.

ΕΑΥΡοδόπης Προτάσεις για τροποποιήση Π.Δ. 45/2008. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΕΑΥΡοδόπης Προτάσεις για τροποποιήση Π.Δ. 45/2008. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας


Δελτίο Τύπου
Όσον αφορά το Π.Δ.45/2008, το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης προτείνει τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων ως εξής :

  1. Στο άρθρο 2 παρ. 2, να εκδίδεται ανά τριετία πίνακας ιατρών εργασίας για κάθε Αστυνομική Διεύθυνση στην επικράτεια και στις Διευθύνσεις όπου υπάρχει υπηρεσιακός ιατρός να ορίζεται αυτός ως ιατρός εργασίας, με υποχρέωσή τους να υποβάλλουν όλο το προσωπικό σε ετήσιες γενικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις να διενεργούνται στα κατά τόπους κρατικά ή στρατιωτικά νοσοκομεία, σύμφωνα με ονομαστικό πρόγραμμα που θα καταρτίζεται με ευθύνη του ιατρού εργασίας και σε συνεννόηση με τα αρμόδια νοσοκομεία. Οι τυχόν δαπάνες των εξετάσεων, που δεν θα καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να καλύπτονται από την Υπηρεσία.
  2. Στο άρθρο 3, η περιγραφόμενη διαδικασία να ενταχθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ύλης της ετησίας δια βίου εκπαίδευσης.
  3. Στο άρθρο 7 παρ1, «Επιπλέον το προσωπικό αυτό για τη προστασία της υγείας του από τη εισπνοή καυσαερίων, φέρει υποχρεωτικά και ειδική μάσκα προστασίας».
  4. Στο άρθρο 9, προστεθεί «τα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα, να απομακρύνονται άμεσα από τα Αστυνομικά κρατητήρια και να μεταφέρονται στα οικεία νοσοκομεία μέχρι την αποθεραπεία τους. Το προσωπικό που διατέθηκε στην φρούρησή τους, να υποβάλλεται άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις με ευθύνη της Υπηρεσίας. Όσες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις εξετάσεις και την θεραπεία (σε περίπτωση που μεταδόθηκε το νόσημα) να καλύπτονται από την Υπηρεσία. Ο χρόνος που πιθανόν ο αστυνομικός λάβει αναρρωτική άδεια για τη σχετική θεραπεία σε τέτοια περίπτωση, να εξαιρείται από το μέγιστο δικαιούμενο όριο ημερών αναρρωτικής άδειας και να λογίζεται ως παρουσία στην Υπηρεσία ως προς τη επιμέτρηση χρόνου για χρήση ευνοϊκών διατάξεων (π.χ. συμπλήρωση μάχιμης πενταετίας κ.λ.π.). Το ίδιο να ισχύει για αστυνομικούς που τραυματίζονται ή προκαλείται βλάβη της υγείας τους ένεκα της Υπηρεσίας».
Οι μεταγωγές ψυχασθενών καθώς και όσων πάσχουν από κάποιο σοβαρό ή μεταδοτικό νόσημα ή υπάρχουν υπόνοιες μεταδοτικού νοσήματος, να εκτελούνται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδευόμενο από περιπολικό της Αστυνομίας.  Στην περίπτωση των ψυχασθενών, τυχόν γνωματεύσεις ιατρών που απαιτούνται για την έκδοση διάταξης εγκλεισμού τους σε ψυχιατρικό κατάστημα από τον Εισαγγελέα, να προσκομίζονται από τους οικείους τους, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά του ασθενούς σε δύο ψυχιάτρους συνοδεία αστυνομικών.

  1. Στο άρθρο 11 παρ. 2, συμπληρωθεί «να μην διατίθενται σε περιπολία οχήματα που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις».
  2. Στο άρθρο 11 παρ 4, τροποποιηθεί «τα υπηρεσιακά οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό περιοδικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ιδιωτικά ή δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα. Όχημα που δεν έχει υποβληθεί στον ως άνω έλεγχο, απαγορεύεται η κυκλοφορία του».
  3. Στο άρθρο 11, προστεθεί «Τα υπηρεσιακά οχήματα να παροπλίζονται και να αντικαθίστανται μετά τη συμπλήρωση 300.000 χλμ. και τα δίκυκλα μετά τη συμπλήρωση 200.000 χλμ., καθότι η περαιτέρω χρήση τους καθίσταται επικίνδυνη».
  4. Να προστεθούν διατάξεις που θα προβλέπουν τα εξής :
α) Το προσωπικό που διατίθεται σε Υπηρεσίες των άρθρων 5,6,7,8,9 και 10, εκτός των άλλων εφοδίων να φέρει υποχρεωτικά γάντια μιας χρήσεως, μάσκες μιας χρήσεως, απολυμαντικά χεριών και ατομικά γάντια μη διατρητά από σύριγγες και λοιπά όπου αυτό είναι αναγκαίο. Υποχρέωση - δαπάνη εφοδιασμού βαρύνει την Υπηρεσία.
β) Όταν το αστυνομικό κρατητήριο φιλοξενεί αριθμό κρατουμένων που καλύπτει τη χωρητικότητά του, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας υποχρεούται να μην παραλαμβάνει, για οποιοδήποτε λόγο, επιπλέον κρατουμένους.
γ) Σε περίπτωση μη εφαρμογής από τους υπευθύνους οποιασδήποτε διάταξης, αυτοί να αντιμετωπίζουν τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση) και να αντιμετωπίζουν πειθαρχικές κυρώσεις παραπτωμάτων που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές.


                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.