.

ΕΛ.ΑΣ:Τροπολογία για διαγωνισμούς και σίτιση προσφύγων στα κέντρα κράτησης ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛ.ΑΣ:Τροπολογία για διαγωνισμούς και σίτιση προσφύγων στα κέντρα κράτησης

ΕΛ.ΑΣ:Τροπολογία για διαγωνισμούς σίτισης προσφύγων


Με αυτό τον τρόπο  σκοπεύει το αρμόδιο υπουργείο να αντιμετωπίσει  δύο σοβαρά ζητήματα  που αντιπετωπίζει δηλαδή τις συμβάσεις προμηθειών συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως της καθαριότητας κτλ, για κάθε μια των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,και τη σίτιση των προσφύγων στα κέντρα κράτησης,  κατά παρέκκλιση κειμένων διατάξεων.
Ακολουθεί το δημοσίευμα του tovima.gr σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε προχθές στην Βουλή 


Μια σειρά από «εμπόδια» σχετικά με τους διαγωνισμούς και για τη σίτιση προσφύγων που βρίσκονται προσωρινά σε κέντρα κράτησης επιχειρεί να ξεπεράσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη tovima.gr.

Ωστόσο σημειώνεται ότι «από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, από τη σύναψη: α) συμβάσεων προμηθειών συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, για κάθε μια των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., κατά παρέκκλιση κειμένων διατάξεων και β) συμβάσεων από τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., για την αντιμετώπιση των εξόδων σίτισης των υπηκόων τρίτων χωρών, που παραμένουν προσωρινά σε αυτά. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού».

«Αποκέντρωση» για τους διαγωνισμούς

Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι«διενεργήθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης, ελαιολιπαντικών ο οποίος απέβη άγονος και αναμένεται η επανάληψη του. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας για όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, ανά την Επικράτεια και αναμένεται την 20/1/2016, η κατάθεση προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή / ών ελαστικών επισώτρων για το σύνολο του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ.»

Στην ίδια έκθεση τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή η ομαδοποίηση των αναγκών προμήθειας ειδών, υπηρεσιών και έργων και η σύναψη συμβάσεων και παρακολούθηση κεντρικά από το φορέα της ΕΛ.ΑΣ., κυρίως λόγω «της γεωγραφικής κατανομής των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Επικράτεια, της φύσης της αποστολής της ΕΛ. ΑΣ, ήτοι της λειτουργίας των Υπηρεσιών της επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όλο τον χρόνο, με συνέπεια να προκύπτουν συνεχώς προβλήματα διαθεσιμότητας των επιχειρησιακών μέσων, εξαιτίας της καταπόνησης τους, των έκτακτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που συνεχώς προκύπτουν (όπως αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές), της παλαιότητας, του όγκου και της πολυτυπίας του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και είναι κατανεμημένος σε όλη την Επικράτεια».

Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι «η διακοπή της προμήθειας τόσο των υγρών καυσίμων όσο και των λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, όπως π.χ. την ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου στόλου ή την αναστολή λειτουργίας μιας Αστυνομικής Υπηρεσίας, λόγω αδυναμίας επισκευής - συντήρησης ή αδυναμία προκληθεισών, από έκνομη ενέργεια, φθορών του ακινήτου όπου στεγάζεται».

Η πρόταση που κατατέθηκε στις 29/1/2016 μέσω της τροπολογίας που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Παν.ΚουρουμπλήΕυκλ.ΤσακαλώτουΝ.ΤόσκαΓ.Σταθάκη και Γ.Χουλιαράκη είναι η πρόσθεση παραγράφου στο άρθρο 132 του Ν. 4270/2014 που να λέει «σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υπουργείου ή από τον Φορέα της ΕΛ.ΑΣ. ( Ε.Φ. 07-410) ή μέχρι την σύσταση, καθορισμό και λειτουργία με Κ.Υ.Α., των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 20 & 21 του Ν.4281/2014 στον Ειδικό Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» , καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση, εκ μέρους τους, σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, για προϊόντα και υπηρεσίες που δύνανται να τύχουν ομαδοποίησης, (αντιμετώπιση των αναγκών προμηθειών, ειδών παροχής υπηρεσιών, άμεσης αποκατάστασης πάσης φύσεως φθορών, επισκευής συντήρησης οχημάτων, κτιρίων), παρέχεται για κάθε μια εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, η δυνατότητα υλοποίησης αυτών, τόσο με πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων ( 60.000 ) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ( 20.000 ) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για τους ΚΑΕ 0851, 0861, 0875, 1321, 1511, 1512 & 1919 μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από την Δ/νση Οικονομικών/ Α.Ε.Α».

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για προμήθειες σχετικά με «ειδικά ραδιοτηλεπικοινωνιακά συστήματα, πομποδέκτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, διόπτρες ημέρας και νύκτας, κάμερες ασφαλείας (θερμοκάμερες), ηχόμετρα, αλκοολόμετρα, οχήματα, πλωτά μέσα, εναέρια μέσα, όπλα και πυρομαχικά, εξομοιωτές και συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιμών, πληροφοριακά ολοκληρωμένα συστήματα, εξειδικευμένα λογισμικά, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων, παροχή υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, παροχή υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων».

 Ρύθμιση για τη σίτιση προσφύγων

Στην ίδια τροπολογία συμπεριλαμβάνεται και ρύθμιση «για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις».

Η πρόταση που κατατέθηκε από την κυβέρνηση αναφέρει ότι
«στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 116/1969 και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα και καλύπτεται από τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όμοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης».


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.