.

Με ένα κλίκ δακτυλοσκοπική εξακρίβωση ταυτότητας–ταυτοποίησης απέκτησε η ΕΛΑΣ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Με ένα κλίκ δακτυλοσκοπική εξακρίβωση ταυτότητας–ταυτοποίησης απέκτησε η ΕΛΑΣΑυτόματο σύστημα με το οποίο με ένα ...κλίκ θα μπορεί να γίνεται άμεσα δακτυλοσκοπική εξακρίβωση ταυτότητας–ταυτοποίησης ατόμου, απόκτησε η ΕΛΑΣ!

Πρόκειται περί ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), Πανελλαδικής Εμβέλειας, το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα
τα σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,
στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους
Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Τα οφέλη για την ασφάλεια και τον πολίτη

Το έργο - που ανέλαβε ελληνική εταιρία- έχει δύο κύριους στόχους:

- Πρώτον την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών Δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας
–ταυτοποίησης ατόμου και την Εξερεύνηση και Δακτυλοσκοπική έρευνα εγκληματιών, πάντα σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και λειτουργίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος.Και

-Δεύτερον τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το Υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Πλήρη διασύνδεση

Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών
που αφορούν όλες τις εγκληματολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Υπουργείου με τους συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το πλήρες πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα Κέντρο Δεδομένων και 198 περιφερειακά σημεία.
Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη “Police on line”, με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού, είτε εξωτερικού,όπως της INTERPOL, του EURODAC, τα Κεντρικά Συστήματα– Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ, το SIRENE (SIRPIT) και το EUROPOL.

Κόστος 7 εκ. ευρώ και από ΕΣΠΑ

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)» ορίζεται σε 19 μήνες και το συμβατικό τίμημα σε 6.848.506 χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για
λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική εταιρία SPACE HELLAS.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.