.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ 

για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,  
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» 


Η κυβέρνηση που στην κορυφή της προεκλογικής της ατζέντας είχε την εγκληματικότητα για να καλλιεργήσει την ανασφάλεια του κόσμου και να εκβιάσει την ψήφο του, έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ., του Λ.Σ.-Ε.Α. και στις δομές ασφάλειας της χώρας. Με την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., ουσιαστικά ολοκληρώνει αυτή την καταστροφική διαδικασία.

Αντί το σχέδιο νόμου, να έχει αφετηρία την λύση των υπαρχόντων προβλημάτων, την κάλυψη των κενών και των ελλειμμάτων στη λειτουργία των σωμάτων και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους και της αποτελεσματικότητάς τους, προχωράει στην περαιτέρω αποδιοργάνωση τους και μετακυλύει τις πολιτικές ευθύνες, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, στη λειτουργία τους.

Ονομάζεται αναδιοργάνωση αλλά στην ουσία είναι αναδιάταξη των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. και παραπέμπει στην ολοκλήρωσή τους με την έκδοση πληθώρας Π.Δ.

Ενώ στην παρουσίαση του σχεδίου νόμου, αναφέρθηκε ότι θα μειωθούν δραστικά οι δομές των σωμάτων, το κόστος του νομοσχεδίου είναι τουλάχιστον 18 εκ. ευρώ., ενώ το κόστος της αναδιοργάνωσης τους δεν έχει προσδιοριστεί στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Καταργεί τις αστυνομικές διευθύνσεις, καταργώντας έτσι το ενιαίο της διοίκησης σε κάθε νομό, διαιρεί την Αστυνομία σε τρείς Αστυνομίες χωρίς καμιά συνοχή μεταξύ τους, με πολύπλοκο τρόπο διοίκησης, προκαλώντας αλληλοεπικαλύψεις, δυσκολίες στον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων ενέχοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ των υπηρεσιών, δημιουργεί υδροκέφαλες υπηρεσίες, αντί να μειώσει τη γραφειοκρατία του Υ.Δ.Τ. συντηρεί και ενισχύει το ρόλο της, καταργεί το αρχηγείο, δεν εξοικονομεί προσωπικό, αφού από τη μία μειώνει τις οργανικές θέσεις των αστυφυλάκων κατά (6.700) και από την άλλη δημιουργεί επιτελικές υπηρεσίες και νέες υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο, για τις οποίες θα χρειαστεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών για γραφειοκρατικές και υποστηρικτικές εργασίες, αυξάνει τις μετακινήσεις του προσωπικού, υπονομεύει τον θεσμό της πρόσληψης μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και δεν διασφαλίζει την ομογενοποίηση του σώματος.

Δεν αλλάζει τον τρόπο επιλογής του Αρχηγού και αναπαράγει το καθεστώς επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ.

Δεν αναφέρει τίποτα για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών στον πολίτη και την καλύτερη ανταπόκριση στις κλήσεις του, την βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης και δεν αναφέρει τίποτα σε σχέση με την αστυνόμευση της γειτονιάς και την κοινοτική αστυνόμευση.

Προσδιορίζει την Αστυνομική Ακαδημία ως Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να αναβαθμίζει και να εκσυγχρονίζει την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και παραπέμπει το σύνολο της λειτουργίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην έκδοση Π.Δ.

Τα μεγάλα ζητήματα της υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης, αξιολόγησης, κρίσεων, μεταθέσεων κ.α., τα παραπέμπει πάλι σε Π.Δ. που θα εκδοθούν, χωρίς εγγυήσεις για το αστυνομικό προσωπικό ότι δεν θα αποβούν σε βάρος του.

Η ανάγνωση του σχεδίου για την ΕΛ.ΑΣ., προκαλεί την αίσθηση ότι έχει γίνει αντιγραφή κάποιων πραγμάτων από συγκεκριμένο σχέδιο με αλλαγή ονομάτων και περιεχομένου, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει ένα αλλόκοτο σχέδιο, που όμοιό του είναι αναμφίβολο αν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Αντί να αναβαθμίσει την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγκαιότητα που φάνηκε και από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά, την υποβαθμίζει και καταργεί ουσιαστικά τον συντονιστικό της βραχίονα το ΚΕΠΠ.

Συστήνει την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να προβλέπεται η αναγκαία υποδομή.

Η διοικητική υπαγωγή του Π.Σ. στη Γ.Γ.Π.Π., δεν βοηθά ουσιαστικά το ρόλο του Π.Σ , ούτε το μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Η αναφορά ότι το Π.Σ. είναι ιδιαίτερο σώμα ασφαλείας, ανοίγει το δρόμο εμπλοκής του στους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Δεν αλλάζει τον τρόπο επιλογής του Αρχηγού και αναπαράγει το καθεστώς επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ.

Επαναφέρει ένα δοκιμασμένο και αποτυχημένο σύστημα στην κορυφή της ηγεσίας, των δύο υπαρχηγών και εξαφανίζεται η οργανωτική δομή του αρχηγείου του σώματος.

Δημιουργούνται έξι υπερδιευθύνσεις οι οποίες δημιουργούν μια στρατιά τμημάτων, αυξάνοντας τον συγκεντρωτισμό και την γραφειοκρατία.

Δεν μεταφέρονται αρμοδιότητες από την κεντρική υπηρεσία του Π.Σ. στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Εισάγεται ο παγκοσμίως άγνωστος θεσμός του συντονιστή υποστρατήγου, με άγνωστες διοικητικές και εδαφικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα οριστούν με Π.Δ.

Καταργούνται οι Γενικοί Επιθεωρητές, χωρίς να έχει αξιολογηθεί ο θεσμός.

Η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού σώματος παραμένει δυσκολεύοντας το πυροσβεστικό έργο, αλλά και διαιωνίζοντας αδικίες μέσα στο σώμα, καθώς στην πράξη οι πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες εκπληρώνουν καθήκοντα μόνιμου πυροσβέστη, την ίδια όμως ώρα τα καθήκοντα αυτά δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο με συνέπεια να μην απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους μονίμους. Όχι μόνο δεν ομογενοποιεί το σώμα, αλλά δεν επιλύει και το καθεστώς, αδειών, ωραρίου και καθηκόντων, των ΠΠΥ.

Αντί να επιλύσει το πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας του συνόλου του προσωπικού, εντάσσει και τους ΠΠΥ στο ίδιο επαχθές καθεστώς.

Προβλέπει την πρόσληψη ιδιωτών πλοηγών κυβερνητών και μηχανικών, δημιουργώντας άλλη μια κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού.

Ανωτατικοποιεί τυπικά και όχι ουσιαστικά, την πυροσβεστική ακαδημία και βασίζει τη δομή της στο αναχρονιστικό Π.Δ. 174/1983, για την αλλαγή του οποίου έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές.

Εισαγάγει τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων, χωρίς να προβλέπει μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων πυροσβεστών πως θα προσλαμβάνει το σώμα.

Υποβαθμίζει κατά βαθμό όλους τους Α/Ξ ειδικών υπηρεσιών του σώματος.

Αντί να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και να αναβαθμίσει την αρμόδια Δ/νση , την υποβαθμίζει και την συστεγάζει σε άλλη Δ/νση .

Δεν αναφέρει την υποχρεωτική ετήσια ιατρική εξέταση όλου του προσωπικού.

Εξαιρεί τους πυροσβέστες από τη δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά φαρμακεία που υπάρχουν και στα αστυνομικά που συστήνει ο νόμος.

Αντί να επιλύσει προβλήματα, δημιουργεί υπηρεσίες για διώξεις και ποινικοποίηση της υπηρεσιακής τους ζωής, ενώ υπάρχουν οι υφιστάμενες δομές ελέγχου.


Ο συντάκτης του παρόντος σχεδίου νόμου είναι άγνωστος, δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων , ούτε των συνδικαλιστικών φορέων και δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για το χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της αστυνομίας.

Η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα χρειάζονται ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και όχι αναδιοργάνωση

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετιών και δεν μπορεί να γίνεται με την αλλαγή της εκάστοτε κυβέρνησης και του κάθε υπουργού. Αυτό το εγχείρημα απαιτεί τη στοιχειώδη συναίνεση των κομμάτων, της κοινωνίας, των ανθρώπων που θα το εφαρμόσουν και εκείνων που θα είναι αποδέκτες των υπηρεσιών.

Ο υπουργός δημόσιας τάξης απέφυγε επιδεικτικά, την ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η μόνη θετική υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει, στην παρούσα φάση, είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου.


11-02-2014


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.