιδίου άρθρου, ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ’ αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας.
.................................................
Εφεξής τα έσοδα αυτά εισπράττονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3425) και αποτελούν δημόσια έσοδα.


Ως Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αστυνομικών καλούμε τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και κυρίως την Ομοσπονδία μας [ΠΟΑΣΥ] σε ανάληψη δραστικών πρωτοβουλιών για τη ματαίωση αυτών των σχεδιασμών που ουσιαστικά οδηγούν στη μη βιωσιμότητα των ταμείων με ανεπίστρεπτες συνέπειες για όλους μας. Οι κοινωνικοί πόροι αντιστοιχούν σε υπερεργασία μας και θεσμοθετήθηκαν μετά από αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινηματος. Καλούμε την Ομοσπονδία μας να μας υπερασπιστεί απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση που μας στοχοποιει,μας λοιδορεί και μας εμπαίζει.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.