.

Δελτίο τύπου της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού ΣώματοςΗ ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4249/2014Αρ. Πρωτ. : 3440 // 03-12-2014
Σχετ. : Η από 21-11-2014 συνάντησή μας
Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν οι αλλαγές που φρονούμε ότι θα πρέπει να γίνουν στον πρόσφατο Ν.4249/2014, για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Όπως σας επισημάναμε για τα συγκεκριμένα είχαμε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες μας και στις συναντήσεις με την τότε πολιτική ηγεσία και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου κληθήκαμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Συγκεκριμένα:
 1. Στο χαρακτήρα του πυροσβεστικού προσωπικού θα πρέπει να ληφθεί η σημαντική απόφαση και να επιλυθεί η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού, καταργώντας την κατηγορία των ΠΠΥ και εντάσσοντας στο πυροσβεστικό προσωπικό και θα πρέπει να συμπληρωθεί η κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις πραγματικά εποχικές επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΣ.
 2. Η σύσταση του μοντέλου δύο Υπαρχηγών, όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου, εισήγαγε ένα ιεραρχικό μοντέλο δοκιμασμένο στο παρελθόν για λίγο χρόνο και καταργημένο ως αποτυχημένο. Η διοικητική αυτή μορφή επίσης δεν υπάρχει στα έτερα ΣΑ, δεν εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, ενώ περιπλέκει την πορεία της διοικητικής καθημερινότητας. Η πρόταση συνίσταται στην κατάργηση του ενός Υπαρχηγού – Αντιστρατήγου.
 3. Πρέπει να καταργηθεί ο Συντονιστής Υποστήριξης, θεσμός άγνωστος και με αναντιστοιχία σε άλλα Σώματα και επανέλθει στη θέση του ο θεσμός του Προϊσταμένου του Επιτελείου με το βαθμό του Υποστρατήγου. Παράλληλα θα πρέπει να επανασυσταθούν οι δύο Προϊστάμενοι των δύο Κλάδων Υποστήριξης και Επιχειρήσεων, με μεταφορά σε αυτές των δύο Αρχιπυράρχων από τους προβλεπόμενους στους Διευθυντές Διευθύνσεων.
 4. Από τις έξι (6) υπερ-διευθύνσεις, θα πρέπει να αποσπαστεί το αντικείμενο της υγείας και ασφάλειας και της πληροφορικής και να συσταθούν σε ξεχωριστές διευθύνσεις, αυτές της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προσωπικό.
 5. Η εισαγωγή του θεσμού των τριών Συντονιστών Επιχειρήσεων – Υποστρατήγων, όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου παραμένει ακόμα άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η καινοφανής σύλληψή του, χωρίς προηγούμενο και αντιστοιχία σε κανένα άλλο Σώμα, όπως το είχαμε επισημάνει προ της ψηφίσεως του Νόμου, επιβεβαιώθηκε και στην εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο επίπεδο Διοίκησης, ουδέν προσέφερε. Η πρότασή μας είναι η κατάργηση του θεσμού και η επαναφορά του δοκιμασμένου θεσμού των δύο Γενικών Επιθεωρητών – Αντιστρατήγων, Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αντίστοιχα και η επαναφορά του Διοικητή ΠΕΠΥΔ –Υποστρατήγου στην Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα.
 6. Χωρίς καμία μελέτη και αναγκαιότητα, περικόπηκε ο καταληκτικός βαθμός των συναδέλφων Αξιωματικών ΕΥ Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών. Η πρόταση είναι να επανέλθει καθότι είναι κατάφωρο άδικο για την προσφορά των συγκεκριμένων συναδέλφων.
 7. Παρά την θετική πρόθεση για τον εκσυγχρονισμό της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρχήν υποβαθμίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών (Δοκίμων Ανθυποπυραγών), με πλήρη αναντιστοιχία με τις υπόλοιπες Σχολές των ΕΔ και ΣΑ. Επίσης το όλο εγχείρημα, οπισθοδρομείτε καθώς προβλέπεται στο Νόμο να χρησιμοποιείται ως δομή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Π.Δ. 174/1983 που είναι πεπαλαιωμένο και για το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές προκειμένου να το τροποποιήσουν. Οι περισσότερες οργανωτικές ρυθμίσεις του Νόμου είναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίησης και των βασικών δομών της και τα υπόλοιπα περί λειτουργίας της Ακαδημίας, θα πρέπει να εισαχθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν με Π.Δ. ή Υ.Α.
 8. Η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Πυροσβεστών από το νέο σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
 9. Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.
 10. Για τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη διασύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπαγωγή στο ΥΠ.ΕΣ.
 11. Καθιερώθηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Επιθεώρησης του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο όμως ως μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές δομές ελέγχου, (Εσωτερικές Υποθέσεις ΕΛΑΣ, Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, Τακτική Ελληνική Δικαιοσύνη) διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. Άρα θα απασχοληθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ιδιαίτερη αναγκαιότητα, αφού η δικαιοδοσία τους βρίσκεται και στις προαναφερόμενες Αρχές.
 Κύριε Υπουργέ,
Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν ακόμα και μια σειρά ακόμα από προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Νόμου, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, και όπως το πράξατε για τα αντίστοιχα ζητήματα της ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει μετά από πρωτοβουλία σας, να γίνει μια ευρεία τροποποίηση και για τα ζητήματα του ΠΣ.
Οι υστερήσεις στην υλοποίηση των διατάξεων του Ν.4249/2014

 

Aρ. Πρωτ. : 3433 // 02-12-2014
Σχετ. : Η από 21-11-2014 συνάντησή μας
Προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια
Κύριε Υπουργέ
Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν ο πρόσφατος Ν.4249/2014, για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. και της ΓΓΠΠ, τόσο τα θετικά του, που τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς ακόμη, μήνες μετά την ψήφιση του, δεν έχουν υλοποιηθεί, όσο και αυτά, για τα οποία είχαμε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες μας, που δυστυχώς δε εισακούστηκαν.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του Νόμου που μέχρι σήμερα, εννέα μήνες μετά δεν έχουν υλοποιηθεί:
1- Δεν έχει εκδοθεί από εσάς η προβλεπόμενη απόφαση για τη διαδικασία βεβαίωσης προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Επίσης δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση, δική σας και του Υπουργού Οικονομικών, για το ύψος του προστίμου που αναλογεί και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
2- Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού απόφαση δική σας και του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό του ειδικού παραβόλου υπέρ δημοσίου, που εισπράττεται για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων.
3- Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζεται το πυροσβεστικό προσωπικό που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4- Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού δική σας και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής Γραμματείας Δασών που αφορούν:
     α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές
    β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
5- Δεν έχει εκδοθεί η απόφασή σας, με την οποία ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας 112
6- Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση του νέου εκπαιδευτικού πυροσβεστικού συστήματος.
Το πλέον όμως σημαντικό, είναι όμως ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, τα θετικά του Νόμου και συγκεκριμένα:
1- Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προεδρικό διάταγμα που να ρυθμίζει θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
2- Δεν έχει εκδοθεί με από κοινού πρότασή δική σας και του Υπουργού Οικονομικών, το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νέου θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
3- Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις δικές σας και των συναρμοδίων Υπουργών για τη λειτουργία του Αστυνομικού Φαρμακείου που θα εξυπηρετεί και το πυροσβεστικό προσωπικό, εν ενεργεία και εν συντάξει.
Αναφορικά με τις προτάσεις μας για την ανάγκη τροποποίησης του Ν.4249/2014, θα σας αποστείλουμε νεότερο έγγραφο με τις προτάσεις μας.


Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Αρ. Πρωτ. : 3431 // 30-11-2014
Σχετ. : Η από 21-11-2014 συνάντησή μας
Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β.Κικίλια
 Κύριε Υπουργέ
Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ. Όπως μας δηλώσατε και εμείς από την πλευρά μας υπερθεματίσαμε, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει την αδικία, την αναξιοκρατία, γεγονότα αυταπόδεικτα, μιας και η πλειονότητα των αδικηθέντων συναδέλφων, προσφεύγοντας στην Ελληνική Δικαιοσύνη δικαιώνονται.
Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για την προώθηση των αρεστών της επιλογών και σαφώς στη διάβα των έντονων πολιτικών παθών επέτρεψε σε «εξω-υπηρεσιακά δεδομένα» να υπεισέλθουν στην υπηρεσιακή ζωή και να στρατεύσουν τις επιλογές των προαγωγών και κρίσεων σε «χρωματικές επιλογές».
Από το 1992 που έλκει την γέννησή του το θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, υπήρξε το αίτημα του εκσυγχρονισμού τους.
Από το 1996, που ιδρύθηκε η ΕΑΠΣ κατ’ έτος μονότονα καταγγέλλει τη διαδικασία προαγωγών. Παράλληλα πολλάκις εκπρόσωποί της συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, χωρίς ποτέ να υπάρχει κατάληξη με πολιτική βούληση για αλλαγές. Οι παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν, τουλάχιστον να είναι κοινοποιήσιμη στον ενδιαφερόμενο η έκθεση αξιολόγησής του και επίσης τουλάχιστον να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις – δικαιώσεις των συναδέλφων από τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια.
Έτσι επί πάνω από 20 έτη άπασες οι πολιτικές ηγεσίες διατήρησαν το αυτό σύστημα, προφανώς γιατί ήταν λειτουργικό γι’ αυτές. Άλλοτε με ευγένεια και κρατώντας τα προσχήματα, άλλοτε με εξόφθαλμες παρεμβάσεις και επιλογές, δημιούργησαν διοικητικές αρρυθμίες και το χειρότερο απογοήτευση σε δεκάδες στελέχη μας, ειδικά προς το τέλος της υπηρεσιακής προσφοράς του.
Εξέχως χαρακτηριστικό, που έχει γραφεί στα ιστορικά μελανά, ήταν η κρυφίως και αιφνιδιαστική «νομοθετική ρύθμιση του Π.Δ. 242/2007, όπου η τότε πολιτική ηγεσία εξεδύθη πλήρως προσχημάτων και προχώρησε σε κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ. χωρίς καν να συνταχθούν γι αυτούς νέες εκθέσεις ικανότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνεται και η επιλογή και αντίστοιχα παύση του Αρχηγού, όπου τείνει πλέον να γίνει άγραφος κανόνας, μετά από μια επιτυχημένη αντιπυρική χρονιά, όπου, μετά τις τελετές όπου του δίδονται τα ευχαριστήρια, να αποστρατεύεται εξ αιτίας άλλου λόγου και αιτίας, ως ένδειξη προφανώς μιας ιδιότυπης βράβευσής του.
Έτσι αισίως φθάσαμε στο 2014 με το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών του 1992, όπου επιτρέπει σήμερα να είσαι αρεστός και να προάγεσαι, αύριο να είσαι μη αρεστός και να μένεις στάσιμος ή να αποστρατεύεσαι.
Κύριε Υπουργέ
Δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε τις «πράγματι ρηξικέλευθές προθέσεις σας», για να κάνετε τη «διαφορά» και να κάνετε κρίσεις και προαγωγές δίκαιες, χωρίς την ανάγκη «μέσων». Παρότι από την ανάληψη των καθηκόντων σας πέρασαν αρκετοί μήνες και πλέον είμαστε κοντά στη διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών, χωρίς να έχει γίνει ουδεμία διαβούλευση και επεξεργασία, το φρέσκο και το δυναμικό της πολιτικής σας φυσιογνωμίας, όπως μας είπατε, μπορείτε αύριο κιόλας να πάρετε την πολιτική πρωτοβουλία.
Ανοίξτε το διάλογο αύριο και προ του τέλους του έτους, να έχουμε νέο, φρέσκο, αξιοκρατικό και διαφανή σύστημα κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών. Οι προτάσεις της Ένωσής μας σε αυτή την πρωτοβουλία σας, θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας, όπως ήταν πάντα σε όλους του διαλόγους που κληθήκαμε να συμμετάσχουμε, αν και κατέληξαν άκαρποι.
Ελπίζουμε εσείς να κάνετε τη διαφορά και να γίνουν πράξεις οι προθέσεις σας.


 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.