.

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (AKE) της Π. Πέρκα με θέμα: Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (AKE) της Π. Πέρκα με θέμα: Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίωνΣτην προκήρυξη του Yπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex παρατηρήθηκε ότι οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων.
Οι αποσπάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ειδική αποστολή και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex. Οι θέσεις είναι περιζήτητες. Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση διαδικασία χωρίς κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων.
Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών ιεραρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
1. Το Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατ' εφαρμογή των υπ' αριθμ. 1027/16/26-ιδ΄/16/06/2010 (Β΄ 845) και 1027/16/26-ιστ΄/12/09/2011 (Β΄ 2029) Κ.Υ.Α. εξέδωσε την υπ' αριθμ. 1533/20/1213797/ 11.06.2020 προκήρυξη για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex. Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή επιτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει των απαιτήσεων που έθεσε ο Οργανισμός της Frontex, των επιπλέον απαιτήσεων που έθεσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και των θετικών προτάσεων των υποψηφίων από τους Διοικητές Υπηρεσιών τους.
2. Επί του διαγωνισμού εξεδόθη η από 30/06/2020 Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και το υπ' αριθμ. έγγραφο 1533/20/1386542/01/07/2020 - πίνακας επιλεγέντων αστυνομικών που θα διατεθούν προς βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής & Ακτοφυλακής, για το έτος 2021.
3. Λόγω των ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσεων της Frontex και του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεισφοράς σε προσωπικό στην Frontex, η απόσπαση χαρακτηρίζεται ως ειδική αποστολή βάσει του άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄ 845). Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση, του άρθρου 2 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ, διαδικασία βάσει του άρθρου 3 παρ.16 της ανωτέρω ΚΥΑ. Στην κατά παρέκκλιση αυτή διαδικασία δεν προκύπτουν κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί μια βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων. Σε κάθε περίπτωση δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Πέραν των άλλων τίθεται και ζήτημα διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων (μιας και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις θα καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex).
4. Επί της ανωτέρω διαδικασίας παρατηρούνται κάποιες παρατυπίες:
Α) Δεν έχουν εκδοθεί πίνακες επιλαχόντων- Αναπληρωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Προκήρυξης και δεν κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψηφίους.
Β) Προκρίθηκε μικρότερος αριθμός επιτυχόντων, ογδόντα επτά (87) έναντι των αρχικώς προκηρυχθέντων ενενήντα (90).
5. Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Για όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των επιτυχόντων; Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σειρά επιτυχίας των προκρινόμενων; Πως εξασφαλίζεται η βασική διοικητική αρχή της αξιοκρατίας βάσει της κατά παρέκκλιση διαδικασίας που εφαρμόζεται για περιπτώσεις ειδικών αποστολών (άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ και άρθρο 3 παρ.16 της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄845) ; Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα που εξασφαλίζουν την προάσπιση του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος λόγω και της φύσεως της απόσπασης ως ειδική αποστολή;
2. Για ποιο λόγο δεν καλύφτηκαν και οι 90 θέσεις της προκήρυξης; Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν διαθέτει τα προσόντα κάλυψης των θέσεων που προκηρύχτηκαν;
3. Εξεδόθησαν πίνακες επιλαχόντων - αναπληρωματικών σύμφωνα με την παρ. 4 της Προκήρυξης; Kοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψήφιους;
4. Προτίθεται ο Υπουργός να διερευνήσει ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαδικασία και να εντάξει αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής στις αποσπάσεις ειδικών αποστολών;
Αιτούμαστε επίσης τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων - αναπληρωματικών, τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και την εισήγησή της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτριος
Γκιόλας Ιωάννης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσης - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σπίρτζης Χρήστος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.