.

H ΠΟΑΞΙΑ για βαθμολόγιο- κρίσεις, παράλληλη επετηρίδα, επιλογή αρχηγού και ανθυπαστυνόμους ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

H ΠΟΑΞΙΑ για βαθμολόγιο- κρίσεις, παράλληλη επετηρίδα, επιλογή αρχηγού και ανθυπαστυνόμουςΣυνεδρίασε στις 5 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέματα ημερήσιας 
διάταξης:
α. Συζήτηση-Διαμόρφωση πρότασης της Ομοσπονδίας ενόψει της σχεδιαζόμενης τροποποίησης του πλαισίου διατάξεων θεμάτων Αξιολόγησης, Κρίσεων και Προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
β. Λήψη απόφασης για τη σύσταση ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
γ. Ενημέρωση για τις προοπτικές ίδρυσης επαγγελματικού ταμείου από την αναλογίστρια κα Μαριάννα ΑΝΥΦΑΝΤΗ.
δ. Συζήτηση για τις προοπτικές δημιουργίας συνομοσπονδίας με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. 
ε. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ. 

Κατά τη μακρά συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ όλων των μελών του, αρχικά τέθηκε προς προβληματισμό και λήψη αποφάσεων, το ζέον ζήτημα της τροποποίησης του ισχύοντος πλαισίου κρίσεων-προαγωγών των Αξιωματικών, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες της σχετική Επιτροπή στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία συμμετέχουμε.
Προς τούτο έγινε ενημέρωση από τον εκπρόσωπό μας Γ’ Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Δραγουδάκη, ο οποίος παρουσίασε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Επιτροπή, ήτοι η αλλαγή του τρόπου κρίσεων όσον αφορά στα ουσιαστικά προσόντα των κρινομένων, η επέκταση του χρόνου παραμονής στους κατεχόμενους βαθμούς των κατώτερων και ανώτερων Αξιωματικών του Σώματος, η θέσπιση παράλληλης επετηρίδας και η βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων καθώς και των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε κατ’ αρχήν το προτεινόμενο σχέδιο για τους χρόνους παραμονής στους κατεχόμενους βαθμούς και τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό, ενώ για την παράλληλη επετηρίδα, αποφασίστηκε να εισηγηθούμε την καθιέρωσή της στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου με τη θέσπιση όμως προϋποθέσεων ήτοι, της μη συμπλήρωσης 35 ετών υπηρεσίας στο Σώμα, της εκούσιας υπαγωγής του Αξιωματικού στην κατάσταση αυτή καθώς και του δικαιώματος της επανάκρισής του στις επόμενες κρίσεις. Με την πρόταση αυτή διαφώνησε ένα μέλος, που ζήτησε αντί της παράλληλης επετηρίδας, να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των ετών παραμονής στους βαθμούς του Αστυνόμου Α’ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή.


Όσον αφορά στα ουσιαστικά προσόντα, αποφασίστηκε να ζητηθούν σχετικές προτάσεις από τα μέλη μας έως τα μέσα της προσεχούς εβδομάδας, έτσι ώστε η Ομοσπονδία να διαμορφώσει συνολικότερη θέση που θα απηχεί τις απόψεις των μελών μας και θα κινείται στην κατεύθυνση των όσων διαχρονικά έχουμε υποστηρίξει, δηλαδή μεταξύ άλλων, την καλύτερη δυνατή αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας με θέσπιση διατάξεων για την επιλογή αρχηγού από ευρύτερη κοινοβουλευτική διαδικασία, την αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης με την καθιέρωση 100βαθμιας κλίμακας, την αιτιολόγηση όχι μόνο της κακής αλλά και της άριστης βαθμολόγησης, την καθιέρωση ελάχιστου χρόνου διοίκησης, ως προϋπόθεσης για την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό, την προσμέτρηση των επιστημονικών προσόντων κλπ.
Για το θέμα των Ανθυπαστυνόμων, αποφασίστηκε να προταθεί εκ μέρους μας, η προαγωγή όλων όσοι δεν είχαν ευνοϊκή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Νόμο 3809/2008 αφενός και αφετέρου να προταθεί ένας νέος τρόπος ανέλιξής τους, με βάση μόνο τα έτη παραμονής στον βαθμό και τη διασφάλιση καταληκτικού βαθμού που θα βελτιώνει τη θέση τους και θα κατοχυρώνει το ασφαλιστικό τους μέλλον.
Τέλος, όσον αφορά τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, η Ομοσπονδία θα στηρίξει τις προτάσεις τους, όπως μας έχουν υποβληθεί κατά τις συναντήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. 
Λήφθηκε επίσης ομόφωνα, απόφαση για την η σύσταση Ειδικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νέου Καταστατικού μας, με σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, αναφορικά με ζητήματα οικονομικά, ασφαλιστικά, θεσμικά και θέματα προσωπικού, καθώς επίσης η εκπόνηση μελετών, η κατάθεση σχεδίων νόμων και π.δ., η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς κ.λπ. 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Μαζαρακιώτης, τα υπόλοιπα δε μέλη θα ορισθούν, ύστερα από πρόταση των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Στη συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου Σωμάτων Ασφαλείας, ως επίσης και για την οικονομική κατάσταση του ΤΕΑΠΑΣΑ από την αναλογίστρια κα Μαριάννα Ανυφαντή , η οποία ορίστηκε και ως άμισθος σύμβουλος της Ομοσπονδίας για ασφαλιστικά –οικονομικά ζητήματα. 
Τελευταίο θέμα συζήτησης ήταν η προοπτική ίδρυσης Συνομοσπονδίας των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, για το οποίο το Δ.Σ. επιφυλάχθηκε να λάβει απόφαση, δεδομένης της σοβαρότητάς του και της αναγκαιότητας να υπάρξει συνεργασία με τους άλλους φορείς, εξέταση των θετικών ή και αρνητικών παραμέτρων μιας τέτοιας εξέλιξης και στη συνέχεια να ακολουθήσει η υιοθέτηση συγκεκριμένης πρότασης. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε ότι η άτυπη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου των Ομοσπονδιών έχει ουσιαστική συμβολή στον καθορισμό της αγωνιστικής μας δράσης και στη χάραξη κοινής αγωνιστικής πορείας όλων των ενστόλων. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας θα αγωνιστεί και θα στηρίξει μέχρι τέλους τα δίκαια των μελών μας ανεξαρτήτως βαθμού ή προέλευσης και σε οποιοδήποτε πεδίο δοκιμάζονται αυτά (μισθολόγιο, βαθμολόγιο, ασφαλιστικό, συνθήκες εργασίας κλπ). Η έως τώρα αγωνιστική μας διαδρομή και πορεία, αποτελεί εγγύηση για την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία αναδεικνύουμε και προβάλλουμε τις θέσεις μας, ευελπιστώντας ότι οι τεκμηριωμένες μας προτάσεις θα τύχουν της αναμενόμενης σοβαρής αντιμετώπισης εκ μέρους των κυβερνώντων. 
Επειδή σε κάθε περίπτωση οι εποχές είναι δύσκολες και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αφού η αστυνομία επιφορτίζεται διαρκώς με νέα σύνθετα προβλήματα, σας καλούμε να επιδεικνύεται το εύλογο ενδιαφέρον σας για τα κοινά και να είστε σε ετοιμότητα, διότι σύντομα απ’ ότι διαφαίνεται θα κληθούμε να διαδηλώσουμε εμπράκτως την αγωνιστικότητά μας για όλα τα προαναφερθέντα, εκκρεμή και ζέοντα ζητήματα.
Συνεχίζουμε με συλλογική Δράση - Ενωτικό Πνεύμα και Αγωνιστική Επαγρύπνηση


#akidapolice.blogspot.gr, bloko.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.