.

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ σ/ν του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Λ.Σ-Ε.Α. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ σ/ν του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Λ.Σ-Ε.Α.

Εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην επιτροπή της βουλής, κατέθεσαν τρεις τροπολογίες που αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ-Ε.Α.
Με τις τροπολογίες αυτές, για τη σύσταση Ελεκτηρίου Δαπανών Λ.Σ.-Ε.Α., την αναγνώριση της Σχολής Λ/Φ στην προαγωγή των Λιμενοφυλάκων στο βαθμό του Κελευστή και την κάλυψη της δαπάνης διανυκτέρευσης του προσωπικού που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης κάποιων από τα χρονίζοντα προβλήματα του προσωπικού Λ.Σ.-Ε.Α. και εναρμόνισής τους με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»


 «Αναγνώριση πραγματικής υπηρεσίας λιμενοφυλάκων»


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την ρύθμιση αυτή εξομοιώνεται η Παραγωγική Σχολή Λιμενοφυλάκων με τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ. και Σ.Α..


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο…
H παράγραφος 8 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως:
Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγούμενη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών.


 «Σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής»


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ρύθμιση αυτή έχει ως σκοπό να επιλύσει το σημαντικό πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού Λ.Σ. και των προστατευόμενων μελών του. Η ίδρυση του Ελεγκτηρίου Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης στοχεύει στην επίσπευση των διαδικασιών και την επίλυση αυτού του χρόνιου και ευαίσθητου, λόγω της φύσης του, προβλήματος. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υγειονομικές δαπάνες είναι οι μοναδικές στο δημόσιο τομέα που περνούν από τον έλεγχο της Υ.Δ.Ε., καθώς οι αντίστοιχες των πολιτικών υπαλλήλων, της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος ενταλματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ των Ενόπλων Δυνάμεων από τα αντίστοιχα Ελεγκτήρια Δαπανών. Η εν λόγω διάταξη δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση, καθότι η εν λόγω Υπηρεσία θα στελεχωθεί με υπάρχον προσωπικό.


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

"Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος συνιστάται Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος για την εκκαθάριση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των προστατευόμενων μελών αυτού. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων του και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης των παραπάνω υγειονομικών δαπανών."

 «Διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής»


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την ρύθμιση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα εξόδων διανυκτέρευσης στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα ή δέκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις προς την νησιωτική Ελλάδα ή πέντε (05) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο.
Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη αφού τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους, βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή στον τόπο όπου μετακινούνται και δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής τους πριν το τέλος της διαταχθείσας μετακίνησης. Ανάλογη ρύθμιση έγινε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη "Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ."


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να επιτρέπεται η διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την διάρκεια μετακινήσεων που διατάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν η απόσταση μετακίνησης του προσωπικού από την έδρα της Υπηρεσίας του είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από δέκα (10) μίλια για μετακινήσεις προς την νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο.

Αθήνα, 20/03/2014


Οι προτείνοντες Βουλευτές

Συρμαλένιος Νικόλαος
Σαμοΐλης Στέφανος
Καφαντάρη Χαρά
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Αποστόλου Βαγγέλης
Αλεξόπουλος Απόστολος
Κοδέλας Δημήτρης
Καλογερή Αγνή
Τριανταφύλλου Μαρία


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.