.

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τελευταία ευκαιρία διάσωσης των ταμείων ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τελευταία ευκαιρία διάσωσης των ταμείων ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ

Αθήνα, 18-12-2014

                                    Δελτίο Τύπου                

Θέμα: Κατάθεση Τροπολογίας για την Παράταση των προθεσμιών του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014


Κατατέθηκε σήμερα 18-12-2014, στη Βουλή από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία, με θέμα την «Παράταση των προθεσμιών του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 έως 1-7-2015 και 30-6-2015 αντίστοιχα». Με την κατατεθείσα Τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να επιμηκυνθεί η προθεσμία που έχει δοθεί στους Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και στα Ταμεία των Κλάδων Προνοίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ μέχρι την 31η-12-2014, ώστε να αποφασίσουν την μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων του ταμείου, ή την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
Σκοπός της τροπολογίας είναι η χορήγηση στα Ταμεία ευλόγου χρόνου για την σύνταξη της απαιτούμενης αναλογιστικής μελέτης, η διαμόρφωση της οποίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι πραγματικός στόχος της Κυβέρνησης είναι να καταστήσει ανέφικτη τη σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης, ώστε να μπορέσει η Κυβέρνηση ανενόχλητη να βάλει χέρι στα εναπομείναντα αποθεματικά των ταμείων πριν αυτά κατορθώσουν να διαμορφώσουν εναλλακτικές λύσεις σωτηρίας των συντάξεων των ασφαλισμένων τους.
Για αυτό το λόγο, και παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό,  λίγα εικοσιτετράωρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας, ανακοινώθηκε χθες ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, εμπαίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το σύνολο των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Παράταση των προθεσμιών του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 έως 1-7-2015 και 30-6-2015 αντίστοιχα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

       Με τις διατάξεις του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προβλέπεται ότι από 1-1-2015 οι Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μεταξύ άλλων εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), εκτός αν μετατραπούν μέχρι την 31-12-2014 σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων του ταμείου.
Επίσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι Τομείς των Κλάδων Προνοίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ. μπορεί να μετατραπούν μέχρι την 31-12-2014 σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων του ταμείου.
Το ύψος του δικαιούμενου κατά περίπτωση εφάπαξ των ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ. προσδιορίζεται, μετά την κατάθεση του ν. 4281/2014, στη Βουλή σύμφωνα και με τη ρήτρα «διασφάλισης του αξιόμαχου» των Σωμάτων, για τον καθορισμό της οποίας παρέχεται στη παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 εξουσιοδότηση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Χωρίς τη ρήτρα αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση που βαρύνει το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ. από την καταβολή εφάπαξ. Ως εκ τούτου, καθίσταται δυσχερής η ακριβής αποτύπωση των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων στην αναλογιστική μελέτη και συνεπώς στην διατύπωση της γνώμης των οργανώσεων των ασφαλισμένων.
Κατόπιν αυτού και με δεδομένο ότι οι όποιες αποφάσεις αναφορικά με την προοπτική των ταμείων είναι αναμφίβολα καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των ασφαλισμένων, είναι αναγκαίο να παρασχεθεί εξάμηνη παράταση των προθεσμιών του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 έως 1-7-2015 και 30-6-2015 αντίστοιχα, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την έκδοση της ΚΥΑ, που θα περιλαμβάνει τη ρήτρα «διασφάλισης του αξιόμαχου» των Σωμάτων, και να εκδηλωθούν οι περαιτέρω ενέργειες που θα καθορίσουν την πορεία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ..

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 21
  1. Οι προθεσμίες του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 για την ένταξη των Τομέων των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) ή την μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, παρατείνονται έως την 1-7-2015 και 30-6-2015 αντίστοιχα.
  2. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 για την μετατροπή των Τομέων των Κλάδων Προνοίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ. σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης παρατείνονται έως την 30-6-2015.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς
Δημήτρης Στρατούλης
Αλέξης Μητρόπουλος
Γιώργος Βαρεμένος
Θοδωρής Δρίτσας
Νίκος Συρμαλένιος
Χαρά Καφαντάρη
Μαρία Διακάκη
Στάθης Παναγούλης

                                        Το Γραφείο Τύπου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.