.

ΕΑΥΡοδόπης: Υποβολή προτάσεων για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Αστυνομικών ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΕΑΥΡοδόπης: Υποβολή προτάσεων για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Αστυνομικών


Δελτίο Τύπου
- Σας υποβάλλουμε προτάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης που αφορούν την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση των αστυνομικών :


  1. Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση Σχολής Εκπαιδευτών και τη δια βίου εκπαίδευση εξερχομένων αυτής με παρακολούθηση σεμιναρίων.
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ :
Α) Πρώτο και δεύτερο εξάμηνο παρακολούθηση θεωρητικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Τ.Δ.Α..
Β) Μετά το πέρας αυτών θερινή πρακτική εκπαίδευση στις Α.Δ. που εδρεύουν τα Τ.Δ.Α. με επιτήρηση των εκπαιδευτών. Εναλλακτικά προτείνεται η πρακτική εκπαίδευση να πραγματοποιείται στον τόπο συμφερόντων των Δοκίμων Αστυφυλάκων (με υποβολή σχετικής δήλωσης επιθυμίας τους). Επισημαίνουμε ότι αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης θα επιφέρει μεγάλο περιορισμό των δαπανών που αφορούν την εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση μετακινήσεων και διαμονής τους. Παράλληλα συμβάλει στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων δεδομένου ότι οι ανωτέρω λαμβάνουν ως μισθοδοσία το ευτελές ποσό των 280,00€ περίπου.
Γ) Τρίτο και τέταρτο εξάμηνο παρακολούθηση θεωρητικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Τ.Δ.Α.. Ειδικότερα στο τέταρτο εξάμηνο προτείνουμε την πρακτικοποίηση της εκπαίδευσης με εκπαίδευση των Δοκίμων σε πρότυπα Αστυνομικά Τμήματα, πραγματοποίηση ολοήμερων σεναρίων (ταυτόχρονα σε όλα τα Τ.Δ.Α.) που θα περιλαμβάνουν εκπαίδευσή τους σε ελέγχους – έρευνες – συλλήψεις – προσαγωγές – σύνταξη σχετικών δικογραφιών. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων νομικών γνώσεων καθώς και ιδίων σε θέματα αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας.
Δ) Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, φρονούμε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα μαθήματα αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής – σκοποβολής και πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων.

  1. Τροποποίηση άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. α του Π.Δ. 84/2010 «Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας και κατ’ εξαίρεση δύο (2) έτη οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή από την ένταξή τους σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 3686/2008, μέχρι την 31Η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.»
  2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Αρχιφύλακα οι οποίοι προέρχονται από μη Ανακριτικούς Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες που κατείχαν οργανική θέση Αστυφύλακα, να παρακολουθούν σεμινάριο Επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Οι προερχόμενοι από κατέχοντες ήδη την ανακριτική ιδιότητα, να ασκούν τα καθήκοντά τους αμέσως. Η σειρά αρχαιότητας να καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό για την προαγωγή.
Οι προαγόμενοι που προέρχονται από Αστυνομικές Διευθύνσεις της Βορείου Ελλάδας, να παρακολουθούν το σχετικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και μπορεί να τους παρέχει αξιοπρεπή διαμονή και σίτιση.

  1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ετήσια μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών στην Αμυγδαλέζα - Λαγονήσι - Μαρκόπουλο, τον μήνα Ιανουάριο, και αξιολόγηση αυτών.
Μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών ανά διετία στο εξωτερικό σε συνεργασία με άλλες Αστυνομικές δυνάμεις.
Ίδρυση και Λειτουργία σκοπευτηρίων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις προκειμένου να πραγματοποιούνται συχνότερα βολές από το Αστυνομικό προσωπικό.
Χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού φυσιγγίων κατά την ετήσια εκπαίδευση τους στην πρακτική σκοποβολή, τουλάχιστον εκατό ανά όπλο.
Αύξηση των ημερών του εκάστοτε ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, σε τουλάχιστον πέντε.
Εφοδιασμός των Αστυνομικών Διευθύνσεων με FATS.
Χορήγηση υλικοτεχνικών μέσων στα γραφεία εκπαίδευσης για τις ανάγκες των «σεναρίων» όπως (οχήματα που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, φυσίγγια κρότου κ.τ.λ.).
Ένταξη ψυχολόγου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να βοηθά με την διαχείριση του ‘stress’ στον εργασιακό χώρο και την σχέση ανάμεσα στον αστυνομικό με τον  πολίτη.
Ένταξη μαθήματος πρώτων βοηθειών στους αστυνομικούς από τον ιατρό εργασίας.
Συγκεκριμένες αστυνομικές μονάδες όπως Ο.Π.Κ.Ε και ΔΙ.ΑΣ,  να υποβάλλονται υποχρεωτικά  σε δύο ανά έτος συντηρητικές εκπαιδεύσεις. Υποχρεωτική εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων σε σκοποβολή, ανά δίμηνο τουλάχιστον.
Υφιστάμενες Υπηρεσίες των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων να ενημερώνουν τα Γραφεία εκπαίδευσης με περιστατικά που εξελιχθήκαν στην περιοχή αστυνόμευσης τους, προκειμένου να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού - συζήτησης, για μεταγενέστερα παρόμοια περιστατικά προς βελτίωση της αυτοπροστασίας μας.
Δημιουργία κλειστών γυμναστήριων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις, προκειμένου οι συνάδελφοι κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους να έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για  ασκήσεις αυτοάμυνας.

  1. Πιστεύουμε στην ανάγκη αναβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων και της εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων αστυνομικών, προς τούτο προτείνουμε την ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου. Η εισαγωγή να γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων, με παράλληλη διενέργεια συμπληρωματικών εξειδικευμένων εξετάσεων προκειμένου αξιολογηθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση του Αστυνομικού έργου και να αποτελεί πλέον τον μοναδικό τρόπο πρόσληψης Αστυνομικού προσωπικού. Κατά τη φοίτηση θα παρέχεται τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση.                 Η αξιολόγηση των σπουδαστών θα γίνεται κατά έτος, προκειμένου οι επιτυχόντες και μόνο να συνεχίζουν την φοίτησή τους στο επόμενο έτος.
Προτείνουμε η έδρα του Αστυνομικού Πανεπιστημίου να είναι στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Τ.Δ.Α. Κομοτηνής. Στηρίζουμε την πρότασή μας βασιζόμενοι στο άρτιο των εγκαταστάσεων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και στην ύπαρξη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής (παράγοντας που αναβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης), επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ομογενοποίηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Αστυνομικούς αλλά και την αξιοποίηση εγκαταστάσεων που αποτελούν πρότυπο, σε όφελος της εκπαίδευσης.


                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα


Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.