.

Τι κρύβεται πίσω από τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων από τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Τι κρύβεται πίσω από τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων από τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με στόχο να αποκαλυφθεί και να επισημανθεί για μια ακόμη φορά το παιχνίδι που κρύβεται πίσω από τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων από τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Δημήτρη Τσουκαλά. 
Σύμφωνα με το νόμο ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων  Πρώτης Υποδοχής, η φύλαξη αυτών μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, δηλαδή σε εταιρίες - ιδιωτικούς στρατούς που λειτουργούν χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί πλήθος αποφάσεων από τον Υπουργό για απευθείας ανάθεση τέτοιου είδους υπηρεσιών και προμηθειών από ιδιωτικές εταιρείες, με ενδεχόμενους υποκρυπτόμενους κινδύνους υπερτιμολόγησης αυτών των έργων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης :

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

- στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Δένδια

- στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα
- στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνιο Μανιτάκη
ΘΕΜΑ : «Φύλαξη Κέντρων  Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας»
Με τον Ν.4084/2012 κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και άλλες διατάξεις.

Στο άρθρο 1 του νόμου αυτού αναφέρεται ότι «Την ευθύνη της φύλαξης των  εγκαταστάσεων του  Κέντρου ή της Μονάδας έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίσταται το  προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν».

Στο άρθρο 1 του νόμου Ν.3707/2008  αναφέρεται ότι οι  Ιδιωτικές επιχειρήσεις  που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας  απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής.

Τελευταία πλήθος φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου φορέα, έχουν προβεί στην ανάθεση της φύλαξης τους σε Ιδιωτικές Εταιρείες.

Επίσης, έχουν εκδοθεί σωρεία αποφάσεων σχετικά με τις προμήθειες, τον καθαρισμό και την μεταφορά οικίσκων στα διάφορα Κέντρα, με δυσανάλογα κόστη για παρόμοιου τύπου εργασίες αλλού.

Ερωτώνται  οι  αρμόδιοι  Υπουργοί
  1. Έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίσταται το  προσωπικό των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν;
  2. Σε ποια Κέντρα έχει ανατεθεί η φύλαξή τους σε ιδιωτικές εταιρείες και σε καταφατική περίπτωση, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για τις αναθέσεις αυτές;
  3. Ποια Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα, έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα, ποια προγραμματίζεται να λειτουργήσουν και πότε αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας τους;
  4. Ποιο είναι το  αναλυτικό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας καθενός από τα κέντρα αυτά;
  5. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης  που καλύπτουν τις  δαπάνες  αυτές; 
  6. Σε πόσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έχει δοθεί η προβλεπόμενη από τον Ν.3707/2008 άδεια λειτουργίας, και ποιες είναι αυτές;
  7. Ποιες υπηρεσίες  του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου φορέα έχουν αναθέσει την ασφάλεια και την φύλαξή τους, σε τέτοιου είδους εταιρείες και ποιο είναι το ετήσιο κόστος τους;

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εφόσον λοιπόν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποφάσεις ανάθεσης της φύλαξης των Κέντρων αυτών σε ιδιωτικές εταιρείες και αποφάσεις ανάθεσης εργασιών, που απαιτούνται για την δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης, καθώς και αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων και πληρωμών για τις εργασίες αυτές, παρακαλούμε για την ενημέρωση μας και την κατάθεση αυτών στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Ο  ερωτών και αιτών Βουλευτής
Δημήτρης Τσουκαλάς

Το γραφείο τύπου                                                                                    05.04.2013

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.