.

ΣΥΡΙΖΑ: Η μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας και η πώληση της Κασσιώπης εκθέτει σοβαρότατα την αξιοπιστία της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Η μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας και η πώληση της Κασσιώπης εκθέτει σοβαρότατα την αξιοπιστία της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Αθήνα,  2/4/2013 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας  


ΘΕΜΑ : Η πρόσφατη γνωμοδότηση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την απόφαση μεταφοράς του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας και την πώληση της Κασσιώπης εκθέτει σοβαρότατα την αξιοπιστία της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

----------------------------  

Με την υπ΄αριθμ. 7743/27.2.2013 ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Στέφανος Σαμοϊλης, Κέρκυρας, και Θοδωρής Δρίτσας, Α΄Πειραιά και Νησιών, ανέδειξαν τα νομικά και ουσιαστικά ζητήματα, που προκύπτουν για την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρήσει σε ιδιώτες και την έκταση, στην οποία βρίσκεται το Ναυτικό Οχυρό Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας, στο πλαίσιο παραχώρησης ευρύτερης δημόσιας έκτασης εμβαδού 489.560 τ.μ στην περιοχή Κασσιώπη Κέρκυρας. Τα συγκεκριμένα – μεταξύ άλλων –  ερωτήματα ήταν εάν είχε εκδοθεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση του Οχυρού, εάν είχε εκπονηθεί μελέτη για την καταλληλότητα και το κόστος της μετεγκατάστασης, καθώς και εάν η κατάργηση της επιτηρούμενης ζώνης δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας 

Με την υπ΄αριθμ. Φ.900α/9481/13107/15-3-2013 απάντησή του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΝ κ. Δημ. Ελευσινιώτης διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο ότι «η αναπροσαρμογή αυτή (ενν. της επιτηρούμενης ζώνης) επ΄ουδενί δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας στο Ν.Ο και κατ΄επέκταση στην εθνική ασφάλεια», καθώς και ότι της απόφασης για την μετεγκατάσταση του οχυρού προηγήθηκε «η εκπόνηση σειράς μελετών προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι στη νέα θέση του Ν.Ο. καλύπτονται αποτελεσματικά αφενός η απαραίτητη ραδιοκάλυψη του τομέα επιτήρησης και αφετέρου οι λοιπές επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού».  

Τελικά, όπως αποδείχθηκε από την υπ΄αριθμ. 52/2013 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) συναίνεσε στην μεταφορά του Οχυρού, χωρίς να γνωρίζει την ακριβή νέα θέση του (συντεταγμένες), αφού «η ακριβής νέα θέση (συντεταγμένες) του νέου ναυτικού οχυρού αναμένεται να καθοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ» ! Στην ίδια γνωμοδότησή του το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι «κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το από 12.12.2012 «μνημόνιο συνεργασίας», στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν. Ενόψει όμως του σκοπού που εξυπηρετείται με τις δυο αυτές ζώνες προστασίας, που συνίσταται στην απόκρυψη και διασφάλιση των έργων άμυνας, ο καθορισμός των ανωτέρω ζωνών προϋποθέτει πλήρη γνώση της ακριβούς θέσης του οχυρού, από τη μορφολογία του εδάφους της οποίας (κλίση κ.λπ.) ο εν λόγω καθορισμός επίσης εξαρτάται. Η ακριβής όμως νέα θέση του οχυρού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ήταν γνωστή στο ΑΝΣ. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά δεν ήταν δυνατόν και να αιτιολογηθεί γιατί τα όρια των ανωτέρω ζωνών σχεδόν συμπίπτουν και συνεπώς η γνωμοδότηση του ΑΝΣ πάσχει και κατά τούτο». 

Κατόπιν αυτών, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταλήγει ότι επιπρόσθετα «είναι ληπτέοι υπόψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως είναι η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με απώτερο στόχο την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Κατά τη στάθμιση όμως των προστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών με εκείνο της εθνικής ασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της χώρας, ελλείψει της οποίας η στάθμιση αυτή δεν θα ήταν δυνατή». 

Είναι σαφές ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας αποφασίστηκε από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής νέα θέση του και κατά συνέπεια, χωρίς να είναι δυνατόν να εξεταστεί η επάρκειά της για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Αξίζει δε να παρατηρήσουμε ότι, από τη μελέτη των χαρτών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2η Υποβολή Τροποποίησης: Ιανουάριος 2013), προκύπτει ότι οι μόνες περιπτώσεις το Ν.Ο. να διαθέτει δυο ζώνες (απαγορευμένη και επιτηρούμενη [κατά πως ορίζει το ΠΔ 398/2001]) που δεν θα συμπίπτουν έστω σχετικώς, είναι να μεταφερθεί μέσα στη δασική έκταση ή μέσα στη ζώνη επιτρεπόμενης κάλυψης τουριστικού χωριού του επενδυτή. Γιατί λοιπόν δεν επελέγη η δεύτερη λύση και προτιμήθηκε η προαναφερθείσα διαδικασία τροποποίησης του ΠΔ 398/2001;   

Γεννώνται έτσι βάσιμες υποψίες ότι οι αποφάσεις της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λαμβάνονται υπό την αφόρητη πίεση επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων, στα οποία έχει επιτραπεί να έχουν λόγο ακόμα και για ζωτικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση  μόνο την εθνική κυριαρχία, αλλά και την εθνική οικονομία. Εκτιμούμε ότι η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη, το εξής: Αν το ΤΑΙΠΕΔ επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς του Ν.Ο., δεδομένου ότι το ακίνητο παραχωρήθηκε για μόλις 23 εκατ ευρώ ήτοι 47ευρώ το τ.μ.(!), τότε υπάρχει εξόφθαλμη παραβίαση του αρ.106 παρ 2 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει ότι, «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος ..της εθνικής οικονομίας». 

Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

1. Ποιός τελικά αποφασίζει για την θέση των Ναυτικών Οχυρών της χώρας; Η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΤΑΙΠΕΔ ή οι επιχειρηματίες;   

2. Με ποιά κριτήρια διαβεβαίωσε τη Βουλή για την επάρκεια της νέας θέσης του Οχυρού, ενώ, όπως διεπίστωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η θέση αυτή δεν ήταν γνωστή κατά το χρόνο, που διατυπώθηκε η συναίνεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου;  

3. Προτίθεται να διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν ποινικών και διοικητικών ευθυνών στην υπόθεση αυτή  

Οι ερωτώντες βουλευτές 


Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη 


Θοδωρής Δρίτσας 


Στέφανος Σαμοϊλης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.