.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα αμυντικά συστήματα ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα αμυντικά συστήματα6.3.2013 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς 
-Οικονομικών 
-Εθνικής Άμυνας 
Θέμα : Τι γίνεται επιτέλους με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ); 
Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) είναι κρατικός όμιλος εταιρειών, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 από την συγχώνευση των  
- «Α.Ε Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου» (ΠΥΡΚΑΛ), η οποία ιδρύθηκε το 1874 και δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή πυρομαχικών 
- «Ελληνική Βιομηχανία Όπλων ΑΕ (ΕΒΟ)», η οποία ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή όπλων φορητού οπλισμού, όλμων, οπλικών και πυραυλικών συστημάτων και πυρομαχικών.  
Ο όμιλος των ΕΑΣ ΑΒΕΕ αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της κατασκευής όπλων και πυρομαχικών με κύκλο εργασιών, που ξεπέρασε τα 30 εκ. ΕΥΡΩ το 2011. Παράλληλα, κατέχει σημαντική τεχνογνωσία, εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και μεγάλες κατασκευαστικές δυνατότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υλοποίηση το έτος 2008 επενδυτικού προγράμματος στα ΕΑΣ Αιγίου (ΕΒΟ), το οποίο αφορούσε στον εκσυγχρονισμό της μονάδας, με την αγορά σύγχρονων κέντρων κατεργασιών CNS (φρεζότορνοι και φρέζες), ύψους 14 εκατ. Ευρώ.  
Οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και οι από αυτές διορισμένες διοικήσεις συσσώρευσαν παθογένειες, οι οποίες, όμως, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και να οδηγήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της εταιρείας υπό δημόσιο έλεγχο. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αφενός μεν η συσσώρευση αποθεμάτων 5 φορές μεγαλύτερων από τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας, που αποτέλεσε πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από το 1984 και μετά, αφετέρου δε η αύξηση του δανεισμού κατά το χρονικό διάστημα 2006 – 2010 κατά 92,6%.  
Είναι επίσης χαρακτηριστικά τα εξής : 
(α) σύμφωνα με επίσημες οικονομικές αξιολογήσεις της εταιρείας που ολοκληρώθηκαν το έτος 2011, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθυστερεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα τροποποίησης συμβάσεων με τον όμιλο, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών 
(β) σύμφωνα με την Διοίκηση της εταιρείας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν καταβάλει τα οφειλόμενα στον όμιλο ποσά, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλει το ίδιο το Δημόσιο στον εαυτό του, αφού πρόκειται για εταιρεία που του ανήκει. Mε αυτή την ακατανόητη λογική το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί από μια εταιρεία, που του ανήκει, την καταβολή ποινικών ρητρών περίπου 600.000 ΕΥΡΩ! 
(γ) ο υψηλός δανεισμός της εταιρείας αναλώθηκε αποκλειστικά στην χρηματοδότηση του ετήσιου ταμειακού ελλείμματος και όχι στην χρηματοδότηση συγκεκριμένου παραγωγικού σχεδίου 
(ε) η εμπορική αξία ακινήτων στα οποία δεν υπάρχει καμία εργοστασιακή δραστηριότητα αποτιμήθηκε το έτος 2010 σε 50 εκ. ΕΥΡΩ, ενώ σύμφωνα με το μητρώο ακινήτων της εταιρείας η αξία των ακινήτων του ομίλου συνολικά  εκτιμήθηκε σε 324.254.877 ΕΥΡΩ. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα απολύτως σχέδιο για την αξιοποίησή τους υπέρ της χρηματοδότησης συγκεκριμένου παραγωγικού σχεδίου 
(στ) η εταιρεία εξακολουθεί να διεκδικεί δικαστικά από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό 632.590 ΕΥΡΩ από την φύλαξη και αποθήκευση για χρονικό διάστημα σχεδόν δέκα (10) ετών των εκρηκτικών, που κατασχέθηκαν στο πλοίο BALTIC SKY  
(ζ) εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο πότε τελικά ο όμιλος θα εισπράξει τα 360.398.052, 31 $ (περιλαμβανομένων τόκων), που οφείλει το ΙΡΑΚ στην τέως ΕΒΟ και τα 101.138.246 $ (με υπολογισμό τόκων μέχρι 15/12/2007), που η ίδια χώρα οφείλει στην τέως ΠΥΡΚΑΛ.  
Η πασίδηλη επιλογή απαξίωσης της εταιρείας αποκαλύπτεται και από τα εξής : 
-στα μέσα Νοεμβρίου 2011 η Διοίκηση ενημέρωσε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η εταιρεία με χρηματοδότηση αγοράς πρώτων υλών 4,2 εκατ. ΕΥΡΩ αναμένεται να εμφανίσει εισροές της τάξης των 25-30 εκατ ΕΥΡΩ μέσα σε μόλις 6 μήνες. Παρά την αύξηση κατά 20 εκ. ΕΥΡΩ του μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2011, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες και η παραγωγή «παγωμένη».  
-λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο 2012 η Διοίκηση της εταιρείας επανήλθε και ενημέρωσε εγγράφως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι, αν και ο όμιλος το έτος 2003  υπέγραψε συμφωνητικά συνεργασίας με τις εταιρείες ATK, RWM και ΙΜΙ, τα οποία εξασφάλιζαν ότι τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ θα ήταν ο κύριος υποκατασκευαστής των πυρομαχικών αρμάτων μάχης 120 χιλ., το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε στις 13.10.2010 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για ποσότητα 30.360 βλημάτων και την σύναψη διακρατικής συμφωνίας με την Γερμανία για την προμήθεια 12.000 βλημάτων. Μέχρι σήμερα, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει αναλάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για την υλοποίηση της προμήθειας αυτής με τρόπο επωφελή για τον όμιλο.  
Μοναδική «πρωτοβουλία» της κυβέρνησης σχετικά με τον όμιλο ΕΑΣ ΑΒΕΕ υπήρξε η αλλαγή της Διοίκησης, με προφανή σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.  
Στις 27.2.2013 ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Κεντρικά Γραφεία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ήδη ο όμιλος περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ, ότι μόλις 2,6 εκατ. ΕΥΡΩ από την συνολική οφειλή του ΥΠΕΘΑ ύψους 5,3 εκατ. ΕΥΡΩ πρόκειται να καταβληθεί και ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας «ένιψε τας χείρας του» και παρέπεμψε τους εργαζόμενους στην νέα Διοίκηση της εταιρείας.  
Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μια προβληματική εταιρεία, όπως τεχνηέντως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, αλλά για έναν μεγάλο κρατικό όμιλο με σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες, που πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Το μόνο πρόβλημα είναι η πολυετής αδιαφορία των Κυβερνήσεων των παρελθόντων ετών και σήμερα πλέον η επί οκτάμηνο πλήρης αδράνεια της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία έχουν επιλέξει να εκποιήσουν μια κρατική εταιρεία, της οποίας η παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των εργαζομένων, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, είναι και εφικτή και βιώσιμη. 
 Σήμερα η αδράνεια αυτή κοστίζει στον όμιλο ΕΑΣ ΑΒΕΕ το 50% των εξόδων του, σύμφωνα με σχετική οικονομοτεχνική μελέτη !  
Ερωτώνται οι Υπουργοί 
1) Προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για την μακροχρόνια ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, στο Δημόσιο και τις τράπεζες και σημαντική έκπτωση επί των προσαυξήσεων;   
2) Προτίθενται να προβούν σε άμεση εξόφληση του συνόλου των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τον όμιλο; Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν καταλήξει για την εξόφληση των οφειλών τρίτων προς τον όμιλο; Aληθεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες έχει δοθεί η έγκριση για καταβολή μέρους των οφειλών του ΥΠΕΘΑ προς τον όμιλο από την 25η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών από τις 13/2/2013 και παρ΄όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί την πληρωμή; Για ποιο λόγο, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και σε επίσχεση εργασίας; Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα;  
3) Προτίθενται να χορηγήσουν επιπρόσθετη προκαταβολή προς την εταιρεία από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων (ύψους 113 εκ. ΕΥΡΩ κατ΄εκτίμηση 2010) με σκοπό την αγορά πρώτων υλών και την άμεση εξόφληση των εργαζομένων;  
4) Προτίθενται να ζητήσουν από την διοίκηση της εταιρείας τον επανέλεγχο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο του συνόλου των συμβάσεων με υπεργολάβους και τρίτους παρόχους υπηρεσιών; Προτίθενται να προβούν στην επαναδιαπραγμάτευσή τους με σκοπό την αναπροσαρμογή του τιμήματος;  
5) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων «νέου τύπου» υπέρ των ΕΑΣ ΑΒΕΕ;  
6) Προτίθενται να προβούν σε διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για την επωφελή για τον όμιλο διαχείριση των αποθεμάτων της εταιρείας; Εγγυώνται ότι τα ακίνητα του ομίλου δεν πρόκειται να εκποιηθούν, αλλά αντίθετα να αξιοποιηθούν με κανόνες διαφάνειας και με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την παραγωγική ανασυγκρότηση του ομίλου;  
7) Γιατί δεν εξοφλούνται έγκαιρα τα τιμολογημένα και παραδοθέντα προϊόντα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εκκρεμούν;  
8) Αληθεύουν όσα αναφέρει η από 27.2.2013 ανακοίνωση των εργαζομένων για μεταβίβαση του ομίλου στο ΤΑΙΠΕΔ;  
9) Εγγυώνται ότι κανείς εργαζόμενος δεν πρόκειται να απολυθεί ή να τεθεί σε εφεδρεία;  
10) Προτίθενται να εγκαταλείψουν την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και να προασπίσουν τον δημόσιο έλεγχο της εταιρείας, ο οποίος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, συνιστά βιώσιμη επιλογή;  Θα εξασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα του ομίλου και θα διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας;  
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
Δημήτρης Στρατούλης 
Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη 
Γιάννης Σταθάς 
Θοδωρής Δρίτσας  
Γιώργος Βαρεμένος  
Αγνή Καλογερή 
Βασίλης Χατζηλάμπρου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.