.

Προετοιμασία και Ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Προετοιμασία και Ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 08 Απριλίου 2015
Προς τον κ. Υπουργό:
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: “ Προετοιμασία και Ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές ”


Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες για την προετοιμασία της αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόσφατη αλλαγή της κυβέρνησης δεν αναμένεται να επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, κυρίως λόγω του ελαχίστου χρόνου που υπάρχει στη διάθεσή της. Μέτρα, όμως, ανακουφιστικά ή άμεσα υλοποιήσιμα είναι δυνατόν να ληφθούν, αφού είναι γνωστή η ευαισθησία της νέας κυβέρνησης στο περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της Χώρας.
Τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, ως γνωστόν, επιδεινώθηκαν όχι μόνο λόγω των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και λόγω των μειωμένων προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια, αλλά και λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού πυροσβεστών.
Η αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, όχι μόνο σε επίπεδο καταστολής αλλά και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πρόληψης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα υλικοτεχνικά μέσα και τον προσωπικό εξοπλισμό, καθώς και με τις ιδιαίτερες και ειδικές απαιτήσεις της δασοπυρόσβεσης, για τα οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξε αισθητή έλλειψη, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των πυροσβεστών, αλλά και την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος που καλούνται να διαχειριστούν και να επιχειρήσουν.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, στις 17 Απριλίου 2014, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, είχαν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, 20 έργα προμηθειών πυροσβεστικών οχημάτων συνολικής αξίας 57,5 εκ. €, μέσω των οποίων θα ενισχυόταν ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος με την απόκτηση 357 νέων οχημάτων. Από τα έργα αυτά, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 18 διαγωνισμοί εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα ύψους 57,5 εκ. €, εκ των οποίων τα 38,3 εκ. € αφορούν αποκλειστικά προμήθεια σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων, σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σε όλη τη χώρα και επιπλέον βρισκόταν σε εκκρεμότητα η υλοποίηση 2 διαγωνισμών, που διενεργούσε ή διενεργεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, ύψους 12,3 εκ. € για την προμήθεια 92 οχημάτων.
Επειδή βρισκόμαστε ήδη λίγες μέρες πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου και ο κρατικός μηχανισμός οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες για την προετοιμασία της αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.
Επειδή και τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε έντονη η ανησυχία για την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου λόγω των χρόνιων ελλείψεων σε υλικοτεχνικά μέσα και προσωπικό εξοπλισμό.
Επειδή είναι αναγνωρισμένη η προσφορά των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των εποχικών πυροσβεστών, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
·         Προτίθεται η κυβέρνηση να προσλάβει εποχικούς υπαλλήλους για την ενίσχυση των πεζοπόρων και γενικότερα των δασικών περιπολιών;
·         Αν ναι, έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για την πρόσληψή τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για πόσο χρονικό διάστημα;
·         Υπήρξε αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος για τον αριθμό των συμβασιούχων που θα προσληφθούν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο; Ποιος ο αριθμός αυτός;
·         Έχουν προβλεφτεί προσλήψεις μέσω ποσόστωσης για τους αιτούντες από τη μειονότητα της Θράκης;
·    Ποια είναι η κατάσταση σήμερα του μηχανοκίνητου εξοπλισμού (οχήματα παντός τύπου); Έχουν εξασφαλιστεί η επάρκεια, ο εκσυγχρονισμός και οι αναγκαίες επισκευές των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος;
·         Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων ελλείψεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος;
·      Υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας υλικών και μέσων και ειδικότερου εξοπλισμού όσον αφορά στις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη δασοπυρόσβεση; (π.χ. λάστιχα, ανταλλακτικά, αεροαφρός, μέσα προστασίας, κλπ).
·         Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των δύο διαγωνισμών, ύψους 12,3 εκ. € για την προμήθεια 92 οχημάτων, που βρίσκονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας);
·      Παρελήφθησαν τα 2.600 τεμάχια ελαστικών επισώτρων μέσω του διαγωνισμού ο οποίος διενεργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος; Ποιες ανάγκες κάλυψε η συγκεκριμένη προμήθεια και ποια η επιπλέον ανάγκη;
·   Πόσοι από τους διαγωνισμούς, των 18 διαγωνισμών προμηθειών εξοπλισμού που διενεργούνται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ολοκληρωθεί και ποιο το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων αυτών σήμερα και σε τι αφορούν;
·         Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της παραλαβής των υπολοίπων 219 οχημάτων, από το σύνολο των 265 του αντίστοιχου διαγωνισμού προμήθειας;
·         Υπάρχουν διαγωνισμοί που εκκρεμούν για συμβασιοποίηση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, αν ναι, ποιοι είναι αυτοί και για ποιο λόγο καθυστερούν;
·       Έχουν ενσωματωθεί στα επιχειρησιακά σχέδια και τα σχέδια οργάνωσης οι διοικητικές αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4249/2014 για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και με ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα λειτουργήσει η πρώην ΓΓΠΠ και νυν ΣΑΠΠ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.