.

Γιατί δε «διαλύεται», αλλά αναβαθμίζεται η Άμεση Δράση: Ο μύθος και η πραγματικότητα ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Γιατί δε «διαλύεται», αλλά αναβαθμίζεται η Άμεση Δράση: Ο μύθος και η πραγματικότητα
 Tου αντιστράτηγου ε.α. Νίκου μπλάνη,
1. Διαβάζουμε τις «επαναστατικές ανακοινώσεις», ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιων συνδικαλιστών ( κυρίως υπηρετούντων στην Άμεση Δράση) και παρατηρούμε, ότι για άλλη μια φορά (κάπως όψιμα) δεν ξέφυγαν από τη νοοτροπία της «μαξιμαλιστικής», αλλά και συντεχνιακής αντίληψης και λογικής, επιχειρώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτοδραστηριοποίησης, αυτοπραγμάτωσης και ύπαρξής τους: «Διαλύεται η ΄Αμεση Δράση. Η μεγαλύτερη αστυνομική ανοησία (σ.σ.sic). Η ευθύνη θα βαρύνει ιστορικά την πολιτική και φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ». Είναι όμως έτσι;;; Τι γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του π.δ.7/2017;;; 
2. Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Δ.Α.) εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και έχει ως αποστολή τη συνεχή περιπολία και την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η Δ.Α.Δ.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως: 
α. Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης, 
β. Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης, 
γ. Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και 
δ. Κέντρο Επιχειρήσεων. 
3. Η Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα επιχειρησιακής δράσης, ως ακολούθως: 
α. 1ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 
β. 2ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, 
γ. 3ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
δ. 4ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 
ε. 5ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής. 
4. Η Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των σταθμών της Ομάδας ‘Ζ’ και των Ομάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα ως ακολούθως: 
α. 1ο Τμήμα Δικυκλιστών Ομάδας ‘Ζ’, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, 
β. 2ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 
γ. 3ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, 
δ. 4ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
ε. 5ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 
στ. 6ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής. 
5. Η σύνθεση των πληρωμάτων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Άμεσης Επέμβασης, ο καθορισμός των ειδικότερων τομέων δράσης αυτών, καθώς και ειδικότερα ζητήματα επιχειρησιακής τακτικής και δράσης, εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού τους ρυθμίζονται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, ο οποίος εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με μέριμνα του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
6. Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται σε: 
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση αλληλογραφίας, καθώς και τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών και 
β. Τμήμα Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία προσωπικού, τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, την προμήθεια και διανομή των εφοδίων, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στα οχήματα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, τα συστήματα συναγερμού, τους ασύρματους, τα κυκλώματα κλειστής τηλεόρασης και γενικά όλα τα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις της Δ.Α.Δ.Α. 
7. Το Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδιο για: 
α. την κατεύθυνση και το συντονισμό των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας, καθώς και όλων των πεζών και εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος ή επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων ή άλλων έκρυθμων καταστάσεων, πάντοτε υπό τον έλεγχο και την κατεύθυνση του έχοντος την ευθύνη λήψης των μέτρων. Επίσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες και 
β. την αξιολόγηση της δραστηριότητας των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και των δικύκλων της υπηρεσίας, σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητές της, τη μελέτη της εγκληματικότητας στις περιοχές δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων. 
8. Από τις αναφερόμενες ρυθμίσεις προκύπτει εναργώς και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι: 
α. Εξακολουθεί οργανωτικά η Δ.Α.Δ.Α. να λειτουργεί όπως και πριν ενιαία σε επίπεδο Διεύθυνσης. 
β. Καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα περιπολίας ( αυτοκίνητα ή δίκυκλα), αλλά και με βάση την περιοχή δικαιοδοσίας (τοπική αρμοδιότητα) και συνακόλουθα οι επιχειρησιακές δράσεις. 
γ. Ξεκαθαρίζουν οι ρόλοι και οι ευθύνες. 
δ. Διευκολύνεται ο συντονισμός και ο έλεγχος. 
ε. Θεσπίζεται Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης. 
στ. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν «λειτουργικό» και όχι «οργανωτικό» χαρακτήρα, όπως είχαν εκείνες του 1992-93. 
9. Συμπερασματικά, οι νέες διατάξεις δε «διαλύουν» την ΄Αμεση Δράση. Αντιθέτως την αναβαθμίζουν και ικανοποιούν όλες τις λειτουργικές ανάγκες, αφού «βάζουν» κανόνες, οριοθετούν τους ρόλους, τις προτεραιότητες και τις επιχειρησιακές δράσεις, προσδιορίζουν ευθύνες και καθιστούν ευκολότερο τον συντονισμό και τον έλεγχο. Κατά συνέπεια, οφείλουν άπαντες να παραμερίσουν τις προκαταλήψεις και να συμβάλουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και επιτυχία του εγχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να εγκαταλείψουν τις «υπερβολές» και τις «κακόπιστες ενέργειες». 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.