.

ΠΕΑΛΣ: Κατάταξη – Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΠΕΑΛΣ: Κατάταξη – Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος

Αριθμ. Πρωτ.: 62/15

ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Θοδωρή Δρίτσα

ΚΟΙΝ: Αρχηγό Λ.Σ.-Ε.Λ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο ΛΣ 
Αθανασόπουλο Αθανάσιο

ΘΕΜΑ: Κατάταξη – Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος

Κύριε Υπουργέ,

Στην πρόσφατη ενημερωτικού χαρακτήρα συνάντησή μας, σας θέσαμε σειρά ζητημάτων... πολλά εξ’ αυτών χρονίζοντα που αφορούν στο προσωπικό και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Μεταξύ αυτών, ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας τέθηκε το θέμα της κατάταξης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέραμε και τα τρία αυτά ζητήματα αποτελούν για εμάς ως θεσμικούς φορείς των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, ζητήματα που οι κυβερνήσεις όφειλαν να είχαν αντιμετωπίσει «χτες».

Δυστυχώς όμως συνειδητές πολιτικές επιλογές, ωχαδερφισμός και εμμονικές αντιλήψεις διατηρούν ακόμα και σήμερα τα πράγματα σε τέλμαμη επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου που θα επέτρεπε την αλλαγή πορείας στους προαναφερόμενους τομείς. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εμείς θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε για την απόκτηση τεχνογνωσίας που θα έδινε νέα προοπτική στο σύστημα. Θέτοντας λοιπόν σε προτεραιότητα τις ανάγκες και τα «θέλω» της συντριπτικής πλειονότητας των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. ψάξαμε, ρωτήσαμε, αφουγκραστήκαμε, μάθαμε, στοχαστήκαμε και αφού καταλήξαμε, προτείνουμε:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Σήμερα ακόμη γίνεται συζήτηση για τον τρόπο εισαγωγής, κατάταξης των νέων στελεχών στο Λιμενικό Σώμα. Διατηρείται ακόμη ένα απαρχαιωμένο και αμφισβητούμενο από πολλές πλευρές σύστημα εισαγωγής που δεν εμπεδώνει την αξιοκρατία και το αίσθημα δικαίου των υποψηφίων. 

Κατά καιρούς έχουμε τοποθετηθεί ανοικτά και με παρρησία για τον τρόπο που εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε ότι η εισαγωγή των στελεχών πρέπει να γίνεται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων ή ΑΣΕΠ ή συνδυασμό και των δύο, με την ταυτόχρονη διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών. Επισημαίνουμε ότι με τον τρόπο εισαγωγής μέσω ΑΣΕΠ δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούμενου «γνωσιακού κεφαλαίου», κυρίως καθόσον αφορά στους Αξιωματικούς.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σήμερα η υφιστάμενη κατάσταση έχεις ως εξής: Η Σχολή Αξιωματικών φιλοξενείται στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του ΠΝ οι δε Σχολές Υπαξιωματικών και Λ/Φ στο Κ.Ε ΠΟΡΟΥ του ΠΝ και πάλι. Προτείνουμε: 

α. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενική Ακαδημία) σε υφιστάμενους, διαθέσιμους χώρους.
β. Θεσμική και νομική κατοχύρωση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών, που σήμερα δεν υφίσταται.
γ. Μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές (quality assurance κατά ISO), εφόσον βέβαια υλοποιηθούν μια σειρά από άλλα βήματα προηγουμένως.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης είναι το ζητούμενο και μπορεί να γίνει πραγματικότητα, εάν ισχύσουν τα παρακάτω:

α. Επαναπροσδιορισμός των διδασκόμενων μαθημάτων και ύλης – σύγχρονα και εξειδικευμένα συγγράμματα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ.
β. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
γ. Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό:
i. Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε μπορεί να γίνει για όλο το φάσμα των αντικειμένων μας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει:
α) τις απαιτούμενες γνώσεις (μέσω σχετικών σπουδών-υπηρεσιακών εκπ/σεων-προϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό αντικείμενο) και
β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και μεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ΙΝΕΠ.
ii. Πρόνοια για τις αμοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραμμάτων.
δ. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευομένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω μοντέλου.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η λέξη μετεκπαίδευση για το Λιμενικό Σώμα σήμερα βρίσκεται δυστυχώς στη «σφαίρα του φανταστικού». Ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι που έχουν την ευκαιρία μιας μετεκπαίδευσης. Προτείνουμε:

α. Δημιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/9-7-96 (ΦΕΚ 153 Α’ /96)]
β. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωμένη φιλοσοφία μετεκπαιδεύσεων και να εξοικονομούνται και πόροι.
γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων μετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO).
Αναγκαία επίσης είναι:
α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ίσως ακόμη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγμάτων.
β. Η Εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκμετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία.
γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον μικτές μορφές εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αμερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουμανία). Οι ένοπλες δυνάμεις μας, έχουν σημειώσει σημαντικά βήματα σε αυτό το πεδίο, π.χ. το ΓΕΝ έχει αποστείλει εδώ και χρόνια στελέχη για μεταπτυχιακό στην Αμερική σε αυτό το αντικείμενο και αξιοποίησε κατάλληλα τις αποκτηθείσες γνώσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Ο λόγος που σήμερα επικοινωνούμε τις θέσεις αυτές δια της παρούσης είναι ότι πρόσφατα με έκπληξη πληροφορηθήκαμε (μέσω δημοσιευμάτων) για μια αποσπασματική κίνηση, την εκπόνηση νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης, χωρίς παράλληλα να έχουμε λάβει γνώση ούτε της πρωτοβουλίας, για την οποία βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα είχαμε αντίρρηση, ούτε του περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν βρισκόμαστε στην εποχή του «εγώ» αλλά του «εμείς». Μόνο με την συνεργασία και την συν-εργατικότητα θα φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Στην οικονομία της γνώσης, την κοινωνία της γνώσης, η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος και μας αφορά όλους. Η συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών μπορεί να υλοποιήσει το όραμα των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Εν αναμονή των ενεργειών σας στο πλαίσιο που προαναφέρουμε παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.