.

«Ξεκίνησε πάλι η χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΥΠΣ / ΤΕΑΠΑΣΑ» ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

«Ξεκίνησε πάλι η χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΥΠΣ / ΤΕΑΠΑΣΑ»

 
 
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 
 
 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 


Αρ. Πρωτ. : Αθήνα : 15-07-2014 
 
 
«Ξεκίνησε πάλι η χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΥΠΣ / ΤΕΑΠΑΣΑ» 
 
Μετά από χρονική παύση, ξεκίνησε η δυνατότητα χορήγησης δανείων στους πυροσβεστικούς  υπαλλήλους από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος –  ΤΕΑΥΠΣ. του ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την υπογραφή της υπ.αριθ.12782-ζ’ Απόφασης του Υπουργού  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την αποδέσμευση κεφαλαίων για τη  χορήγηση τους. 
Τα προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών χορηγούνται στους δικαιούχους μετόχους του  ΤΕΑΥΠΣ αποκλειστικά προς αντιμετώπιση τόσον των εξόδων γάμου, τοκετού, βαριάς 
ασθένειας, επιβεβλημένης ιατρικά λουτροθεραπείας, θανάτου, καθώς και περιπτώσεων  έκτακτης στεγαστικής ανάγκης (εγκατάλειψη οικίας λόγω θεομηνίας, έξωση, αναπόφευκτη 
επισκευή), κατά την έννοια της Απόφασης ΝΕ1286/9/63 της Τράπεζας Ελλάδος, όσον και των  από τις Καταστατικές Διατάξεις των Τομέων κατά περίπτωση προβλεπομένων εκτάκτων 
αναγκών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 3586/07. Ο λόγος δε της έκτακτης  ανάγκης θα προκύπτει με Υ/Δ του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου. 
Οι ασφαλισμένοι ένστολοι και πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για να είναι  δικαιούχοι της λήψης δανείου θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη  ασφάλισης. Τα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τις 4.000,00 (τέσσερεις χιλιάδες) ευρώ,  το ετήσιο επιτόκιο όλων των δανείων ανέρχεται σε ποσοστό 5,5% (πέντε και πέντε δέκατα επί  τις εκατό) και η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε 36 (τριάντα έξη) ισόποσες  τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Τα ποσά που μπορεί να ληφθούν ως δάνειο είναι: ποσό δανείου μηνιαία δόση αποπληρωμής 
2.000,27 ευρώ 60,40 ευρώ 
3.001,40 ευρώ 90,63 ευρώ 
4.002,86 ευρώ 120,87 ευρώ 
 
Για τη λήψη επίσης του δανείου καθορίσθηκαν κατώτατα όρια μηνιαίων καθαρών αποδοχών  για κάθε κατηγορία δανείου. Ως κατώτατα όρια καθαρών αποδοχών θεωρούνται οι πληρωτέες 
αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών, μείον τις τυχόν δηλωθείσες 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.